Jaarcongres Eenzaamheid

Jaarcongres Eenzaamheid | 10 september 2020

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Het heeft betrekking op het ervaren van een zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekortschieten van een gevoel van geluk en welzijn. Eenzaamheid wordt niet alleen maar opgelost door sociale contacten te bevorderen. Maar hoe dan wel? Wat kun je doen om eenzaamheid te bestrijden en jouw cliënt te helpen?

Jaarcongres Eenzaamheid
Op deze dag wordt je op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen over eenzaamheid en hoe je nu echt wezenlijke verbetering in levensperspectief biedt aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid. Je leert door middel van tools, casussen en praktijkvoorbeelden het signaleren van eenzaamheid bij diverse doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. En je krijgt handvatten aangereikt om deze doelgroepen uit hun isolement te halen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inkijk in de Campagne Eén tegen Eenzaamheid.
 • Panelgesprek Join us: Eenzaamheid bij jongeren effectief aanpakken.
 • Interventieprofielen voor verschillende typen eenzaamheid.
 • Begeleiding bij eenzaamheid door rouw en verlies.
 • Hoe werkt het brein bij eenzaamheid?

Met topsprekers:

Prof. dr. Manu Keirse | spreker zorg+welzijn congressen Prof. dr. Anja Machielsen | spreker zorg+welzijn congressenProf. dr. Erik Scherder | spreker zorg+welzijn congressen

Ben je er ook bij op donderdag 10 september in Ede? De editie van 23 januari 2020 van het Jaarcongres Eenzaamheid is door onze bezoekers beoordeeld met een 8!

Programma Jaarcongres Eenzaamheid donderdag 10 september 2020

09.00
Registratie
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Update campagne Eén tegen Eenzaamheid

Het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid is ruim twee jaar onderweg en heeft al vele successen geboekt. Wat brengen de initiatieven teweeg? Een update over de impact van de campagne, succesvolle samenwerkingen en wat jij als professional kunt bijdragen.

Wimke Schuurmans, programmamanager Eén tegen Eenzaamheid, Ministerie van VWS.

10.05
Lees meer Sluiten
Actueel | Panelgesprek: Eenzaamheid bij jongeren effectief aanpakken

In Nederland voelt 8% van de jongeren zich chronisch eenzaam. Dit heeft ernstige gevolgen voor hen, zoals depressies en gedragsproblemen. Een preventieve aanpak zorgt ervoor dat veel leed en zorgkosten worden bespaard. Jolanda van Gerwe vertelt hoe eenzaamheid bij jongeren effectief kan worden aangepakt door middel van de interventie die Join us ontwikkelde. In een panelgesprek delen drie jongeren hun ervaringen met eenzaamheid en het Join us programma. Na afloop van deze lezing heb je meer inzicht in eenzaamheid bij jongeren en de aanpak daarvan.

Jolanda van Gerwe, oprichter Stichting Join us.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Kennis over eenzame jongeren.
 • Begrip door ervaringsverhalen.
 • Effectief aanpakken van eenzaamheid bij jongeren.

10.25
Lees meer Sluiten
Interventieprofielen voor verschillende typen eenzaamheid

De achtergronden van eenzaamheid zijn zo verschillend dat er geen standaardoplossing bestaat. Een niet passende interventie kan zelfs averechts werken. Verschillende typen ouderen vragen een andere inzet en intensiteit. De behoefte en de motivatie van mensen die eenzaam zijn kan sterk verschillen, evenals de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Als tijdig de juiste interventies worden ingezet, kan de situatie vaak ten goede worden gekeerd. Naarmate de problematiek langer bestaat, is eenzaamheid moeilijker op te lossen. Toch kunnen ook dan resultaten worden geboekt die de kwaliteit van leven verbeteren of de situatie draaglijker maken.

Prof. dr. Anja Machielse, Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De behoeften van mensen die eenzaam zijn, kunnen sterk verschillen.
 • Interventieprofielen zijn een hulpmiddel om te bepalen welke soort hulp mogelijk is.
 • Soms is hulp nodig bij problemen op andere levensterreinen.

11.15
Ochtendpauze
11.35
Lees meer Sluiten
Kennis over verlies reduceert eenzaamheid

Via concrete voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe onkunde en onwetendheid over verlies en verdriet leidt tot eenzaamheid, zowel in de familie- als vriendenkring als in werk en school. Tal van praktische tips worden geboden om eenzaamheid te reduceren.

Prof. dr. Manu Keirse, Emeritus hoogleraar universiteit Leuven.

12:35
Lunchpauze
13:35
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessies

Keuze uit verschillende kennissessies:

 • Als eenzaamheid niet op te lossen is: aandacht voor zingeving en levensvragen
 • Methodiek: Effectief eenzaamheid bij jongeren aanpakken
 • Eenzaamheid, iedereen ziet het in zijn werk maar werken we ook samen aan oplossingen?
 • Aanpak: Mijnbuurtje.nl: 60% meer ontmoetingen in je buurt.

Bekijk alle sessies

15.10
Middagpauze
15.30
Lees meer Sluiten
Hoe werkt het brein bij eenzaamheid?

Tijdens deze lezing wordt er ingegaan op eenzaamheid waardoor stress kan ontstaan met alle gevolgen van dien zoals bijvoorbeeld een toename in pijnbeleving. Juist in deze situatie is het belangrijk dat de omgeving de eenzame persoon uitnodigt en stimuleert weer in actie te komen. De volgende thema’s worden besproken:

 • De relatie tussen eenzaamheid en stress
 • Het belang van een verrijkte omgeving
 • De relatie tussen eenzaamheid en hersenen/hersenfuncties

Prof. dr. Erik Scherder, Hoogleraar Klinische Neuropsychologie.

16.30
Afsluiting door dagvoorzitter

Programmawijzigingen onder voorbehoud.

Meld je nu aan voor het congres op donderdag 10 september 2020 en krijg nieuwe perspectieven op het thema eenzaamheid.

Voor deze sessieronde kan uit onderstaande kennissessies één sessie worden gekozen.

1.
Lees meer Sluiten
Als eenzaamheid niet op te lossen is: aandacht voor zingeving en levensvragen

Eenzaamheid gaat vaak gepaard met levensvragen en zingeving. Vragen over het verwerken van verlieservaringen, aanpassing aan nieuwe situaties, het verlies van regie, het besef van eindigheid, en het behoud van eigenwaarde. Aandacht voor zingeving kan voorkomen dat eenzame mensen zich steeds verder terugtrekken en uiteindelijk uit het zicht verdwijnen. Gesprekken hierover zorgen ervoor dat eenzame mensen beter kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden en tegenslagen in het leven.

Prof. dr. Anja Machielse, Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen.

2.
Lees meer Sluiten
Methodiek: Effectief eenzaamheid bij jongeren aanpakken

Tijdens deze verdiepende sessie vergroot je je kennis over eenzaamheid bij jongeren en de aanpak daarvan. We gaan in gesprek met jongeren die zich langere tijd eenzaam gevoeld hebben. Met hen kijken we naar oorzaken, gevolgen en oplossingen. We bespreken de methodiek van Join us en de manier waarop jongeren hun sociale redzaamheid vergroten. Na afloop is er meer kennis en begrip. Deelnemers weten hoe ze jongeren die te maken hebben met eenzaamheid kunnen signaleren en hoe ze met hen de eerste stap kunnen zetten naar sociale redzaamheid.

Jolanda van Gerwe, initiatiefneemster Join- Us.

3.
Lees meer Sluiten
Eenzaamheid, iedereen ziet het in zijn werk maar werken we ook samen aan oplossingen?

Verbinding tussen sociaal – medisch domein, individueel begeleiden en collectieve oplossingen.
Als sociaal werker werkt Sjef van der Klein nauw samen met collega’s uit het medisch domein, maar ook bijvoorbeeld met verenigingsleven in de wijk (medisch sociaal domein – formeel informeel). Samen zien en horen zij ontzettend veel, ook met betrekking tot eenzaamheid. Gebrek aan zingeving, gebrek aan contacten, gebrek een sociale vaardigheden en ga zo maar door. Een oplossing zit vaak in de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein. Samen met jou gaat Sjef op zoek naar praktische en concrete oplossingen, waarmee je morgen aan de slag kan.

Sjef van der Klein, Sociaal werker van het jaar 2018.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Creëren van verbinding tussen sociaal – medisch domein door middel van welzijn op recept / positieve gezondheid, waardoor je eenzaamheid beter aan kunt pakken.
 • De kracht van individuele begeleiding versus creëren van bij collectieve oplossingen met betrekking tot eenzaamheid.
 • Delen van eigen ervaringen tijdens de sessie; wat werkt bij jou en wat kan iedereen daarvan leren?

4.
Lees meer Sluiten
Aanpak: Mijnbuurtje.nl: 60% meer ontmoetingen in je buurt. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Alles is er al in je buurt, maar inwoners en organisaties weten lang niet wát allemaal. Informatie is versnipperd, moeilijk vindbaar en vaak niet actueel. De verbinding en onderlinge samenhang ontbreekt. In deze sessie leer je hoe je door teamwork, een ontwikkelingsproces en beproefde community-technologie zorgt voor betrokken buurten waar eenzaamheid niet meer bestaat.

Hanneke van Stokkom, Mijnbuurtje.nl.

Wat heb je geleerd na het volgen van deze sessie?

 • Hoe een betrokken buurt zorgt voor minder eenzaamheid.
 • Wat de succesfactoren voor meer verbinding in je buurt zijn.
 • Hoe je geïnspireerd raakt om dit zelf te gaan doen.

Programmawijzigingen onder voorbehoud.

Tijdens het Jaarcongres Eenzaamheid geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom eenzaamheid aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Jaarcongres Eenzaamheid | Terugblik vorige edities

Al twee edities organiseren wij Jaarcongres Eenzaamheid voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met het thema eenzaamheid. Zij zijn werkzaam in de sectoren: zorginstellingen, welzijnsorganisaties, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, palliatieve zorg, koepel- en brancheorganisaties, GGZ, gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid en instellingen die zich bezighouden met de zorg voor migranten.

Ben je benieuwd hoe deelnemers het congres hebben ervaren? Lees hun reacties hieronder en/of bekijk de video!

Dit vonden de deelnemers van de editie in januari 2020:

Het gebruik van zulke goede sprekers die vol enthousiasme konden vertellen en de luisteraar helemaal mee kon nemen in het verhaal tot ontroerd zijn aan toe.

“De diversiteit in de verhalen van kundige sprekers. Aanpak van ernstige eenzaamheid is niet eenvoudig maar het is eenieder gegeven om empathie te ontwikkelen, levenservaring en oprechte belangstelling te tonen.

Algehele verzorging van de dag was heel goed en de sprekers interessant. Aan het einde van de middag was de spanningsboog wat op, maar Erik Scherder als laatste spreker inzetten was een goede zet, want die hield me leuk bij de les!

Editie 23 januari 2020 | Experts geven tips: zo ga je om met eenzame cliënt

Door rouw te negeren, duw je iemand de eenzaamheid in. Koffiedrinken in het buurthuis helpt niet, en verbinding helpt iemand uit zijn eenzame bestaan. Experts Manu Keirse, Erik Scherder en Anja Machielse geven sociaal professionals handvatten voor het omgaan met eenzame cliënten.
Lees verder >>

Prof. dr. Erik Scherder over wat er gebeurt in het brein bij eenzaamheid:

Prof. dr. Manu Keirse over de rol van rouw bij eenzaamheid:

Tip van spreker Sjef van der Klein – Sociaal Werker van het jaar 2018:

Aftermovie Jaarcongres Eenzaamheid 23 januari 2020:

Ben jij er dit jaar (weer) bij?

Wat een ‘coronaproof’ congres bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Donderdag 10 september 2020

Lokatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met het thema eenzaamheid. Zij zijn werkzaam in de volgende sectoren: zorginstellingen, welzijnsorganisaties, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, palliatieve zorg, koepel- en brancheorganisaties, GGZ, gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid en instellingen die zich bezighouden met de zorg voor migranten.

Tarieven*
€ 349,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief*
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Registerplein: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-Agogen, GHO, Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg, Maatschappelijk werk, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal Werker: 5,5 punten.
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten.
 • SKJ: 5,5 punten.

Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.
Het jaarcongres Eenzaamheid staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Eefje Korten
T: 030 063 836 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.