Jaarcongres Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Hoewel ouderen extra kwetsbaar zijn, ondervinden ook mensen op jongere leeftijd de negatieve gevolgen van eenzaamheid. Het onderwerp staat dan ook hoog op de politiek-maatschappelijke agenda.

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn
Het heeft betrekking op het ervaren van een zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekortschieten van een gevoel van geluk en welzijn. Eenzaamheid wordt niet alleen maar opgelost door sociale contacten te bevorderen. Maar hoe dan wel? Wat kun je doen om eenzaamheid te bestrijden en jouw cliënt te helpen?

Op deze dag word je op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen over eenzaamheid en hoe je nu echt wézenlijke verbetering in levensperspectief biedt aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid. Tijdens dit congres leer je door middel van tools, casussen en praktijkvoorbeelden het signaleren van eenzaamheid bij diverse doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. Je krijgt handvatten aangereikt om deze doelgroepen uit hun isolement te halen.

Tijdens deze dag gaan we in op:

 • Het herkennen van onzichtbare eenzaamheid bij diverse doelgroepen.
 • Praktische handvatten voor de aanpak van eenzaamheid.
 • De begeleiding en ondersteuning van eenzame ouderen.
 • Begeleiding bij eenzaamheid door rouw en verlies.
 • Hoe het brein werkt bij eenzaamheid.

Programma Jaarcongres Eenzaamheid donderdag 23 januari 2020

09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Openingsinterview Nadï

Tijdens het openingsinterview gaat dagvoorzitter Piet-Hein met Nadï in gesprek over #eenzamejongeren.

Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

09.50
Lees meer Sluiten
Inkijk in de campagne Eén tegen Eenzaamheid

Het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid is bijna twee jaar onderweg. Wat brengen de initiatieven teweeg? Krijg een update over de impact van de campagne, succesvolle samenwerkingen en wat jij als professional kunt bijdragen.

10.00
Lees meer Sluiten
Hoe bereik je eenzame personen die niet zichtbaar zijn, zowel bij jongeren als bij ouderen?

Eenzaamheid is een complex en vaak onzichtbaar probleem en vereist maatwerk. Maar welke aanpak werkt voor wie? Tijdens deze lezing gaan we in op de complexiteit van eenzaamheid en hoe we stap voor stap naar een effectieve aanpak van eenzaamheid komen.

10:35
Ochtendpauze
10.55
Lees meer Sluiten
Als eenzaamheid niet op te lossen is: aandacht voor zingeving en levensvragen bij ouderen

Eenzaamheid bij ouderen gaat vaak gepaard met levensvragen en zingeving. Vragen over het verwerken van verlieservaringen, aanpassing aan nieuwe situaties, het verlies van regie, het besef van eindigheid, en het behoud van eigenwaarde. Aandacht voor zingeving kan voorkomen dat eenzame ouderen zich steeds verder terugtrekken en uiteindelijk uit het zicht verdwijnen. Gesprekken hierover zorgen ervoor dat ouderen beter kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden en tegenslagen in het leven.

 • Eenzaamheid bij ouderen is niet altijd op te lossen
 • Eenzaamheid gaat vaak gepaard met vragen over zingeving
 • Door gesprekken over levensvragen kunnen ouderen beter met hun situatie omgaan

11.25
Lees meer Sluiten
Kennis over verlies reduceert eenzaamheid

Via concrete voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe onkunde en onwetendheid over verlies en verdriet leidt tot eenzaamheid, zowel in de familie- als vriendenkring als in werk en school. Tal van praktische tips worden geboden om eenzaamheid te reduceren.

Door Prof.dr. Manu Keirse

12:15
Lunchpauze
13:15
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennisesssies: ronde 1

Keuze uit verschillende kennissessies:

 • Succesvolle interventies bij eenzaamheid
 • Naar een welkome buurt
 • Spelen met gedachten, de invloed van gedachten op eenzaamheid
 • Eenzaamheid als gevolg van emotionele verwaarlozing
 • Eenzame ouderen. afscheid nemen bestaat wel

Bekijk alle sessies

14:15
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessies: ronde 2

Keuze uit verschillende kennissessies:

 • Succesvolle interventies bij eenzaamheid
 • Naar een welkome buurt
 • Spelen met gedachten, de invloed van gedachten op eenzaamheid
 • Eenzaamheid als gevolg van emotionele verwaarlozing
 • Eenzame ouderen. afscheid nemen bestaat wel

Bekijk alle sessies

15.15
Middagpauze
15.35
Lees meer Sluiten
Hoe werkt het brein bij eenzaamheid?

Tijdens deze lezing wordt er ingegaan op eenzaamheid waardoor stress kan ontstaan met alle gevolgen van dien zoals b.v. een toename in pijnbeleving. Juist in deze situatie is het belangrijk dat de omgeving de eenzame persoon uitnodigt en stimuleert weer in actie te komen. De volgende thema’s worden besproken:

 • De relatie tussen eenzaamheid en stress
 • Het belang van een verrijkte omgeving
 • De relatie tussen eenzaamheid en hersenen/hersenfuncties

16.15
Afsluiting

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op donderdag 23 januari en krijg nieuwe perspectieven op het thema eenzaamheid.

Voor zowel sessieronde 1 als sessieronde 2 kan uit er de onderstaande kennissessies één sessie per ronde worden gekozen.

1.1
Lees meer Sluiten
Kennispartner Movisie: Spelen met gedachten, de invloed van gedachten op eenzaamheid

Gedachten zijn van directe invloed op ons gevoel en gedrag. We weten dat negatieve gedachten ons in een neerwaartse spiraal kunnen trekken en toch lukt het niet zomaar om dit patroon te doorbreken. Hoe kunnen we hier invloed op uitoefenen? Gedachten stoppen, gedachten focussen, gedachten uitdagen, Movisie onderzocht welke mogelijkheden sociaal cognitieve technieken bieden bij het omgaan met eenzaamheid. In deze workshop krijg je uitleg over een aantal eenvoudige technieken en gaan we hiermee aan de slag. Na deze workshop:

 • Zijn allereerst je eigen gedachten opgefrist en heb je wellicht een aanvulling op je bestaande toolbox.
 • Ben je je (weer) bewust van de kracht van gedachten en hoe deze invloed kunnen uitoefenen bij gevoelens van eenzaamheid.
 • Heb je kennis gemaakt met oefeningen om gedachten positief te beïnvloeden.

1.2
Lees meer Sluiten
Praktijkvoorbeelden: Naar een welkome buurt

Juist voor mensen die niet aan het gebruikelijke plaatje voldoen en/of die op diverse terreinen kwetsbaar zijn is het essentieel om zich thuis te voelen in hun buurt. Tijdens deze lezing gaan we in op de vraag: Wat betekent hun eigen huis voor eenzame buurtbewoners? Wat hebben eenzame buurtbewoners nodig van de buurt? Wat betekenen contacten in de buurt voor hen? Wat belemmert henzelf en buren in het leggen en onderhouden van contact? Welke rol kun je als professional spelen in het verbinden van buren? Je krijgt inzicht in het belang van burencontact, waarom deze al dan niet tot stand komt en wat je als professional kunt doen om buren met elkaar in contact te brengen.

1.3
Lees meer Sluiten
Succesvolle interventies bij eenzaamheid

Van eenzaam naar niet-eenzaam betekent dat iemand een veranderproces doorloopt. Dit is heel persoonlijk en werkt alleen als mensen er zelf actief een rol in spelen. Denk bijvoorbeeld aan verandering van omgeving, een simpele vervoersdienst die een geïsoleerd persoon in staat stelt om contacten te onderhouden. Soms ligt de oorzaak van eenzaamheid dieper en biedt therapie uitkomst. Het is ongelooflijk belangrijk dat we mensen een passend hulptraject bieden. Tijdens deze workshop gaan we in op het veranderproces van eenzaam naar niet eenzaam. Na de workshop weet jij welke interventies je effectief kunt inzetten.

1.4
Lees meer Sluiten
Van bodemloze eenzaamheid naar groei en ontplooiing

De aanpak van eenzaamheid is meestal gericht op sociale vaardigheden, het uitbreiden van contacten en het therapeutisch veranderen van negatieve gedachten. Deze benadering maakt het relatief gemakkelijk om mensen die zich eenzaam voelen te helpen. Toch weten we vanuit de wetenschap dat deze werkwijze niet, of maar gedeeltelijk werkt.  Wat kunnen we dan wel doen om eenzaamheid te voorkomen? In deze kennissessie leer je wat emotionele eenzaamheid precies is en ontdek je een andere, preventieve aanpak van eenzaamheid.

1.5
Lees meer Sluiten
Eenzame ouderen: afscheid nemen bestaat wel

Als je ouder wordt ligt eenzaamheid op de loer. Afscheid nemen gaat onlosmakelijk gepaard met ouder worden. Door daarop te anticiperen, te bemoedigen en veerkracht te oefenen kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren tegen eenzaamheid. UP! gaat in het land in gesprek met ouderen over lastige thema’s waar normaliter niet snel over gesproken wordt, door middel van talkshow en In je Uppie themagesprekken. Een eye-opener voor elke zorgprofessional.

Tijdens het Jaarcongres Eenzaamheid geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom eenzaamheid aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Wanneer
Donderdag 23 januari 2020

Waar
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven*
€ 349,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief*
€ 299,- per persoon (btw vrij) | Tarief met vroegboekkorting tot 1 november 2019*
€ 299,- per persoon (btw vrij) | Collegatarief vanaf 2 deelnemers*
€ 299,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk)*
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met het thema eenzaamheid. Zijn zijn werkzaam in de volgende sectoren: zorginstellingen, welzijnsorganisaties, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, palliatieve zorg, koepel- en brancheorganisaties, GGZ, gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid en instellingen die zich bezighouden met de zorg voor migranten.

Accreditatie

Voor het Jaarcongres Eenzaamheid is accreditatie toegekend door:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Informeel leren – Symposium voor 5 punten.
 • V&VN in de categorie Scholing Algemeen voor 5 punten.
 • Registerplein voor 5 punten.

Het jaarcongres Eenzaamheid staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 – 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Eefje Korten
T: 030 – 063 836 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.