Home Nieuws Pagina 188

Nieuws

Bureaus Jeugdzorg: afscheid van eerstelijns zorg

Bureaus Jeugdzorg: afscheid van eerstelijns zorg

De lichte ambulante zorg voor kinderen is geen taak meer voor Bureau Jeugdzorg. Vijftien directeuren hebben de kerntaak voor bjz vastgelegd. ‘We willen duidelijkheid geven aan onze professionals en partners.’
Wmo
Aanhoudingen bij thuiszorginstelling na fraude met AWBZ

Aanhoudingen bij thuiszorginstelling na fraude met AWBZ

Politie en justitie hebben dinsdag vier bestuurders van een thuiszorginstelling aangehouden voor fraude met AWBZ-gelden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van valsheid in geschrifte, verduistering, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.
Armoede en Schuldhulpverlening
Zes nieuwe hostels voor verslaafde daklozen in Den Bosch

Zes nieuwe hostels voor verslaafde daklozen in Den Bosch

Den Bosch stippelt opnieuw een traject uit voor de verwezenlijking van zes hostels voor verslaafde dak- en thuislozen in de stad. De oplevering van het eerste hostel in de wijk Kruiskamp mislukte. Dit ging in vlammen op nadat de gemeente de plek ervan bekend had gemaakt. ‘Terugblikkend op die gang van zaken worden de criteria voor de hostels nu besproken.’
Wmo
Geen ongevraagde alfahulp meer naar de klant

Geen ongevraagde alfahulp meer naar de klant

De Tweede Kamer steunt de plannen van staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) om thuiszorginstellingen te verbieden ongevraagd alfahulpen op hun klanten af te sturen. Maar de oppositiepartijen vragen ook om minimumprijzen voor de huishoudelijke verzorging.
Armoede en Schuldhulpverlening
Gemeenten mogen werkende armen toeslag geven

Gemeenten mogen werkende armen toeslag geven

Gemeenten krijgen meer vrijheid bij de toekenning van langdurigheidstoeslagen. Zij mogen zelf bepalen wie ervoor in aanmerking komt. Nu komen alleen mensen zonder perspectief op werk die vijf jaar of langer een bijstandsuitkering hebben voor die langdurigheidstoeslag in aanmerking.
Website biedt hulp aan mensen met suïcideplannen

Website biedt hulp aan mensen met suïcideplannen

Binnenkort gaat een groot aantal organisaties samenwerken bij de hulpverlening aan mensen met suïcideplannen. Zij zetten daartoe een nieuwe website op, die 113Online gaat heten.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
RIAGG-directeur over meldcode huiselijk geweld: 'Debat verloopt heel populistisch'

RIAGG-directeur over meldcode huiselijk geweld: ‘Debat verloopt heel populistisch’

De Rotterdamse wethouders Kriens (zorg, PvdA) en Geluk (jeugd, CDA) dreigen RIAGG Rijnmond met een subsidiestop. Ze reageren daarmee op uitspraken van directeur Jos Lamé, die de plannen voor een meldcode huiselijk geweld en het elektronisch kinddossier ‘absurd stalinistisch en megalomaan’ noemt. 'De meldcode leidt niet tot oplossingen.'
Ketenaanpak SuNa houdt Haagse jongeren na zelfmoordpoging in beeld

Ketenaanpak SuNa houdt Haagse jongeren na zelfmoordpoging in beeld

Ruim honderd Haagse jongeren zijn na hun zelfmoordpoging begeleid door casemanager Marion Ferber richting geschikte hulp. ‘Je bent de uitgestoken hand die deze jongeren naar de hulpverlening trekt.’ Vorige week is het convenant Suïcide Nazorg (SuNa) ondertekend.
Armoede en Schuldhulpverlening
Opvallend project voor daklozen succesvol van start

Opvallend project voor daklozen succesvol van start

Het Amsterdamse daklozenproject Discus draait een jaar. Hierin krijgen daklozen eerst een woning, voordat zij zich laten behandelen voor hun verslaving of psychiatrische problemen. Voorwaarde is om geen overlast te veroorzaken en tijdig huur te betalen. Het project is bijzonder succesvol en wordt uitgebreid.
Participatie

Gemeenten en daklozen: samen werken aan participatiebeleid Wmo

De praktijkdeskundigheid van daklozen en verslaafden is onmisbaar, maar wordt onvoldoende benut door beleidsmakers als het gaat om de maatschappelijke deelname van mensen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg. Wat goed beleid lijkt op papier, werkt vaak niet in de praktijk.