Home Blog Pagina 164

Blog

Opbouwwerk als wereldnieuws

Opbouwwerk als wereldnieuws

Het Nederlandse opbouwwerk mag Barack Obama wel dankbaar zijn. Waar onze opbouwwerkers vaak niet goed weten hoe ze hun beroep moeten profileren, overtroeft de zwarte presidentskandidaat zijn huidige tegenstreefster Hillary Clinton met een combinatie van slimheid, charisma en opbouwwerkvaardigheden. Door mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, weet hij ze te motiveren en massa’s op de been te krijgen, die zich vervolgens weer voor zijn campagne inzetten.
Het recht op gezelligheid

Het recht op gezelligheid

Zweden kent vanaf 1967 een aantal revolutionaire wetten die verstandelijk gehandicapten het recht geven op een normaal leven, en hun familie op voldoende ondersteuning. Niet langer zouden zij wonen in aparte instituten, maar midden in de samenleving, met waar nodig speciale hulp en aandacht. Deze integratietheorie van Karl Grunewald leidde destijds in heel West Europa tot een fel debat. Door Anouchka van Miltenburg.
Wmo
Marleen

Marleen

Marleen is een verzorgende van de thuiszorg. Ze komt al zes jaar op woensdag bij mijn ouders. Dan doet ze het huis van onder tot boven en mijn moeder helpt haar daarbij. Marleen kijkt niet op een uurtje, maar nu moet ze ermee stoppen.
Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen

Onlangs verkeerde ik even in kringen van maatschappelijke ondernemers. Toen ik nog heel jong en ook al links was, ging ik ervan uit dat alle ondernemers per definitie asociaal en dus onmaatschappelijk waren. Werden zij immers niet alleen maar gedreven door zucht naar winstmaximalisatie? De werkelijkheid was natuurlijk genuanceerder, maar in die dagen bekte het wel lekker. Door Bert Middel.
Wmo
Nieuwe combinaties

Nieuwe combinaties

De invoering van Wet maatschappelijke ondersteuning was hét grote thema van 2007. De discussie over de wet laat een wonderlijk beeld zien. Aan de ene kant zijn er alle berichten over een ontslaggolf in de thuiszorg. Dat veroorzaakt ongerustheid bij cliënten en professionals over zorgverschraling en banenverlies.
Said Bensellam

Said Bensellam

Nachtportier en autodidact Saïd Bensellam was een van de jongerenwerkers die de show stal tijdens het onlangs gehouden Welzijnsdebat. In een interview met Peter Lankhorst vertelde hij over zijn werk vanuit Connect Initiatieven met jongeren in Amsterdam-West en over zijn stichting Karam, die medische hulpmiddelen voor Marokko en Suriname inzamelt.
Harde aanpak

Harde aanpak

Samenscholingsverbod, cameratoezicht, avondklok, heropvoedingskampen, jeugd-tbs, kinderen onder het strafrecht, verplichte opvoedingsondersteuning, ouders aanpakken en ‘handhaven, handhaven, handhaven’. Wie het nieuwe beleidsjargon van ‘de harde aanpak’ achter elkaar zet, slaat de schrik om het hart. Is het soms oorlogstijd?
Wmo
Heldere perspectieven

Heldere perspectieven

Het begon allemaal zo mooi dit voorjaar met het regeerakkoord van Balkenende IV, ‘Samen werken, samen leven’. Het kabinet had heldere plannen: het offensief in de ‘prachtwijken’, de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) die de verkokering in de jeugdzorg zouden doorbreken, het Deltaplan Inburgering en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die werk zou maken van participatie in de buurt.
Herrema aan de subsidiepomp

Herrema aan de subsidiepomp

Het moet maar eens afgelopen zijn met het rondpompen van subsidies in het welzijnswerk. Instellingen die met jongeren werken en geen successen laten zien, worden komend jaar flink gekort. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat het welzijnswerk te weinig waar voor zijn geld levert bij de aanpak van multiprobleemgezinnen.
Nieuw elan

Nieuw elan

Als het aan het nieuwe kabinet ligt komt er een einde aan het ik-tijdperk. En gaan we nu verder met samen leven en samen werken. Het streven getuigt van een idealisme – of zo u wilt: conservatisme - dat zijn weerga in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis niet kent. Het zal even wennen zijn na veertig jaar steeds verdergaande individualisering.