Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Blog: Succesvolle implementatie van 24/7 begeleiding thuis op maat

In 2017 is in de Regio Gooi & Vechtstreek een succesvolle pilot gestart voor 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid. Het doel van de pilot was het realiseren van een aanbod voor ongeplande zorg buiten kantoortijden voor mensen die zelfstandig begeleid wonen. De pilot is gefinancierd uit het regiobudget en onderdeel van de landelijke 'Aanpak van personen met verward gedrag'.
Karin Groen | Familie-ervaringsdeskundige Ypsilon en commissielid ZonMw

Karin Groen, familie-ervaringsdeskundige Ypsilon en commissielid ZonMw: “De pilot is uitgevoerd in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep van regionale partners beschermd wonen, maatschappelijke opvang, WMO consulenten en cliënten- en familie/naasten vertegenwoordigers.

Pilot 24/7 Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

Cliënten in de regio konden vrijwillig deelnemen aan de 24/7 pilot via aanmelding door hun begeleider. De veiligheid van de cliënt is daarbij belangrijk, maar ook die van mensen uit hun directe omgeving (familie, naasten, medebewoners, buren) en van hulpverleners. De cliënten zijn deels ambulant in behandeling bij de ggz instelling in de regio (FACT team) en worden begeleid vanuit een beschermd wonen instelling (Kwintes of Sherpa).

Voor telefonische ondersteuning tijdens de avonden en in weekenden en het maken van een inschatting van de situatie thuis van cliënten, zijn additionele vaardigheden noodzakelijk. Het gaat vooral om luisteren en geruststellen op een verbindende manier, maar ook om informatie verzamelen tijdens het gesprek over de urgentie: moet er iemand naar de cliënt; is er assistentie voor het huisbezoek nodig, of moet de ggz crisisdienst ingeschakeld worden. Na de 24/7 telefoongesprekken vindt terugkoppeling plaats aan de dagelijkse ambulant begeleider van de cliënt.

Wat waren de selectievoorwaarden?

Om mee te kunnen doen aan de 24/7 pilot moesten cliënten aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Meerderjarig zijn
• Zelfstandig wonend of bij ouders/vrienden met (intensieve) ambulante begeleiding of
• Op de wachtlijst staan voor beschermd wonen of
• In het afgelopen jaar zijn uitgestroomd bij beschermd wonen
• Toestemming geven voor inzage in het ECD
• Om veiligheidsredenen werden forensische cliënten alleen telefonisch geholpen.

Hoe zijn de ervaringen geweest tijdens de pilot?

In maart 2019 zijn in totaal 43 cliënten geregistreerd bij 24/7 (17 mannen en 26 vrouwen). Cliënten zijn aangemeld via de ambulant begeleider van Kwintes (24) en Sherpa (6) of de WMO consulent (1). Een klein aantal is uitgestroomd uit BW (4) of staat op de wachtlijst voor BW (8). Er zijn 99 oproepen geweest waarvan 12 door naasten van cliënten. Relatief gezien waren er meer oproepen van vrouwen dan van mannen. De ernst van de oproepen van 3 naasten was zodanig dat een huisbezoek is afgelegd (dreiging van suïcide). Er waren 5 huisbezoeken en een aantal malen is de crisisdienst geconsulteerd. Twee cliënten zijn frequente bellers (beide 14 oproepen). Gemiddeld duren de gesprekken 28 minuten, bij oproepen waar suïcide dreigt kan dat oplopen tot 92 minuten.

De tevredenheid van cliënten is nagevraagd via een enquête (12 reacties) en 3 cliënten zijn geïnterviewd. Allen waren zeer positief.

Wat is het vervolg?

Het succesvolle resultaat van de 24/7 pilot en de positieve ervaringen van cliënten, hun familie/naasten en begeleiders heeft ervoor gezorgd dat de 24/7 bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst vanaf 1 april 2019 structureel is geworden. De bereikbaarheidsdienst is beschikbaar van 17.00 – 08.30 uur en 24 uur in het weekend en staat open voor alle zorginstellingen in de regio Gooi & Vechtstreek. Zie het nieuwsbericht 24/7 begeleiding in Gooi en Vechtstreek op de website van Kwintes.

Persoonlijke noot

Voor mijzelf geeft het een fijn gevoel dat ik als familie-ervaringsdeskundige heb kunnen meewerken aan de opzet en uitvoering van de 24/7 pilot bereikbaarheid en beschikbaarheid. We hebben de regiogemeenten kunnen overtuigen dat deze vorm van begeleiding van grote waarde is vooral nu de transformatie van beschermd wonen naar langer thuis blijven gaat doorzetten. Dat kwetsbare mensen in de regio, met beschikking voor 24/7, overdag, ‘s nachts en in het weekend een beroep kunnen doen op begeleiding geeft hen een veiliger gevoel. En datzelfde geldt voor hun familie, naasten, vrienden, buren en ook voor hun begeleiders. En voor kwetsbare mensen die geen familie of naasten hebben die hen ondersteunen, is 24/7 begeleiding een belangrijk vangnet.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.