Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Subsidies welzijn Amsterdam chaos

De gemeente Amsterdam gaat de geldstromen voor het welzijnswerk en de jeugdhulpverlening onderzoeken. Gekeken wordt naar de kosten en de resultaten die daar tegenover staan. Wethouder Lodewijk Asscher van Financiën leidt de operatie Frankenstein.
Subsidies welzijn Amsterdam chaos

Door Esther van Andel - Amsterdam is het overzicht op de
welzijnssubsidies kwijt. Volgens wethouder
href="http://amsterdam.nl/gemeente/college/lodewijk_asscher">Lodewijk
Asscher
schieten de welzijnsinstellingen in de hoofdstad als paddenstoelen uit de grond.
Vaak gaan nieuwe initiatieven van start voordat bestaande zaken goed en wel
zijn uitgevoerd, vindt de wethouder. (Foto: Lodewijk Asscher)ChaosMet operatie Frankenstein wordt een monster bedoeld dat de stad
de afgelopen jaren zelf heeft geschapen. Met de vele door elkaar lopende en
overlappende projecten voor jeugd en welzijn. De gemeentelijke voorzieningen
zouden moeten werken als een samenhangend systeem, maar dat is volgens het
stadsbestuur niet het geval.Programma's

Door de jaren heen zijn allerlei programma’s ontwikkeld op het gebied
van jeugdbeleid, onderwijs, maatschappelijke opvang, armoedebestrijding
en wijkaanpak integratie. Niemand overziet het geheel nog.Regie stadsdelen

'Die chaos heeft
de overheid zelf gecreëerd', zegt Hans Zuiver, directeur van
href="http://www.combiwel.nl" target=_blank name=combiwel>Combiwel
, de organisatie voor welzijnswerk
en kinderopvang in Amsterdam. 'Alle bevoegheden om
te sturen liggen bij
de stadsdelen. Voor dat alle
welzijnsinstellingen samen kunnen werken, moet Asscher eerst de stadsdelen ervan overtuigen dat ze
een richting op moeten sturen.'Gezamenlijke visie

Zuiver is bezorgd. 'Het ene stadsdeel wil naar rechts, het
andere naar links. Waar moet het nou heen met het welzijnswerk? De jeugdhulpverlening,
het welzijnswerk, instellingen voor onderwijs én alle stadsdelen moeten een
gezamenlijke visie hebben. Dan pas kun je bouwen aan de toekomst. Ik probeer
Lodewijk Asscher hier al een half jaar over te spreken, maar er is niemand die
voorbij zijn assistent komt.'ControleAsscher wil een trendbreuk in de chaos van alle
welzijnssubsidies. De nadruk moet volgens hem liggen op resultaat, niet op beleid.
‘Elke instelling heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wie neemt de
regie?’ vraagt Asschers woordvoerder Herbert Raat zich af. ‘Het draait om de
controle. We moeten veel meer hameren op de uitvoering en de effecten van een
project.’Regie Ambtenaren gaan op welzijnslocaties
in de stad controleren of de op papier gedane beloftes worden nagekomen.
Raat: ‘We gaan kijken of de projecten vruchten afwerpen. Wat is er gebeurd en
wat niet? Waar komt het belastinggeld terecht en wat wordt ermee gedaan? Bij
een zelfde zaak zijn soms meerdere instellingen betrokken. Dat is voor niemand
handig, want wie neemt de regie? Daarom moeten we kijken welke projecten
succesvol zijn.’Gemeente laksIn Zorg + Welzijn Magazine nummer 5 van dit jaar
stelde Hans Zuiver dat de gemeente de onderlinge afstemming van de
gemeentelijke diensten nooit belangrijk vond. Op eigen initiatief ontwikkelde
hij een dwingende aanpak voor multiprobleemgezinnen.Kinderen EerstDe onderzoeksopzet van Asscher is uiterlijk in
oktober gereed. Vanaf het najaar monitort de gemeente ook de bestedingen van het
programma
target=_blank name="kinderen eerst">‘Kinderen Eerst’
,
gericht op de preventie
van opvoed- en opgroeiproblematiek. Het gaat hierbij om zeventig miljoen
euro. De monitor is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, gericht op de
resultaten in plaats van op het proces.Lees ook:
archief/id20107-74911/welzijnsinstelling_combiwel_we_winnen_de_concurrentie_van_de_thuiszorg.html"
target=_blank name="Hans Zuiver Combiwel"> Welzijnsinstelling Combiwel: ‘We
winnen de concurrentie van de thuiszorg’
(2 april
2007)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=7HHlb&m=lfWo&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.