Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Privacywetgeving ligt dwars bij aanpak huiselijk geweld'

De aanpak van huiselijk geweld wordt aanzienlijk bemoeilijkt door de landelijke privacywetgeving. Dat concludeert het college van B en W van de gemeente Den Haag na een analyse van het Diekstra-rapport over de aanpak van huiselijk geweld in de hofstad. Instellingen mogen vaak geen gegevens over daders en slachtoffers uitwisselen. Eén centraal meldpunt voor huiselijk geweld is zeer wenselijk, maar door de privacywetgeving niet mogelijk, heeft het college maandag in een brief aan de gemeenteraad geschreven.
'Privacywetgeving ligt dwars bij aanpak huiselijk geweld'

De commissie-Diekstra deed op verzoek van de gemeente
onderzoek naar het functioneren van het huiselijkgeweldbeleid in de gemeente
naar aanleiding van een familiedrama eind vorig jaar. Een man doodde zijn
ex-vrouw, twee kinderen en zichzelf. Het gezin bleek bekend te zijn bij de
politie en Bureau Jeugdzorg. De commissie concludeerde in mei dat vooral de
samenwerking tussen de instanties niet deugde. Het college heeft in de
tussentijd de betrokken partijen de tijd gegeven de aanbevelingen te evalueren.


RisicotaxatieInmiddels is in de praktijk al iets
gedaan met de aanbevelingen van de commissie. Zo zijn vanaf april proeven gedaan
met casemanagement. Politie, maatschappelijk werk en het Advies- en Steunpunt
Huiselijk Geweld (ASHG) hebben een aantal gevallen van huiselijk geweld op
wijkniveau gezamenlijk besproken. Daarvoor is een model ontwikkeld dat in
januari mogelijk al in gebruik wordt genomen. Bureau Jeugdzorg ontwikkelt een
model voor risicotaxatie, waarmee een eerste globale inschatting van de
veiligheid kan worden gemaakt.AangifteHet college is ook geïnteresseerd in een
automatisch systeem dat de Rotterdamse politie aan het ontwikkelen is. Dat
stuurt vanuit de politieregistratie automatisch een melding door naar het ASHG.
De politie moet zich verder ook meer inspannen om bij iedere melding van
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/51202/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank>huiselijk geweld
een aangifte te laten doen danwel alleen een
getuigenverklaring. Die kunnen bij herhaling juridisch gebundeld worden.BijscholingSignalerende partijen, zoals huisartsen,
tandartsen en verloskundigen, worden via bijscholing nauw betrokken bij het plan
van aanpak. Hulpverleners moeten vaker gebruik gaan maken van hun mogelijkheid
om het beroepsgeheim te schenden. Bovendien moet zij alert zijn dat bij
mishandeling van een van de ouders ook altijd gevaar is voor de kinderen en dat
er altijd snel onderzoek moet komen. Ze moeten zich ook realiseren dat uit huis
plaatsen van slachtoffer of dader vaak geen risicodeductie is, schrijft het
college.TbsDaders moeten verder zo veel mogelijk gedwongen
worden deel te nemen aan behandeling of onderzoek, hoewel dat wettelijk gezien
alleen via tbs kan.Het college wil ook dat het ministerie van VWS de wettelijke
toestemming die ouders in bepaalde gevallen moeten geven voor
hulpverleningstrajecten aan kinderen, nog eens onder de loep legt.EvaluatieHet college bespreekt het rapport en de reactie van B en W
vrijdag met de commissies maatschappelijke ontwikkeling en jeugd en burgerschap.
Het college wil voor de uitvoering van de aanbevelingen de komende periode
300.000 euro beschikbaar stellen. Over drie jaar volgt een evaluatie door een
externe partij.Links


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/60707/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Screeningsteam
pakt daders huiselijk geweld meteen aan
(13 juli 2006)


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/60112/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Subsidie
voor bestrijding geweld tegen vrouwen
(30 juni 2006)


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/58321/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Nieuwe
campagne voor aangifte huiselijk geweld
(2 juni 2006)


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/56322/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Mannenhuis
voor plegers huiselijk geweld
(1 mei 2006)

Meer weten? Lees dan ook de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
target=_blank>Door hier te klikken leest u de laatste
editie


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.