Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Eerste Kamer stemt in met Wmo

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De senatoren hadden aanvankelijk veel vragen over de nieuwe taken die gemeenten krijgen door de wet, maar staatssecretaris Clémence Ross van Volksgezondheid wist de bezwaren weg te nemen.
Eerste Kamer stemt in met Wmo

Met de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html">Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
krijgen gemeenten er volgend jaar
een aantal nieuwe taken bij. Zo moeten ze voortaan de huishoudelijke verzorging
regelen voor chronisch zieken of gehandicapten. Op dit moment wordt dat geregeld
via de volksverzekering AWBZ. Daarnaast worden gemeenten verplicht om hun
inwoners te ondersteunen. Ze moeten gehandicapten en chronisch zieken,
mantelzorgers of vrijwilligers en mensen met een chronisch psychisch probleem
helpen bij het voeren van een eigen huishouding, vervoer en het ontmoeten van
andere mensen.Pgb weigerenDit betekent overigens niet dat iedereen
krijgt wat hij of zij vraagt. Een gemeente mag bijvoorbeeld zelf bepalen of een
scootmobiel voor iemand beter is dan vervoer via een busje. Als een algemene
voorziening als een busje niet in stand gehouden kan worden, omdat iedereen een
eigen persoonsgebonden budget (pgb) wil, dan mag een gemeente dat pgb weigeren,
aldus Ross. Uiteindelijk kon de aanvankelijk kritische Senaat daar wel mee
instemmen.BudgetDe Eerste Kamer had nog
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/59833/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html">veel
vragen over de Wmo
aan de staatssecretaris. Zo was de senaat bang dat
gemeenten te weinig geld krijgen. Gemeenten krijgen voor 2007 en 2008 een bedrag
dat is gebaseerd op de uitgaven in 2005. Vooral GroenLinks en de SP snapten niet
hoe de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hiermee heeft kunnen
instemmen. Zij denken dat gemeenten vanwege de vergrijzing in 2007 meer geld
nodig hebben. D66 vindt dat gemeenten die het niet met de regeling eens zijn,
maar moeten klagen bij de VNG. Ross heeft er vertrouwen in dat het goed komt.
Een onafhankelijke partij zal de uitgaven daarvoor in de gaten houden, beloofde
Ross. Maar ze is niet van plan om bij te plussen als gemeenten melden dat het
geld op is. Pas in 2009 kan het budget weer worden aangepast en dat gebeurt dan
op basis van gegevens over 2007.Europees aanbestedenDe senaat vroeg zich ook af of
gemeenten echt verplicht zijn om de huishoudelijke verzorging via een Europese
aanbesteding in te kopen. Maar volgens Ross was er geen alternatief. Zodra
gemeenten een opdracht van meer dan 210.000 euro aan te vergeven hebben, dan
kunnen ze er niet onderuit. Ross beloofde wel dat ze gemeenten daarbij zal
helpen.ControleVerder vroegen de fracties zich af wat Ross
zou doen als gemeenten zich niet aan de in de wet omschreven prestaties houden.
Ross zei niet van plan te zijn die voor elke gemeenten te gaan controleren. Daar
is de gemeenteraad voor. Maar als haar signalen bereiken dat gemeenten zich niet
aan de wet houden, zal ze met de betreffende gemeente en eventueel de VNG praten
over maatregelen. Volgende maand lanceert zij een voorlichtingscampagne om alle
Nederlanders op de hoogte te stellen van de nieuwe wet. Afgelopen week stuurde
het ministerie van VWS al een
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1channel/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/59731/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
name="Brochure over invoering van de Wmo">brochure over invoering van
de Wmo
naar alle wethouders die dit thema in hun portefeuille
hebben.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.