Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Raad voor bescherming meerderjarigen van de baan

De oprichting van een Raad voor Meerderjarigen- bescherming is niet nodig, vindt staatssecretaris Ross. Er worden volgens haar al voldoende maatregelen getroffen om volwassenen te beschermen tegen mishandeling en verwaarlozing.
Raad voor bescherming meerderjarigen van de baan

Als maatregel tegen
mishandeling, verwaarlozing en beroving van ouderen en gehandicapten noemt de
staatssecretaris het programma Huiselijk geweld, waarin het ministerie van Justitie
een coördinerende rol heeft. Dit programma behelst tal van maatregelen om
mishandeling in huiselijke kring te stoppen. Het is bedoeld voor alle slachtoffers
van huiselijk geweld, dus ook voor gehandicapten en ouderen. Daarnaast zijn er
specifieke maatregelen met betrekking tot de doelgroep ouderen.Curatele

Bij ernstige gevallen van mishandeling en verwaarlozing kan het Openbaar Ministerie optreden. Ook is een
beschermingsmaatregel mogelijk zoals curatele danwel
beschermingsbewind of mentorschap. Curatele is de meest vergaande maatregel
waarbij een wettelijke vertegenwoordiger de materiële en immateriële belangen
van de betrokkene behartigt. Vooral curatele
bewerkstelligt voor meerderjarigen een bescherming tegen minderjarigen die het
gezag over hen uitoefenen.Uitlokken

Zonodig kan het Openbaar Ministerie deze
maatregelen ook uitlokken. Dat is bijvoorbeeld van
belang als de betrokkene duidelijk hulpbehoevend is en andere personen
die de maatregel aan de rechter kunnen verzoeken, ontbreken of zich van de
desbetreffende persoon niets meer aantrekken, danwel er een belang bij hebben
dat geen maatregel wordt gevraagd.Instellingsbewoners

Personen die in een instelling verblijven (als
bedoeld in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector), kunnen een klacht
indienen bij een klachtencommissie over gedragingen van de instelling of van
personen die voor de instelling werken. Zonodig kan eveneens de desbetreffende
Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
worden ingeschakeld.Ook de instelling zelf kan
maatregelen treffen. Zo heeft de gemeente Den Haag een nieuwe
opvangvoorziening die onderdak biedt aan mishandelde
ouderen.Lees ook:


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/58682/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>CDA-Kamerlid wil Raad voor de
Meerderjarigenbescherming
//08 JUN 2006
Meer weten?

Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=QKXa3&m=CrBf&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.