Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ketenaanpak helpt Amsterdamse daklozen onder dak

Amsterdam gaat de komende jaren alle daklozen een individueel trajectplan aanbieden en alle bestaande hulp bundelen op het gebied van dakloosheid, verslavingszorg en GGZ. Het programma voorziet bovendien in een forse uitbreiding van de voorzieningen. In 2010 moeten alle 2600 daklozen in Amsterdam onder de pannen zijn.
Ketenaanpak helpt Amsterdamse daklozen onder dak

Door Martin Zuithof - Het Amsterdamse programma is een uitwerking van het
plan van
href="http://www.minvws.nl/kamerstukken/dmo/2006/plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang.asp"
target=_blank name="plan van aanpak opvang">aanpak Maatschappelijke Opvang
dat het rijk en de vier grote steden in februari 2006 hebben opgesteld.
Uitgangspunt is een persoonsgerichte aanpak op meerdere leefgebieden, zoals
huisvesting, schulden, verslaving en psycho-sociale problemen. De investering
bedraagt zo'n 54 miljoen.Het Amsterdamse
plan
bestaat uit vier programma's waarmee wethouder Vos een sluitende
ketenaanpak introduceert. De doelen zijn het voorkómen van dakloosheid, een
wijkgerichte verslavings- en geestelijke gezondheidszorg en een nieuwe aanpak om
daklozen in de zorg te krijgen en te houden. Bovendien behelst het plan een
forse uitbreiding van een samenhangend pakket aan voorzieningen.Centraal meldpunt

Zo komt er in 2007 een centraal aanmeldpunt voor mensen die opvang zoeken.
Hier aangekoppeld wordt een stedelijke wachtlijst waardoor er beter zicht
ontstaat op het aantal nodige plaatsen. Daarnaast wordt een instroomhuis
opgezet, dat onderdak biedt aan veertig daklozen voor maximaal een maand.
Hulpverleners van diverse instellingen spreken hier deze cliënten en stellen
samen een zorgplan op.Nieuw gesloten psychiatrisch ziekenhuis

Onderdeel van de nieuwe opvangketen wordt ook een nieuw gesloten
psychiatrisch ziekenhuis met 120 plaatsen voor verslaafde veelplegers uit
Amsterdam en Rotterdam in het Drentse Beilen. Deze voorziening wordt
href="http://www.ggzdrenthe.nl/index.php?pageID=704" target=_blank
name="Gesloten ziekenhuis">onderdeel van GGZ Drenthe
en
biedt voor deze zware doelgroep een behandelprogramma voor twee jaar.
Aanvankelijk was dit ziekenhuis gepland in het
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/55732/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Hooghalen>Drentse Hooghalen
.Opvang prostituees

Wethouder Vos stelt ook twee miljoen euro beschikbaar voor de opvang van
8000 Amsterdamse prostituees. Er komt een nieuw Hulp Advies en
Gezondheidscentrum op de Wallen en het aantal veldwerkers wordt
uitgebreid.

Links:
href="http://www.minvws.nl/kamerstukken/dmo/2006/plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang.asp "
target=_blank name="Plan van aanpak maatschappelijke opvang">Plan van Aanpak
Maatschappelijke Opvang
, Ministerie van VWS, 7 februari 2006;
href="http://www.amsterdam.nl/gemeente?ActItmIdt=22276" target=_blank
name="Bundeling hulpverlening Amsterdam">Amsterdam bundelt hulpverlening voor
daklozen, verslaafden en prostituees
, persbericht Amsterdam;
href="http://www.ggzdrenthe.nl/index.php?pageID=704" target=_blank
name="GGZ Drenthe">Onderzoek naar nieuwe locatie opvang drugsverslaafden
,
GGZ Drenthe

Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/55732/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Hooghalen>Hooghalen protesteert tegen junkieverpleeghuis
,
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 24 april;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/60667/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Zwerfjongeren Amsterdam">Ruim vierhonderd zwerfjongeren in
Amsterdam
, Zorg + Welzijn Nieuwssite, 12 juli 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/56398/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Koffie verkopen">Amsterdamse daklozen verkopen koffie
,
Zorg + Welzijn Nieuwssite, 2 mei 2006
Meer weten? Lees dan ook de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
target=_blank name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.