Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Zorgstelsel 2010

De afgelopen twee kabinetten is er veel veranderd in het Nederlands zorgstelsel. Veel wijzigingen zijn nog maar net in gang gezet. In hoeverre zij definitief hun beslag zullen krijgen in het toekomstige zorgstelsel blijft nog de vraag. Hoe zal het eruit zien in het jaar 2010, wanneer nog twee kabinetten zich erover hebben gebogen?

Vooruit kijken naar 2010 roept veel vragen op. Welke
zorgvoorzieningen zullen wel en niet deel uitmaken van een basispakket? Voor
welke voorzieningen zal men zich bij moeten en kunnen verzekeren? Zal
daadwerkelijke vraagsturing in de zorg een feit of nog immer een utopie zijn? Of
zal de toename van de zorgvraag er toch toe leiden dat instellingen steeds meer
aanbodgericht te werk te gaan? Is het persoonsgebonden budget gemeengoed in alle
in zorgsectoren? Komt het zorgbeleid tot stand in daadwerkelijke samenspraak
tussen verzekeraars en cliënten? Welke rol speelt de overheid daar nog bij?
Behoren personeelstekorten en wachtlijsten tot het verleden? Wat zullen de
voornaamste discussiepunten omtrent de zorg in 2010 zijn?

Zorg + Welzijn vroeg politici, zorgverzekeraars en andere deskundigen
een blik in de toekomst te werpen.'De zorg in 2010 uit de ketenen bevrijd'

Dirk Verstegen, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie'Solidariteit blijft vereiste in toekomstig
zorgstelsel'


Paul Bottelier, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland'De Gouden Zorggids op zn.nl'

Martin Bontje, Zorgverzekeraars Nederland'2010: eindelijk vrije keuze voor consument'

Stef Blok, VVD

'Sturende rol van overheid kan niet worden
gemist'


Flip de Kam en Frans Nypels, auteurs 'De zorg van Nederland'

'Groeiend aantal blijft van fatsoenlijke zorg
verstoken'


Agnes Kant, SP

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.