Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Vrijwilligers

Nijmeegs project Jasmijn creëert ontmoetingspunt voor de buurt: De kunst van het combineren

Een ontmoetingsplaats voor bewoners van het asielzoekerscentrum Nijmegen, buurtbewoners en ouders van de basisschool. Dat wisten medewerkers van het project Jasmijn te creëren door doelstellingen van de commissie-Dagindeling en de gemeente Nijmegen met elkaar te combineren. ‘De mix van groepen zorgt voor dynamiek.’
Vrijwilligers

Model meetbaar welzijn beantwoordt aan roep bedrijfsmatig werken: De prijs per eenheid welzijnswerk

Kun je de effecten van welzijnswerk meten? ‘Ja, dat kan,’ zegt Frank Hordijk. Als je maar weet wat je meet.’ Het bureau Hordijk & Hordijk uit Culemborg ontwikkelde een model waarmee gemeenten het welzijnsbeleid kunnen afrekenen op resultaten. Ze kunnen meetbare doelen opstellen wanneer ze het beleid boven abstracte ambities uit weten te tillen.

Wmo

Artiesten prikkelen zintuigen van personeel en cliënten in zorginstellingen: Zoeken naar ontroering

‘Schenk aandacht aan het gezonde in de mens en in de organisatie als geheel.’ Dat is de stelregel van Hannah Freud van de Amsterdamse stichting Anders Beleven. Medewerkers van haar organisatie laten personeel en patiënten van zorginstellingen een andere dag dan andere beleven. Via het prikkelen van zintuigen benadrukken zij het gezonde in de patiënt. ‘Soms zit ontroering in iets heel kleins.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Kabinet stemt in met Wet Maatschappelijke Ondersteuning: ‘Gemeentelijke verschillen onvermijdelijk’

Het kabinet heeft ingestemd met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Staatssecretaris Ross van VWS wil met de wet de gemeentelijke zorg en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en mensen met maatschappelijke problemen grondig moderniseren. Organisaties van gehandicapten en chronisch zieken zien grote gevaren.
Vrijwilligers

Model meetbaar welzijn beantwoordt aan roep bedrijfsmatig werken: De prijs per eenheid welzijnswerk

Kun je de effecten van welzijnswerk meten? ‘Ja, dat kan,’ zegt Frank Hordijk. Als je maar weet wat je meet.’ Het bureau Hordijk & Hordijk uit Culemborg ontwikkelde een model waarmee gemeenten het welzijnsbeleid kunnen afrekenen op resultaten. Ze kunnen meetbare doelen opstellen wanneer ze het beleid boven abstracte ambities uit weten te tillen.

Joke van der Zwaard pleit voor sociaal kapitaal als basis van beleid: ‘Verworvenheden van burgers blijven onderbelicht’

‘Politici gaan alleen uit van individualisering, de samenleving die uit elkaar valt en de integratie die is mislukt,’ zegt onderzoekster Joke van der Zwaard. Ze vindt dat juist gekeken moet worden naar het aanwezige ‘sociale kapitaal’. ‘Op deze manier zie je informele hulpstructuren en sociale netwerken.'
Wmo

Subsidies stimuleren zelfstandigheid AWBZ-doelgroepen: Dienstenregeling Wonen en Zorg rond

De subsidieregeling Diensten bij Wonen en Zorg is rond. Vanuit deze tijdelijke regeling kunnen activiteiten worden betaald die het mogelijk maken dat ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten zelfstandig blijven wonen. Het College voor Zorgverzekeringen noemt de regeling ‘teleurstellend’.
Vrijwilligers

Nijmeegs project Jasmijn creëert ontmoetingspunt voor de buurt: De kunst van het combineren

Een ontmoetingsplaats voor bewoners van het asielzoekerscentrum Nijmegen, buurtbewoners en ouders van de basisschool. Dat wisten medewerkers van het project Jasmijn te creëren door doelstellingen van de commissie-Dagindeling en de gemeente Nijmegen met elkaar te combineren. ‘De mix van groepen zorgt voor dynamiek.’
Vrijwilligers

Aanklachten tegen vrijwilligers leiden tot discussie over aansprakelijkheid: ‘We groeien de claimcultuur in’

De vrijwilliger moet op zijn tellen passen. Steeds vaker worden vrijwillige hulpverleners aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een verkeerd advies. Ook kunnen zij worden vervolgd wanneer zij weten dat iemand een misdrijf wil begaan en dat niet melden aan de politie. Vrijwilligersorganisaties zijn echter bij machte deze risico’s klein te houden. 'Anders haken mogelijk veel vrijwilligers af.’
Participatie

Mannen ontplooien zich in Haags vadercentrum Adam

Vadercentrum Adam in de Haagse wijk Laak lijkt een veelzijdig clubhuis waar mannen terecht kunnen voor allerlei cursussen, van computerles tot naailes. Maar er gebeurt veel meer: mannen komen er ook voor hulpverlening en hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Moslimmannen vinden het heel leuk om met mannenemancipatie bezig te zijn.’