Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Vrijwilligers

De logica in de verpleeghuiszorg

De noodkreten van werknemers in de verpleeghuiszorg, maar ook van de Inspectie voor de Gezondheidszorg liegen er niet om: de kwaliteit van de zorg holt achteruit. Vooral door het personeelstekort, mede veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim, worden voldoende handen aan het bed node gemist. 'Er kan veel efficiënter gewerkt worden.'
Wmo

Regiovisies lijken hun langste tijd gehad te hebben: ‘Zonder resultaat dreigen partijen af te haken’

'Jullie kunnen het niet, een regiovisie maken en uitvoeren,' hield Robbert Huijsman, hoogleraar Integraal Zorgmanagement, onlangs een zaal vol betrokkenen voor. Het fenomeen regiovisies - een samenhangend plan voor de zorg op regioniveau - bestaat nu een jaar of zeven. Maar het middel lijkt besmet geraakt en synoniem geworden voor langdurige bureaucratische processen die nauwelijks iets opleveren.
Wmo

Vernieuwing informatie- en communicatietechnologie in thuiszorg blijft kleinschalig: ‘Professional dreigt ingehaald te worden door cliënt’

'De overheid moet het toepassen van ict in de thuiszorg eisen,' stelt Hans van Grieken, één van de initiators van Caremore. Via mobiel internetten moeten gegevensuitwisseling en -registratie efficiënter dan ooit gaan. Hoe ziet de toekomst van ict in de thuiszorg eruit? 'Zolang er geen wet is die tot digitaliseren dwingt, blijft het bij kleinschalige initiatieven.'
Dementie

Multimediaprogramma vertraagt ziektebeeld bij demente ouderen: Een digitaal fotoboek als geheugensteun

Multimedia in combinatie met demente ouderen doet waarschijnlijk velen de wenkbrauwen fronsen. Sinds kort gebruikt verpleeghuis het Zonnehuis Zwolle echter een cd-rom om het geheugen van demente ouderen te stimuleren zodat hun ziekte langzamer verloopt. 'De ouderen vinden het leuk om foto's terug te zien.'
Wmo

Welzijnsinstellingen huiverig voor digitale uitwisseling cliëntgegevens: De grenzen aan het gezamenlijke belang

Welzijnsinstellingen zoeken samenwerking met elkaar om daadwerkelijk iets aan de positie van cliënten te kunnen doen. Een digitaal cliëntendossier is daarbij onmisbaar. Toch zijn instellingen huiverig voor het elektronisch aan elkaar koppelen van gegevens. 'Maar je moet in staat zijn appels met peren met elkaar te vergelijken.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Beoogd Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk over regie in de zorg: ‘Gemeente mag best burgerlijk ongehoorzaam zijn’

'Ik laat me niet door de tucht van de markt vertellen hoe de zorg wordt geregeld,' stelt Rob Oudkerk. Op dit moment is hij nog PvdA-woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. Na de vorming van het college van Burgenmeester en Wethouders wil hij wethouder sociale infrastructuur in Amsterdam zijn. Volgens Oudkerk moet de gemeente de regie gaan voeren over de gezondheidszorg.
Dementie

Logeerhuis voor demente bejaarden ontlast mantelzorgers: ‘Het is net een gezin met tien kinderen’

Een hotel, waar demente ouderen langere of korte tijd kunnen verblijven. Zodat de mantelzorger even tot rust kan komen en kan bijtanken. Dat is de doelstelling van 'Het Logeerhuis', midden in een volksbuurt in hartje Amsterdam. Een tussenvoorziening die mantelzorg én zorgcentra kan ontlasten. 'Dat stukje meer geven aan de gasten en hun familie, daar doe je 't voor.'
Wmo

Zorgsector bekijkt plannen Pim Fortuyn met argusogen: Radicale ingrepen voor de zorg

Politieke nieuwkomer Pim Fortuyn wil de zorg rigoureus aanpakken. In zijn verkiezingsprogramma belooft hij onder meer de wachtlijsten op te lossen en mogen verzekeraars en zorgaanbieders in vrijheid hun tarieven vaststellen. Het verzekeringsstelsel wil hij niet wijzigen en er komt geen extra geld voor de zorg. Het extra geld om de huidige problemen aan te pakken komt vrij door de arbeidsproductiviteit op te voeren, de bureaucratie terug te dringen en overtollige managers te lozen. Zal de zorg door dit soort ingrepen genezen?
Wmo

Geestelijk verzorger Rieke Mes over gebrek aan zorg voor dementerenden: ‘Patiënt wordt te lang thuis gehouden’

Het beleid om demente ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen is doorgeschoten, vindt geestelijk verzorger Rieke Mes. Zij begeleidde jarenlang demente mensen in verpleeghuizen en schreef daar een boek over. 'Meer verpleeghuisplaatsen zijn hard nodig. Maar beleidsmakers sluiten hun ogen, want mantelzorgers zijn goedkoper.'

Wervingscampagne zorgsector komt moeizaam op gang: ‘Het niveau van de zorg daalt’

Heeft het zin om ongediplomeerd personeel te werven als gekwalificeerd personeel uit ontevredenheid over de werkomstandigheden de zorg verlaat? Een tussenstand van de grootscheepse campagne 'Hard Nodig' om in drie jaar twaalfduizend herintreders en zij-instromers te werven voor de gezondheidszorg laat een schamel resultaat zien. 'De mensen zijn niet voor niets vertrokken.'