Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Verslaving

Musical Home over leven en werken in de jeugdinstelling: Het breekbare evenwicht

‘Het is nog soft wat er gezegd wordt, want in het echt krijg je nog meer naar je hoofd geslingerd,’ zegt Brigitte over de musical Home. De musical, die 10 februari in première ging, gaat over het leven en werken in een jeugdinstelling. Ook levert het studiemateriaal op voor sociaal pedagogische opleidingen. Home gaat over verslaving, zelfmoord, liefde en weglopen. ‘Het echte leven in het tehuis wordt goed verwoord.’
Wet- en regelgeving

Armoedebeleid onder vuur na kritisch rapport Algemene Rekenkamer: De slijtage van extraatjes

Het tij lijkt gekeerd voor het armoedebeleid. De Algemene Rekenkamer maakte er vorige maand gehakt van. Het eens zo populaire steuntje in de rug voor de allerarmsten zou een ‘oerwoud’ van bureaucratie opgeleverd hebben. Ook blijkt nergens uit dat de minima er werkelijk beter van zijn geworden. Ondertussen is het touwtrekken om herziening van het beleid begonnen.

Peter Lankhorst, oud-voorzitter Landelijk Platform Jeugdzorg: ‘Positie van Bureau Jeugdzorg moet nu eindelijk duidelijk worden’

Kinderen én ouders moeten een beslissende rol krijgen in het hulpverleningsproces. Dat vindt het Landelijk Platform Jeugdzorg. ‘Hulpverleners hebben te veel de houding van: we weten wat goed is voor de cliënt,’ zegt Peter Lankhorst, voorzitter van het Platform. Verder moeten taak en positie van het Bureau Jeugdzorg nu eens eindelijk helder worden ‘Wie zelf geen hulp verleent, heeft meer recht van spreken tegenover de instanties.’

Steve Monsanto over jongerenwerk als criminaliteitspreventie: De loods naar volwassenheid

‘Jongerenwerk kan criminaliteit alleen voorkomen als werkers lang in wijk aanwezig zijn,’ stelt jongerenwerker Steve Monsanto. In de Utrechtse wijk Lunetten is hij zeven dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar voor jongeren en hun ouders. ‘Als ik moet kiezen tussen een jongen van achttien of van acht, kies ik die laatste. Die achttienjarige is werk voor politie en justitie, daar kan ik niks meer mee.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Bezorgdheid om sluiting winkels in onveilige stadscentra: De wetmatigheid van verval

Steeds meer winkels sluiten hun deuren in onveilig bevonden wijken. Volgens insiders een ernstig signaal van verval van de buurt. Maar, zo wordt gewaarschuwd, het ligt niet alleen aan de onveiligheid. Er is veel meer aan de hand. Hoe valt het tij te keren? Het grote probleem bij de verbeterplannen is het tempo, meent Rob Crassee van het OndernemersPlatform Stedelijke vernieuwing.

Kinderrechter Frans van der Reijt over niet-behandelde jongeren in gevangenis: ‘Psychiatrie moet gedwongen worden tot hulp’

Psychiatrische instellingen zouden gedwongen moeten worden kinderen met gedragsproblemen, die nu zonder behandeling in jeugdgevangenissen verblijven, op te nemen. Kinderrechter Frans van der Reijt pleit voor verandering van wetgeving.

Recente onderzoeken kritiseren regierol van gemeenten in welzijnsbeleid: De verkokering van de sociale sector

Onderzoeken van Berenschot en het Sociaal Cultureel Planbureau laten er geen misverstand over bestaan: gemeenten maken hun regierol in het welzijnswerk niet waar. Het ontbreekt de gemeenten aan een langetermijnvisie en het beleid laat zich sturen door incidenten. 'We hebben te lang de fout gemaakt alles zelf te willen uitvoeren.'

Socioloog Gabriël van den Brink pleit voor actiever burgerschap: ‘Oplossingen komen niet meer uit Den Haag’

'Burgers voelen zich vaak gekrenkt door de manier waarop de publieke dienstverlening functioneert,' zegt NIZW-socioloog en filosoof Gabriël van den Brink. Hij pleit voor meer vrijheid voor burgers en professionals zodat zij zich beter kunnen roeren in het publieke debat. Kortom: een nieuwe cultuur van toezicht.
Participatie

Vernieuwende rol gemeente in Apeldoorns jeugdwerk: De koers van de jongerenbus

Hoe actief zijn gemeenten in het jongerenwerk? De gemeente Apeldoorn heeft ruim vijftig projecten in het leven geroepen, terwijl ze met ruim twintig instellingen samenwerkt om jongerenproblemen op te lossen en te voorkomen. Er is enthousiasme over haar regievoering. Alleen de samenwerking met Bureau Jeugdzorg wil niet vlotten. 'Maar de jeugdhulpverlening is volledig ontschot.'
Verslaving

Roep om aanscherping rol overheid bij verdeling werk en privé: ‘Ouders besteden te weinig tijd aan opvoeding’

'Het is onzin dat kinderen zich minder dan vroeger aantrekken van normen en waarden,' stelt Olga Fles van de Nederlandse Gezinsraad. Daarmee staat ze lijnrecht tegenover hoogleraar gezinspedagogiek Jan Gerris. Hij vindt dat veel ouders te weinig tijd aan hun kinderen besteden. Terwijl het overbrengen van normen en waarden ontsporingen tegen zou kunnen gaan.