Home Tags Eergerelateerd geweld

eergerelateerd geweld

Huiselijk geweld

Lale Gül: ‘Ik stond voor een tribunaal, ze wilden mijn tanden eruit slaan’

“Ik ga leven” is de eerste roman van de Turks-Nederlandse schrijfster Lale Gül. De schade die haar cultuurkritische boek aan familie en omgeving heeft toegebracht, draagt ze mee. Het geweld dat haar elke week wordt toegewenst ook. Op het Zorg+Welzijn congres vertelt Lale Gül over haar missie vrij te kunnen kiezen en hoe ze de uitsluiting door haar familie zelf moet verwerken.
Huiselijk geweld

Eergerelateerd geweld: 7 feiten die sociaal werkers moeten kennen

Eergerelateerd geweld komt niet alleen voor bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of andere niet-westerse migratieachtergrond. Ook in de familie De Vries kan eerverlies leiden tot geweld, zegt arabist en turkoloog Rob Ermers. Wat moet je als sociaal werker weten over eergerelateerd geweld? Bijvoorbeeld: vermijd in gesprekken met cliënten het woord ‘eer’.
Huiselijk geweld

THEMA De professional spreekt ‘We zijn allemaal mensen, dat staat voorop’

Ze zit op de afdeling intake van Sterk Huis, maakt deel uit van het Crisisinterventieteam Hart van Brabant en is gespecialiseerd in eergerelateerd geweld. Ebru Arslan: 'Als ik dit werk ga doen, dan ga ik het heel goed doen.'
Huiselijk geweld

Huwelijksdwang signaleren: ‘Meestal één kans om gesprek goed te voeren’

Hoe herken je huwelijksdwang of achterlating, en wat zijn de vooroordelen? Om hier duidelijkheid over te geven lanceerde het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang & Achterlating (LKHA) de campagne Herkenbaar?. Zo maken zij professionals hierop alert.
Jeugdhulp
muziek

Bestrijd wapenbezit onder jongeren met muziek en respect

Het wapenbezit onder jongeren lijkt toe te nemen. Steeds vaker domineert geweld tussen tieners de voorpagina’s. Wat kunnen professionals doen? Drillrap niet veroordelen, maar de muziek gebruiken voor contact is een van de manieren, zeggen jongerenwerkers van R-Newt.
Huiselijk geweld

Vluchten van haar familie was dapper, maar hoe moet het verder?

Dat haar broer en zus haar mishandelden, was voor Samira al niet nieuw meer. Maar toen ze met behulp van een aansteker haar maagdelijkheid veilig stelden, was het toppunt bereikt en vluchtte ze. Ze krijgt nu hulp bij Fier. ‘Ze heeft onder meer last van trauma’s, nachtmerries, lichamelijke klachten en schuldgevoelens. Daarnaast doet ze aan automutilatie en heeft ze suïcidale gedachten.’
Huiselijk geweld

Meld elk signaal van eergerelateerd geweld

Bij signalen van eergerelateerd geweld moet je altijd advies vragen aan Veilig Thuis of de politie. Dat is de aanscherping van de meldcode over deze vorm van geweld bij vooral meiden met een migratieachtergrond. ‘Leg ook contact met een deskundige als je zelf al hulp biedt aan de jongere’, zegt Movisie adviseur Hilde Bakker.
Huiselijk geweld
In de vrouwenopvang: ‘De stappen die we kunnen maken zijn vaak klein’

‘De stappen die we kunnen maken zijn vaak klein’

Vrouwen die in crisis terecht komen in de vrouwenopvang, hebben gemiddeld al zeven jaar in huiselijk geweld geleefd. Ze komen met niets binnen en de volgende dag begint al de zoektocht naar financiële zelfstandigheid. Wat is nodig om deze vrouwen te begeleiden naar een financiële basis als de regels van instanties tegenwerken?
Huiselijk geweld

‘Er gaat nog veel fout in de hulpverlening aan meisjes en vrouwen’

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Voor Hilde Bakker een mooie gelegenheid om de Alliantie Verandering van Binnenuit onder de aandacht te brengen. 'Ik ben bang dat er nog veel fout gaat in hulpverlening aan meisjes en vrouwen.’
Wijkteam
1-mannenopvang-iStock.jpg

Mannenmishandeling is nog steeds een taboe

‘Het komt geregeld voor dat bijvoorbeeld huisartsen bij signalen niet doorvragen, omdat ze er geen rekening mee houden dat ook een man slachtoffer kan zijn van mishandeling.’