Peter Wesdorp

Adviseur bij Gilde Schuldhulpsanering en What Works

Peter Wesdorp is adviseur bij Gilde Schuldhulpsanering en What Works. Wesdorp geeft trainingen gesprekstechnieken. Hij stelt dat je door het veranderen van je basishouding tijdens het gesprek, je die motivatie kan ontdekken. ‘Cliënten zijn te veel gepamperd. Een professional moet zich tijdens een gesprek met een cliënt meer als gids gedragen. Stel vragen als: hoe zou dit traject voor jou nuttig kunnen zijn?