Prof. dr. Marian Verkerk

Hoogleraar Zorgethiek

Marian Verkerk is hoogleraar Zorgethiek aan het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij draagt graag bij aan het analyseren en doordenken van vraagstukken die zich niet gemakkelijk laten beantwoorden. Exploreren van perspectieven op zorg en verwante maatschappelijke domeinen boeit haar. Marian Verkerk blijft zich verwonderen over de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in werk en bestaan. Liever nieuwe vragen dan het krampachtige zoeken naar instrumentele oplossingen leiden haar in haar werk en leven.