Drs. Lisette Walbeehm-Hol

Kinderarts

Drs. Lisette K.M. Walbeehm-Hol is kinderarts bij het Zuyderland Medisch Centrum en XONAR Zuid-Limburg (jeugd- en opvoedingshulp, pleegzorg, vrouwenopvang en transculturele hulp). Zij heeft een Onderzoekslijn Toxische Stress bij het Zuyderland MC opgezet. Deze omvat onder meer een landelijk exploratief onderzoek onder jeugdartsen, kinderartsen en huisartsen naar de kennis over toxische stress en ACE-screening (2018/2019), een explainimation Toxische Stress gesteund door gemeenten Heerlen en Zwolle (2019) en twee klinische pilots van een nieuwe ACE-screening bij kinderen met astma, diabetes en obesitas en bij ouders op het geboortecentrum naar zowel ouderlijke ACEs en veerkracht als stressgerelateerde symptomen (2019/2020). Momenteel loopt er een klinisch pilot binnen een huisartspraktijk. Vroegtijdig herkenning van ACEs en adequate interventies dragen bij aan het voorkomen van negatieve effecten van toxische stress bij kinderen op de mentale en fysieke gezondheidsontwikkeling, ook op latere leeftijd en bij volgende generaties.