Jan Joost Meijs

Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept en docent huisartsopleiding

Jan Joost Meijs, Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Als mens en professional gelooft hij dat het in het leven vooral gaat om de onderlinge verbondenheid en steun van mensen samen. Juist in tijden van ziekte (corona) en tegenslag is dit meer dan ooit nodig. Vanuit het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept en zijn docentschap aan de huisartsenopleiding in Leiden probeert hij met eerstelijnszorgverleners en sociaal professionals hierover het gesprek aan te gaan. Want zij kunnen concreet het verschil maken voor (kwetsbare) patiënten, cliënten, inwoners in hun dagelijkse praktijk.