Gert Schout

Projectleider Eigen Kracht bij BOPZ, VU medisch centrum

Gert Schout is van huis uit sociaal psychiatrisch verpleegkundige en promoveerde in 2007 op een proefschrift over zorgvermijding en zorgverlamming. Tussen 2008 en 2012 was hij lector oggz bij de Hanzehogeschool in Groningen. Op dit moment is hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij deed onderzoek naar Eigen Kracht conferenties in de oggz en later naar de inzet van deze conferenties bij het voorkomen van dwang in de (jeugd)ggz. Sociale veerkracht, dwangpreventie, zelforganisatie en de inbedding van normatieve professionals in normatieve praktijken, zijn onderwerpen in zijn onderzoek.