Dave Bogers

RMC trajectbegeleider en leefcoach bij de gemeente Tilburg

Dave Bogers is werkzaam als RMC trajectbegeleider en leefcoach bij de gemeente Tilburg met een focus op de aanpak van ondermijning. Vanuit het programmateam ondermijning werken zij in de praktijk aan het voorkomen van ondermijnende criminaliteit door een repressieve aanpak met een preventieve aanpak te combineren. In de “integrale aanpak criminele families” ligt de nadruk vooral op preventie en het voorkomen van nieuwe aanwas. Repressie wordt gebruikt waar nodig om interventieruimte te creëren.