Zorg+Welzijn magazine nr. 2, 2022

  In dit nummer van Zorg+Welzijn vertelt televisiemaker Nicolaas Veul waarom hij zich soms een ‘subcategorie mens’ voelt. Verder leer je onder meer over de feiten en fabels rond suïcide in de Zorg+Welzijn Kennistoets en besteden we aandacht aan de vraag: hoe doorbreek je intergenerationele overdracht?

  EDITORIAL De cirkel doorbreken

  Vlak na de Tweede Wereldoorlog wordt Rita geboren. Ze groeit op aan de Amsterdamse Wallen. Al als ze nog een baby is, gaat haar moeder met haar, of een foto van haar, de kroegen rond op zoek naar 'meneren met bepaalde voorkeuren'.

  HOOFDPIJNCLIENT ‘Ik zag een totaal andere jongen na die vijf weken’

  Beshta Ahmadi is jeugdbeschermer. Zij krijgt te maken met een gezin op het moment van een vechtscheiding. Er blijkt veel meer aan de hand. De veertienjarige zoon is onhandelbaar en wordt opgenomen in de crisisopvang. De oudere zus heeft suïcidale gedachten.

  COLUMN Toekomstdroom

  We kijken uit over de Amstel, mijn man en ik, een steeds veranderend beeld, omdat we een wandeling maken. Ineens heb ik een gedachte, of liever: een beeld: 'Weet je wat ik zou willen?' zeg ik.

  HET RUGZAKJE ‘Alsof je een soort subcategorie mens bent’

  Televisiemaker Nicolaas Veul (38) had een rotjeugd waarin hij, gevoelig en zachtaardig, zich vaak afgekeurd en afgewezen voelde door zijn 'machovader'. Zijn homoseksualiteit hield hij dan ook angstvallig verborgen. Het kostte hem jaren therapie om van zichzelf te leren houden.

  ZO KAN HET OOK Moeders van daders nemen de leiding

  Met Stichting De Moeder is de Sleutel wil Diana Sardjoe de hulp aan moeders van daders en hun gezinnen veranderen. 'Niemand zat op ons te wachten, maar we krijgen steeds meer erkenning.'

  WIJ SAMEN ‘Onze aanpak is niet gebruikelijk in het sociaal domein’

  Thuisloze jongeren met een zorgverleden helpen hun leven op de rails te krijgen. Dat is de missie van stichting het Bouwdepot, een initiatief van Marleen van der Kolk, programmamanager bij Stichting Zwerfjongeren Nederland, en ontwerper Manon van Hoeckel.

  COLUMN Sociaal Werkers, Sluit De Gelederen!

  Als kersverse programmadirecteur bij Movisie lees ik mezelf in op het vakmanschap van de sociaal werker. Misschien wat riskant om dan, in mijn allereerste column voor dit blad, meteen daarover te schrijven.

  BINNENKIJKEN ‘Gemêleerd gezelschap leidt tot een enorme kruisbestuiving’

  Spot Atelier in de oude binnenstad van Alkmaar is een dagbesteding én winkel, die is bedacht en wordt gerund door Ingrid Hulleman (in het zwart linksvoor) en Franchet Broertjes (staand op de kruk).

  PREVIEW ‘Prioriteit nummer één is deelnemen aan de maatschappij’

  Corona heeft de kwetsbaarheid van bewoners in achterstandswijken extra zichtbaar gemaakt, zegt Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Werk vinden wordt nog moeilijker. Meer leerpraktijkcentra en een intensievere samenwerking tussen wijkteams en scholen zijn oplossingen op Zuid. 'Maar vooral: een stabiele basis voor werkzoekenden.'

  Is het probleem van het kind niet het probleem van de ouders?

  Misbruik, mishandeling en verwaarlozing kunnen van ouder op kind worden overgedragen. Bijzonder hoogleraar Chris Kuiper ziet dat voor die risicofactor nog te weinig aandacht is. 'Intergenerationele overdracht van gedrag kan heel sterk zijn. Je daarvan los worstelen, is verre van eenvoudig.'

  THEMA Feiten & Cijfers

  Er is nog te weinig aandacht voor intergenerationele overdracht en dat is hard nodig om de cirkel te doorbreken. Maar hoe zien de cijfers met betrekking tot intergenerationele overdracht er eigenlijk uit? De antwoorden op deze vraag geven we hier.

  THEMA De cliënt spreekt | ‘Opeens was ik klaar met dat geven’

  Dave (62) had ouders die beide waren getraumatiseerd door de oorlog en hij heeft daardoor psychische klachten ontwikkeld. Hij heeft hulp van ARQ Centrum '45, dat onder meer gespecialiseerd is in naoorlogse problematiek bij de tweede generatie.

  THEMA Reportage | ‘Niets doen is echt geen optie’

  Met het project WIJ… doorbreken de cirkel van geweld geeft Stichting Open Mind voormalig slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling een stem. De bedoeling is dat mensen er meer over gaan praten en in actie komen en daarmee voorkomen dat ook volgende generaties de dupe worden.

  THEMA De professional spreekt | De sleutel om generatiearmoede te doorbreken

  Sociaal werker Miranda Pol werkt in de Veenkoloniën, het grensgebied van Groningen en Drenthe. Daar wonen 14.000 kinderen van wie de grootouders ook al arm waren. Dat ouders hun kinderen kansen gunnen, vindt zij al heel moedig: 'Toegeven dat je het anders wil voor je kinderen.'

  Illustratie bij kennistoets over suicide

  Kennistoets: Suïcide

  Suïcide is ook voor hulpverleners een heel beladen thema om te bespreken. Maar de meeste mensen met suïcidale gedachten zullen daar niet zelf over beginnen. En risicofactoren kunnen elkaar zodanig versterken dat iemand uiteindelijk geen andere uitweg meer ziet. Hoop is er echter wel degelijk; je met geduld en empathie verdiepen in de ander kan hem of haar afhelpen van het gevoel dat ontsnappen onmogelijk is.

  COLUMN Duizenddingendoekje?

  Er is geen welzijnsorganisatie die in het leven is geroepen om er een goede registratie op na te houden en dat is maar goed ook. Zorg voor kwetsbare mensen is prioriteit nummer 1, 2 en 3. Toch is een goede registratie nodig om te laten zien wat er is gedaan en om daarvan te leren om het werk te verbeteren. Maar wat is 'het werk'?

  IN BEELD Wachten

  Wachten is de alleszeggende titel van het fotoboek van Mona van den Berg. Zij heeft vluchtelingen gefotografeerd, die ook vertellen over hun achtergrond en de situatie waarin ze zich bevinden.

  BOEK ‘In mijn tijd werden kinderen niet gehoord’

  Als baby al wordt Rita Sterkeboer door haar moeder verhuurd aan 'dure meneren met specifieke voorkeuren'. Ze is pas zes als ze voor het eerst wordt verkracht. Wanneer niet misbruikt, wordt ze door haar moeder mishandeld en verwaarloosd.

  DE STELLING Verplicht daklozen hulp en woonruimte te accepteren

  Moet je daklozen verplichten hulp en woonruimte te accepteren? Hulpverleners Esme Wiegman, Directeur Valente - Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, en Igor van Laere, Coördinator Nederlandse Straatdokters Groep - voor sociaal medische zorg om dakloze mensen verdedigen hun standpunt.

  COLUMN Uitgestelde Zorg

  Toen ik in mijn huidige woning in Den Haag kwam te wonen, was overbuurman Diederik ongeveer de eerste die mij aansprak. Hij vroeg me waar ik vandaan kwam, het bleek dezelfde buurt in Amsterdam waar hij was geboren.

  MEELOPEN MET De voedselbank is zoveel meer dan boodschappen alleen

  Bij de Utrechtse Voedselbank Rivierenwijk krijgen mensen niet alleen kratten eten 'op maat', maar vaak ook wat extra's én een luisterend oor. 'Wij weten precies wie wat nodig heeft', zegt coördinator Catharina van der Veeken.

  ERVARINGSDESKUNDIGE Mensenrechten

  Edo Paardekooper Overman heeft vrienden van de straat, maar zit ook met bestuurders en ministers aan tafel. Zijn boodschap? We zijn allemaal gelijkwaardig, toon oprechte belangstelling voor elkaar en vraag wat iemand nodig heeft.

  KIPPENVEL ‘Ik sta er steeds minder alleen voor’

  Sjef van der Klein (30), sociaal werker bij ContourdeTwern in Tilburg: 'Ik krijg een bezorgd telefoontje van de intern begeleider van de basisschool in de wijk waar ik actief ben als sociaal werker: er stond een vrouw huilend aan haar bureau.'