Home 2017

Magazines

Advocaat Tim Robbe stelt in het novembernummer van Zorg+Welzijn dat burgers beschermd moeten worden tegen de goede bedoelingen van sociaal professionals. Verder in dit nummer onder meer aandacht voor dé eigenschap die de sociaal werker van nu zou moeten hebben en voor de samenwerking tussen wijkteam en reclassering.

Zorg+Welzijn magazine nr. 10, 2017

112
In het oktobernummer van Zorg+Welzijn een interview met hoogleraar Witte Hoogendijk over de invloed van stress op sociale problematiek. Verder artikelen over de witte bril van hulpverleners, een casemanager dementie, de invloed van gevaarlijke internethypes op het sociaal werk en de relatie tussen laaggeletterdheid en schuldhulpverlening.
In het septembernummer van Zorg+Welzijn een interview met onderzoeker Wilma Boevink over ervaringsdeskundigen. Verder artikelen over migrantenjongeren, relationeel werken en experts geven hun mening over het RVS-rapport over evidence-based werken.
In het zomernummer van Zorg+Welzijn benadrukt WRR-onderzoeker Anne-Greet Keizer dat er meer aandacht moet zijn voor het 'doenvermogen' van mensen: als mensen weten wát ze moeten doen, betekent dat niet dát ze het doen. Verder onder meer aandacht voor sociaal werk in Rotterdam en de status van jeugdzorg.
'Stervensbegeleiding kun je ook overlaten aan sociaal werkers.' Is dat zo? Vier deskundigen geven hun mening. Verder krijgt u dit nummer onder meer antwoord op de vraag waarom het aantal verwarde personen blijft stijgen en licht hoofdleraar Judith Wolf haar visie op de term 'eigen kracht' toe.
In het meinummer van Zorg+Welzijn aandacht voor de balancerende wijkverpleegkundige: 'Door de veelheid van taken is het soms moeilijk om bij de kern van je vak te blijven'. Verder onder meer hoogleraar Pieter Tops over burgerkracht versus criminaliteit en de zorgverzekeraar als schuldhulpverlener.