Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Maatschappelijke stage in 2011 – een haalbare zaak?

Vanaf schooljaar 2011/2012 is de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel in het voortgezet onderwijs. In het kader van de “Sociale samenhang” heeft het kabinet Balkenende 4, deze stage geïntroduceerd. Volgens Janny Flierjans, adviseur bij Conclusion Advies en Management, biedt een goede voorbereiding met professionele ondersteuning genoeg kansen.

Door Janny Flierjans (Conclusion Advies en Management)

De bedoeling van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met en het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving voor de minimale duur van 72 uur. De stage wordt via een contract ondertekend door drie partijen, namelijk de stagebieder (maatschappelijke organisatie) de stagenemer (de leerling) en de begeleider van de leerling (de school).

Voor wie is het belangrijk
De stage dient zinvol te zijn voor de leerling, die merkt dat zijn inzet ertoe doet. De stage moet ook zinvol zijn voor de samenleving. Ook hier moet de inzet van de leerling tot iets leiden. Het gaat niet om een goedkope arbeidskracht of beroepsgerichte stage. De beroepsgerichte stage doet de leerling voor zichzelf en een maatschappelijke stage doet de leerling voor een ander in de samenleving.

De school blijft verantwoordelijk voor de leerling, ook als deze op stage is en is tevens de begeleider. Daarom ook dat de school mede beslist naar welke stageplaats de leerling gaat. De maatschappelijke organisatie krijgt kennis en kunde op gebieden die juist bij leerlingen aanwezig zijn, zoals gebruik van bijvoorbeeld elektronica en ict.

Jonge mensen in je organisatie binnen laten komen, betekent ook een frisse wind en nieuwe ideeën. Er wordt een groot beroep gedaan op de maatschappelijke instellingen om zinvolle stageplaatsen aan te bieden. Afhankelijk van de situatie van de maatschappelijke instelling kan coördinatievergoeding noodzakelijk zijn. De PR van de organisatie wordt sterker als de stages goed worden ingericht.

Waarom in deze tijd
Een goede en tijdige voorbereiding is nodig om in 2011 deze taken verantwoord uit te kunnen voeren en de juiste stageplaatsen te realiseren. Het welslagen van deze opdracht hangt af van de mate van professionaliteit van de organisatie. De maatschappelijke organisaties moeten creatieve voorstellen kunnen doen, die goed uitgedacht zijn en in de voorloop in de praktijk kunnen worden getest. De scholen geven inzicht in de vraagkant.

Gemeenten kunnen beschikken over een rijksuitkering, bijvoorbeeld in te zetten voor het makelaarsschap om te bereiken dat alle maatschappelijke instellingen participeren. De scholen ontvangen gelden ter begeleiding van de leerlingen en de ontwikkeling van de benodigde lesstof.  

Inzet van een contactmakelaar
De inzet van een contactmakelaar verhoogt de kans van slagen voor een goede match. De contactmakelaar zal een belangrijke basis vormen waarin de vraag (leerling en school) en het aanbod (maatschappelijke organisaties) elkaar kunnen vinden. Kennis van de maatschappelijke organisaties is belangrijk, evenals de mogelijkheden en wensen van de school en leerlingen.

Op weg naar een uitvoerbaar ontwerp
Het opzetten van een organisatie als een centraal punt kan vanuit school, gemeente of vrijwilligerscentrale of eventueel een nieuw op te zetten, daartoe gespecialiseerde, stichting. De organisatie benoemt een contactmakelaar.
In de front-office heeft de stagebieder volgens een vooraf vastgestelde format de stage ingebracht. De leerling zoekt naar de voor hem/haar passende stageplaats; met interactieve hulpmiddelen zoals ondersteuning bij het vinden van stageplaatsen. Voor de school zijn er ict hulpmiddelen zoals beslisboom, test en zoekmachine om de match te realiseren. De back-office kan allerlei administratieve zaken afhandelen, zoals het contract en kennisverzameling door een of meerdere partijen.

Aandachtspunten voor succesvolle implementatie

• Gebruikersvriendelijke website met optimale zoekmogelijkheden conform afspraken
• Kwalitatieve aanlevering van stageplaatsen
• Snelheid van aanlevering van informatie voor alle partijen (stage, match en contract)
• Transparantie van de verschillende rollen van alle partners.

Welke voordelen heeft de contactmakelaar?
• Alle administratieve en organisatorische zaken van de maatschappelijke stages zijn op één centraal punt bijeen gebracht, met uitzondering van de actuele uitvoering van de leerling bij de maatschappelijke organisatie en de schoolbegeleiding.
• Maatschappelijke organisaties (stagebieders) worden niet  “plat” gebeld door de scholen en/of de leerlingen die op zoek zijn naar stageplaatsen. De acquisitie van stageplaatsen wordt centraal en gecoördineerd aangepakt door de contactmakelaar.
• Voor maatschappelijke instellingen vormt een meerwaarde een centraal acquisitiepunt, daarnaast moeten zijzelf voor de interne coördinatie en organisatie zorgen binnen de eigen instelling.
• Scholen zijn veelal niet toegerust om de acquisitie van voldoende stageplaatsen te organiseren. Het valt buiten hun core business en vormt wederom een belasting op hun toch al grote werkdruk.
• De scholen nemen hun verantwoordelijkheid van het matchen van leerling en stageplaats (school kent zelf de leerling) en de begeleiding van de leerling tijdens de stage.
• Geen concurrentie aanwezig.
• Vraag en aanbod makkelijker te evalueren en aan te passen
• Vergroting van draagvlak tussen alle partijen door partnerschap

Plan van aanpak
Wanneer het besluit is gevallen en het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden en de financiering is geregeld, kan gestart worden met het opstellen van een ondernemersplan. In het ondernemersplan komen minimaal de primair proces en ondersteunende activiteiten aan bod.

In tijd gezien, is een periode van een half jaar tot een jaar benodigd om een centraal punt operationeel te hebben. Dit hangt mede af van de omvang van het onderzoek en de snelheid van besluitvorming.

Goed partnerschap valt en staat met de wil en respect voor elkaar, om dit project te laten slagen. Conclusion Advies en Management is het adviesbureau dat u kan helpen om het onderzoek professioneel uit te voeren om daarna het ondernemingsplan op te stellen en de implementatie succesvol te laten verlopen.

Conclusion Advies en Management is onderdeel van Conclusion en is een breed georiënteerde organisatie die hiervoor alle disciplines in huis heeft om het volledige plan ter ondersteuning voor u uit te voeren, inclusief ict, procesbeschrijving, HRM etcetera. Voor meer informatie kijk ook naar de website Conclusion Advies en Management.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.