Congres Mensen met verward gedrag in de wijk

Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk
Congres Mensen met verward gedrag in de wijk

Het aantal registraties waarbij mensen met verward gedrag waren betrokken is opnieuw toegenomen. De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is 8% meer dan in dezelfde periode in 2018 (44.153).

Hoe ontstaat verward gedrag?
De groep van mensen met verward gedrag is zeer divers. Verward gedrag kan ontstaan door verschillende aandoeningen of beperkingen, zoals: psychische problemen, een licht verstandelijke beperking of dementie. Maar verward gedrag kan ook ontstaan door levensproblemen zoals verslaving, schulden, dakloos zijn of het verlies van dierbaren. Vaak gaat het om een combinatie van levensproblemen en een aandoening of beperking.

Samenwerking in de wijk
Tijdens dit congres gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit?

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Biedt het nieuwe wettelijke kader mogelijkheden voor de aanpak van mensen met verward gedrag?
  • In de praktijk: vanaf de eerste melding bij de politie.
  • Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk.
  • Verward gedrag bij een naaste.

Wat zeggen oud deelnemers over het congres Mensen met verward gedrag?

Een dag waarbij je mensen uit het vak en netwerkpartners ontmoet.”

Goede centrale sprekers! Evenwichtig beeld met betrekking tot de problematiek en aanpak.”

Leuke ontmoetingen met mensen, initiatieven gehoord die mij aanspreken. Deze initiatieven gaan vooral over lef hebben en om de regels en wetten heen bewegen. Het gesprek over zingeving en mens zijn. Philippe Delespaul vond ik heel inspirerend. Burgerschap vakmanschap en leiderschap van Bauke Koekoek.”

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

09.45
Lees meer Sluiten
Biedt het nieuwe wettelijke kader mogelijkheden voor de aanpak van mensen met verward gedrag?

Mensen met ‘verward gedrag’ staan prominent in de publieke opinie. Maar wat is het probleem? Wat is het probleem voor het individu, de omgeving, de maatschappij en de zorg? Wie kan bijdragen en wie voelt zich of moet zich verantwoordelijk voelen voor deze groep? Deze lezing gaat in op strategieën vanuit een publieke gezondheidsperspectief. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden van nieuwe wetgeving, zoals de wet Wvggz, en het denkkader van mensenrechten.

Philippe Delespaul, hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht, klinisch psycholoog bij Mondriaan.

10.15
Lees meer Sluiten
Het perspectief van de politie

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag bij de politie blijft stijgen. Politiechef – en voormalig zorgbestuurder – Anja Schouten legt in haar bijdrage onder meer uit welke problematiek er achter deze meldingen schuil gaat en welke mogelijkheden politiemensen vervolgens hebben. Ze bespreekt daarnaast graag met de deelnemers enkele ideeën die bij de politie leven om in samenwerking met zorgpartijen tot een betere opvang voor mensen met verward gedrag te komen.

Anja Schouten, politiechef van de eenheid Noord-Holland en landelijk portefeuillehouder ’zorg en veiligheid’.

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk

Welke transformaties in ons denken zijn nodig om te komen tot een inclusieve samenleving waarin we samenwerken en mensen die psychisch ontregelen zodanig kunnen ondersteunen dat zij grip op hun leven houden. Tijdens de lezing wordt het project PsyNet in de regio Utrecht besproken. Wat leren we van de implementatie van een digitale netwerktool in de regio?. Waarom is veranderen zo moeilijk?

Floortje Scheepers, hoogleraar innovatie.

12.00
Lees meer Sluiten
Mijn zoon is af en toe een man met verward gedrag

Joke van der Meulen geeft een inkijk in haar leven en haar vaak wanhopige zoektocht naar goede, passende, blijvende, herstel ondersteunende, aansluitende zorg voor haar zoon die kampt met verslavings- en psychotische problematiek en daarmee bij tijd en wijle een man met verward gedrag is. Wat ging er goed, wat ging er mis, waarom ging dat mis en wat kunnen we ervan leren?

Joke van der Meulen, ervaringsdeskundige.

12.30
Lunchpauze
13.30
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 1

Verdiepende sessies met voorbeelden uit de praktijk.
Bekijk de sessies

14.30
Pauze
14.50
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 2

Verdiepende sessies met voorbeelden uit de praktijk.
Bekijk de sessies

16.00
Lees meer Sluiten
Zicht op mensen met verward gedrag | Als de oplossing op zich laat wachten

Er verandert wel wat maar niet genoeg als het gaat om de zorg voor ‘verwarde personen’. Het is helaas nog altijd nodig dat er naarstig gezocht wordt naar verbeteringen in de organisatie van de hulp en zorg: meer volume, betere schakels in de keten, meer interventiemacht, een duidelijker verdeling van verantwoordelijkheden, intensivering van de vroegsignalering, betere methodieken, effectieve verwijzingsmogelijkheden, enzovoorts. Anderen zoeken het in het terugdraaien van veranderingen in de zorg of in wetswijzigingen. En dan is er nog de beschouwing dat er eigenlijk amper verwarde personen bestaan, maar des te meer geïrriteerde burgers die niets verdragen, weinig in elkaar investeren en het liefst elke last over de schutting van de professionals mikken. Leerzaam, allemaal, maar één kwestie blijft te vaak onaangeroerd: wat moet of kan de professional dóén, na deelname aan het congres over mensen met verward gedrag? Hoe kun je als professional werken in situaties waarin je onmachtig bent, waar je (nog) geen realistisch perspectief hebt en waar je het amper goed kunt doen? In 2018 spraken we er voor het eerst over en het is tijd voor een krachtige update: wat kun je doen als je niets kunt doen – een niet te missen lezing over de onmachtscompetentie van de professional.

Prof. dr. Andries Baart, Gasthoogleraar UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie en bijzonder hoogleraar in het Optentia Research Focus Area, North-West University in Zuid-Afrika.

16.45
Afsluiting

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.1
Lees meer Sluiten
Achtervolgd door mijn data-dubbelganger. Cruciale eerste lessen uit de ‘verwarde-personenaanpak’

Deze sessie biedt een frisse kijk op de aangejaagde ‘verwarde-personenaanpak’. Er is vaak aandacht voor de ‘tikkende tijdbommen’ waarbij niet tijdig is ingegrepen. Daarentegen is er zelden oog voor de grote groep die onterecht van de straat wordt gepikt. Mensen wiens gedrag afwijkt van de norm, worden vaker als gevaarlijk gezien. Vanuit haar ervaring en sociologische onderzoek belicht dr. Karlijn Roex de verregaande gevolgen. Hoe maken we de samenleving ook veiliger voor mensen die zich afwijkend gedragen?

Dr. Karlijn Roex, auteur en onderzoeker

1.2
Lees meer Sluiten
Opstelling: Dicht bij de cliënt | Wegens succes herhaald. Eerder beoordeeld met een 8.7!

Hoe kan je als hulpverlener echt in verbinding komen met de cliënt? Aan de hand van zijn eigen ervaring en een (familie)opstelling gaat Jeroen met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de dynamieken in de samenleving op macroniveau die op microniveau ook tussen jou en de cliënt in kunnen staan en hoe je deze weg kan nemen.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van De verbeelding van kracht.

1.3
Lees meer Sluiten
Wijkaanpak: samenwerken in Overvecht

Psychische zorg dichtbij. In de buurt. Het idee is bekend, de werkelijkheid zeer weerbarstig. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn ze echter op de goede weg. In deze wijk, waar veel mensen met complexe problemen wonen, werkt een GGZ in de wijk team hard om  de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren en zo effectiever bij te dragen aan hun herstel.

Sanne Wullems.

1.4
Lees meer Sluiten
Dementie op straat, hoe ga je ermee om? | Wegens succes herhaald. Eerder beoordeeld met een 8.7!

Stel je krijgt een melding van E33-melding verward gedrag en je komt ter plaatse. Wellicht is dit voor u een herkenbare situatie. Is hier sprake van dementie? Hoe ga je goed met deze situatie om? We gaan kijken naar verschillende manieren hoe je dit goed kan aanpakken. Hoe ga je de persoon benaderen? En wat kun je beter niet doen? Kom naar de sessie, leer de signalen van dementie herkennen en erop te reageren. Ook krijg je een indruk hoe o.a. een situatie op straat kunt op te lossen.

Karima Matser-Janssen, coördinator trainingen Alzheimer Nederland.

1.5
Lees meer Sluiten
Praktijkvoorbeeld: Buurt voor iedereen

Ondersteuning aan mensen met psychische en sociaal-maatschappelijke problemen vindt vaker aan huis plaats dan vroeger. Al dan niet met ambulante begeleiding. Hoe zorg je er als gemeente, sociale organisatie, professional, vrijwilliger, ervaringsdeskundige of actieve buurtbewoner voor dat iedereen zich thuis en veilig voelt in de wijk? Deze sessie gaan we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden aan de slag met de vraag wat er nodig is om een inclusieve wijk te realiseren. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en concrete tips en tricks waar je in je eigen praktijk weer mee verder kunt.

Christine Kuiper, werkzaam bij Movisie en projectleider Kennisnetwerk verward gedrag en Joke van der Meulen, ervaringsdeskundige.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat een ‘coronaproof’ congres bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Woensdag 2 september 2020

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Professionals in zorg en welzijn die vanuit hun professie te maken hebben met mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze personen zijn werkzaam in het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid. Zij werken bij gemeenten, GGD, GGZ, maatschappelijke opvang, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, rijksoverheid, justitie/reclassering, RIBW, centra voor jeugd en gezin en woningcoöperaties.

Tarieven
349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief met vroegboekkorting t/m 1 januari 2020 *
299,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief vanaf 2e deelnemer *
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief abonnees Zorg+Welzijn *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd door:

  • Kwaliteitsregister V&VN (scholingen GGZ, SPV en Wijkverpleegkunde): 5 punten.
  • Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten.
  • Registerplein: 5,5 punten.

Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Mensen met verward gedrag in de wijk staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 – 271 894 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.