Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein

Preventie, interventie en in actie voor jouw cliënt

Congres volledig online via livestream te volgen!
De actuele omstandigheden en maatregelen laten het helaas niet toe om elkaar fysiek te ontmoeten tijdens het congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein op dinsdag 6 april 2021. Alle sprekers delen graag hun kennis en ervaring met jou en werken daarom mee aan een online versie van dit congres. Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream. Meld je hier aan >>

Online congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein

Als sociaal werker kom je veel mensen tegen die door hun gebruik of verslaving in ernstige problemen verzeild raken. Waar hebben mensen met verslavingsproblematiek behoefte aan als het gaat om aandacht, hulp en ondersteuning van anderen? Hoe ziet de meest optimale verslavingszorg eruit?

Tijdens het online congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein gaan we aan de slag met concrete vraagstukken en casussen:

 • Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen als het gaat om middelengebruik en verslaving?
 • Welke herstelondersteunende interventies zijn effectief?
 • In hoeverre geef je ruimte aan iemands gebruik, met zicht op autonomie en zelfbeschikkingsrecht?
 • Hoe ga je om met ‘moeilijke’ cliënten?
 • Hoe ondersteun je mensen met een lvb én een verslaving?
 • Ben je ooit niet meer verslaafd? De ervaringsdeskundige aan het woord

Deze dag worden in het gehele programma volop praktische voorbeelden gegeven, is er veel ruimte voor interactie én om je uitdagingen en ervaringen te delen.

Bezoekers over het congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein

Tijdens de online livestream is er gedurende het gehele programma ruimte voor vragen via de live chat.

09.30
Ontvangst op het Netwerkplein
10.00
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter Piet Hein Peeters

Waar staan we vandaag als we kijken naar verslaving? Met welke trends, ontwikkelingen, vormen en doelgroepen hebben we dan te maken en welke impact heeft dit op jouw dagelijkse werk? Wat kunnen we doen aan preventie?  Een interactieve opening over de grootste uitdagingen rondom verslaving in het sociaal domein.

10.10
Lees meer Sluiten
Voor altijd verslaafd? Het indringende verhaal van een ervaringsdeskundige

Een veilige jeugd was Toon Walravens (58) niet beschoren. Hij was elf jaar jong toen hij begon met roken en drinken. Op zijn twaalfde werd hij uit huis geplaatst. Daarna brak een periode aan van zware verslaving en detentie. Vandaag de dag helpt Toon als ervaringsdeskundige andere verslaafden. Tijdens deze indringende lezing vertelt hij zijn verhaal. Ben je voor altijd verslaafd? Wat zouden hulpverleners beter kunnen doen en over de gelijkwaardigheid van cliënt of mens. En welk effect heeft de coronatijd op iemand die verslaafd is (geweest)?

Toon Walravens, ervaringsdeskundige.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Werken vanuit de relatie
 • Sanctioneren of het gesprek voeren
 • Wat is van mij als hulpverlener en wat van de hulpvrager

10.40
Gelegenheid tot vragen stellen
10.50
Ochtendpauze
11.15
Lees meer Sluiten
Sociaal medisch verval en verslaving op straat

Igor van Laere is al jaren straatdokter. Hij pleit ervoor dat sociaal-medische zorg voor kwetsbare burgers meer aandacht krijgt. Met cliënten spreekt hij niet alleen over medische klachten maar juist over hun levensverhaal. Hoe ben je dakloos geworden? Waar ben je tot nu toe geweest? Heb je hulp gevraagd en hoe ging dat? Daklozen worden vaak maar 55 jaar oud en dat komt door hun sociale omstandigheden. Een indringend verhaal over levenspijn, de harde werkelijkheid van verslaving en multiproblematiek.

Igor van Laere, straatdokter & coördinator Nederlandse Straatdokters Groep.

11.45
Gelegenheid tot vragen stellen
12.00
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

Je hebt de keuze uit vier verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze.

 • Verslaving maakt meer kapot dan je lief is (ook in de directe omgeving)
 • Verslaving, verslavingsgedrag en middelengebruik bij lvb
 • In de praktijk: de game verslaving
 • Interventies voor benadering van jouw cliënt

Bekijk alle sessies

13.45
Kleine pauze
14.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

Je hebt de keuze uit vier verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze.

 • Verslaving maakt meer kapot dan je lief is (ook in de directe omgeving)
 • Verslaving, verslavingsgedrag en middelengebruik bij lvb
 • In de praktijk: de game verslaving
 • Interventies voor benadering van jouw cliënt

Bekijk alle sessies

14.45
Pauze
15.05
Lees meer Sluiten
Verslaving versus autonomie

Ieder mens is zelfstandig deelnemer aan de maatschappij. Een verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken terwijl de behoefte aan zelfbeschikking juist bij deze groep groot is. In hoeverre is een verslaafde nog in staat om autonoom te handelen? Wat zijn de gevolgen van verslaving voor het denken, willen, voelen en handelen van jouw cliënt? Tijdens deze interactieve lezing gaan we in op het spanningsveld tussen respect voor autonomie en gedwongen interventies en bemoeizorg.

Niels Mulder, psychiater. Gespecialiseerd in de vraag: waarom willen mensen wel of geen zorg?

15.35
Gelegenheid tot vragen stellen
15.45
Afsluiting van de dag

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Tijdens de online livestream is er gedurende het gehele programma ruimte voor vragen via de live chat.

1.
Lees meer Sluiten
Verslaving maakt meer kapot dan je lief is (ook in de directe omgeving)

Een verslaving staat veel in de weg, ook binnen verschillende relaties. In programma’s én door hulpverleners wordt vaak het advies gegeven ‘los te laten’. Maar hoe doe je dat? Sterker nog, wil je dat wel? Joke van der Meulen heeft in haar directe omgeving meer te maken met verslaving dan haar lief is. Zowel bij haar zoon als bij zijn vader speelt verslaving een grote rol. Het beïnvloedt ook haar leven (en dat van haar dochter).

Joke van der Meulen, ervaringsdeskundige

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Herstellen van naasten is net zo belangrijk als het herstel van de verslaafde zelf
 • Verslaving maakt meer kapot dan je lief is, het échte verhaal
 • Sluit aan op de leefwereld van de verslaving en de naasten; een aandachtspunt voor de systeemwereld (behandeling ZVW, begeleiding WMO)

2.
Lees meer Sluiten
Verslaving, verslavingsgedrag en middelengebruik bij lvb

Bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb) is elk gebruik een groot risico. Wat betekent een verslaving voor hen, hoe ontwikkelt een verslaving zich en welke factoren spelen hierbij een rol? Welke trends zien we in middelengebruik en wat doet dit met mensen met een lvb? Arjan Dijks bespreekt in deze sessie de trends en geeft je praktische handvatten voor de omgang met jouw verslaafde lvb cliënt.

Arjan Dijks, trainer Centrum Verslaving en LVB.

3.
Lees meer Sluiten
In de praktijk: interveniëren bij een game verslaving

Michiel Smit was acht jaar lang gameverslaafd. Van zijn twaalfde tot zijn negentiende gamede hij gemiddeld veertig uur per week. En als hij niet gamede, voelde hij constant de drang om achter de scherm te kruipen. Uitstapjes naar het échte leven, een potje voetbal of dansles, kostten steeds meer moeite. Die brachten ook steeds minder plezier met zich mee. Uiteindelijk vond Michiel antwoorden in colleges neurobiologie aan de universiteit. Dit hielp hem bij zijn herstel en gaf hem een combinatie van persoonlijk en wetenschappelijk begrip om andere hierin te helpen. Tijdens deze sessie verbinden we de persoonlijke en neurobiologische aspecten van gameverslaving om beter te snappen hoe we als professionals effectief kunnen zijn.

Michiel Smit, MSc neurobiologie, ex-verslaafde en auteur van het boek Gameboy.

4.
Lees meer Sluiten
Interventies voor benadering van jouw cliënt

‘Daar heb je er weer één…… nummer de zoveelste’. Veel mensen met verslavingsproblemen zijn murw geworden van dienst- en hulpverleners, door het aantal mensen waarmee ze inmiddels al te maken hebben gehad. Als hulpverlener zoek je naar mogelijkheden om vertrouwen te winnen, om de ander te kunnen laten ervaren dat je daadwerkelijk gaat aansluiten bij wat hij wil en nodig heeft om naar eigen wens maatschappelijk mee te kunnen doen. Welke interventies kun je toepassen? In deze sessie wordt met behulp van praktijkvoorbeelden ingegaan op ervaringen van hulpverleners die in het sociaal domein werken, die onder andere werken met de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB).

Claudia Thyssen, ambulant begeleider bij ZorgPlus GGZ en IRB docent en Cees Witsenburg, psycholoog verslavingszorg Brijder & Rehabilitatiespecialist.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Dinsdag 6 april 2021

Locatie
Online via livestream.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals binnen de branche sociaal/welzijn, overheid, GGZ en onderwijs die zich bezighouden met het thema verslaving. Zij werken hierbij met kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren, migranten en zorgmijders. Werkzaam  bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, thuiszorg, jeugdzorg, vrijwilligersorganisaties, palliatieve zorg, GGZ, koepel- en brancheorganisaties, gemeentelijke-, provinciale- en Rijksoverheid, instellingen die zich bezighouden met de zorg voor migranten.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief*
299,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
299,- per persoon | Abonneetarief (Voor abonnees tijdschrift Zorg+Welzijn)*
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie

Voor het Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein wordt accreditatie aangevraagd bij Registerplein en SKJ. Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan je verzoek naar sarah.phillips@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.
Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein staat gelijk aan een studiebelasting van 4 uur.

Voordelen van het online volgen van het congres Omgaan met verslaving

 • Je ontvangt een congrespakket thuis
 • Je volgt het congres veilig en op afstand vanuit huis en je hebt geen reistijd
 • Je kunt netwerken met andere deelnemers via de Networkapp
 • Je hebt de mogelijkheid om ervaringen te delen via de live chat
 • Je hebt diverse momenten voor interactie met de sprekers
 • Je ontvangt accreditatiepunten als je het congres de gehele dag live volgt

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: (030) 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
T: 06 47 94 77 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 760 73 21
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,-  wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.