Congres Sociale Uitsluiting

Herkennen, aanpakken, doorbreken!

Congres Sociale Uitsluiting geannuleerd
Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan 100 personen afgekondigd. Om deze reden zal het congres Sociale Uitsluiting op woensdag 15 april 2020 niet plaatsvinden. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Congres Sociale Uitsluiting | zorg+welzijn congressen

Sociale uitsluiting is een groeiend probleem. In Nederland doen 680.000 mensen – 4% van de beroepsbevolking – niet mee. Zij kampen met een opeenstapeling van problemen, hebben een slechte leefsituatie én zijn ontevreden over hun leven.

Sociale Uitsluiting
Hardnekkige verschillen in de mate van eenzaamheid, gezondheid, netwerken, opleiding, inkomen en sociale uitsluiting kunnen uitgroeien tot sociale scheidslijnen en maatschappelijke tegenstellingen. De gevolgen van sociale uitsluiting zijn ernstig, het kan leiden tot vermijding, angst of vechten. Daarnaast heeft uitsluiting negatieve effecten op de gezondheid. Sociale uitsluiting is een probleem  dat niet alleen ouderen maar zeker ook jongeren treft. De lijn tussen een sociaal leven en uitsluiting is dun.

Jij kunt het verschil maken om sociale uitsluiting van jouw cliënt te stoppen.

Tijdens het Congres Sociale Uitsluiting stellen we de vragen: Wat is de invloed van onze veranderende maatschappij en wat betekent dit in de praktijk? Welke interventies kun je toepassen? Aan de hand van casussen en ervaringen krijg je inzicht in de wisselwerking van sociaal medisch verval en uitsluiting door armoede. Tijdens het gehele programma worden praktische voorbeelden gegeven, is er ruimte voor interactie én is er volop ruimte om je uitdagingen en ervaringen te delen.

Je keert aan het einde van de dag huiswaarts met concrete handvatten om sociale uitsluiting te voorkomen en aan te pakken.

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Interactieve opening door dagvoorzitter Merel van Dorp
09.45
Lees meer Sluiten
Sociale uitsluiting: dit gebeurt er in de hersenen

Hoe worden onze gedachten, gevoelens en gedrag gevormd door onze sociale ervaringen?  Hoe kunnen negatieve ervaringen zoals sociale afwijzing en uitsluiting leiden tot psychiatrische problemen zoals depressie? Neurowetenschapper Geert-Jan Will promoveerde aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar hoe puber hersens reageren op sociale uitsluiting. Reageren de hersens van iedere puber op dezelfde manier op uitsluiting? Of hangt dat af van hoe vaak een puber in het verleden afgewezen of gepest is?

Geert-Jan Will, neurowetenschapper Universiteit Leiden.

10.30
Lees meer Sluiten
In de praktijk: Over kwetsbare burgers en sociaal medisch verval

Het eindpunt van sociaal medisch verval is dakloosheid en vroegtijdig overlijden. Wat zijn de kenmerken en problemen van burgers in dergelijk verval? Welke medische lessen van de straatdokters zijn van belang voor wonende burgers in sociale exclusie?  Een indringend verhaal over levenspijn en de harde werkelijkheid van eenzaamheid, verdriet, schaamte, ziekte en dood. Voor burgers in sociaal medisch verval is de hulpverlening de zorgwekkende zorgmijder.

Igor van Laere, straatdokter & coördinator Nederlandse Straatdokters Groep.

11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Doorbreek de cirkel van armoede en sociale uitsluiting: het verhaal van een ervaringsdeskundige

“Als je voor een dubbeltje bent geboren, zul je nooit een kwartje worden.”
Mensen die generatiearmoede hebben ervaren, hebben sociale uitsluiting meegemaakt, hebben een laag zelfbeeld, een gekwetste binnenkant. Vaak houden ze hulpinstanties op afstand. Hoe kom je wel achter de voordeur en kun je jouw cliënt verder helpen? In deze lezing krijg je handvatten uit de praktijk voor wat wel werkt.

Patricia Tillman en Lineke Smit, beiden ervaringsdeskundige, Sterk uit Armoede.

12.15
Lunch
13.15
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 1

Verdiepende sessies met voorbeelden uit de praktijk.

 1. In de praktijk: Samenwerken tegen sociale uitsluiting
 2. Interventies: Wie ziet mij? Kritisch kijken zodat we daadwerkelijk bijdragen aan sociale inclusie
 3. Interventies: Doorbreek sociale uitsluiting door psychische problematiek
 4. Interventies: Armoede bestrijding tegen sociale uitsluiting
 5. Praktijkvoorbeelden: Naar een welkome buurt

Bekijk de sessies

14.20
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 2

Verdiepende sessies met voorbeelden uit de praktijk.

 1. In de praktijk: Samenwerken tegen sociale uitsluiting
 2. Interventies: Wie ziet mij? Kritisch kijken zodat we daadwerkelijk bijdragen aan sociale inclusie
 3. Interventies: Doorbreek sociale uitsluiting door psychische problematiek
 4. Interventies: Armoede bestrijding tegen sociale uitsluiting
 5. Praktijkvoorbeelden: Naar een welkome buurt

Bekijk de sessies

15.20
Pauze
15.45
Lees meer Sluiten
Jij mag niet meedoen! Afsluitend theatercabaret
16.30
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1
Lees meer Sluiten
In de praktijk: Samenwerken tegen sociale uitsluiting

Inwoners in achterstandswijken hebben meestal geen (uitzicht op) werk, hebben een laag inkomen of uitkering, zijn niet of laagopgeleid en hebben vaak een migratieachtergrond. Zij hebben meer lichamelijke, psychische en sociale problemen en hebben moeite om zich in onze maatschappij te handhaven. Een integrale wijkaanpak met gecoördineerde interventies voor preventie, welzijn en zorg is essentieel. Maar hoe pak je dit aan? Een inspirerend verhaal met praktische handvatten over het tegengaan van de neerwaartse combinatie van sociale – en gezondheidsproblematiek.

Sanne Wullems, gebiedscoördinator (Gebiedsteam ggz Overvecht Zuid), Bij Lister.

2
Lees meer Sluiten
Interventie: Wie ziet mij? Kritisch kijken zodat we daadwerkelijk bijdragen aan sociale inclusie

Meedoen in de wijk draagt bij aan eigenwaarde en vergroot sociale netwerken. Maar dit is niet vanzelfsprekend voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Aan de hand van persoonlijke verhalen analyseren we individuele kwetsbaarheden en maatschappelijke omstandigheden. Met de capabilitybenadering kijken we naar de impact van stigma en de fysieke omgeving. We delen aanpakken die sociale inclusie bevorderen, zoals de handreiking In verbinding met de wijk. En welke inspirerende voorbeelden neemt u zelf mee uit de praktijk?

Annica Brummel, onderzoeker bij het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Mogelijkheden zien van mensen in relatie met hun sociale en fysieke omgeving.
 • Capabilitybenadering inzetten als analyse van factoren die we kunnen aanpakken.
 • Kennismaken met werkwijze In verbinding met de wijk; gericht op individu en omgeving.

3
Lees meer Sluiten
Interventies: Doorbreek sociale uitsluiting door psychische problematiek

Psychische aandoeningen komen veel voor, toch rust er nog altijd een taboe op. Mensen schamen zich, voelen zich schuldig of zijn bang voor de vooroordelen van anderen. Door stigma durven kinderen, volwassenen en gezinnen niet de hulp te vragen die zij nodig hebben met als gevolg: sociale uitsluiting. Kinderpsychiater Cecil Prins startte een campagne om sociale uitsluiting door psychische problematiek te doorbreken. In deze sessie leer je wat jij kunt doen tegen stigma’s rondom psychische problematiek.

Cecil Prins, kinderpsychiater GGZ Drenthe.

4
Lees meer Sluiten
Interventies: Armoede bestrijding tegen sociale uitsluiting

Het overwinnen van armoede vereist persoonlijke en maatschappelijke veranderingen. Toch zien we nog vaak dat mensen die leven in armoede veroordeeld worden tot een eenzaam en geïsoleerd leven. Wat kunnen we leren van mensen die armoede hebben meegemaakt? Wat is er volgens hen nodig om armoede uit te roeien en weer mee te doen in de samenleving? Hoe kun jij als sociaal werker hieraan bijdragen?

Christine Behain & Annelies Neutel, All Together in Dignity

5
Lees meer Sluiten
Praktijkvoorbeelden: Naar een welkome buurt

Juist voor mensen die niet aan het gebruikelijke plaatje voldoen en/of die op diverse terreinen kwetsbaar zijn is het essentieel om zich thuis te voelen in de buurt. Tijdens deze sessie gaan we in op de vraag: Wat betekent hun eigen huis voor kwetsbare buurtbewoners? Wat hebben deze buurtbewoners nodig van de buurt? Wat betekenen contacten en wat belemmert henzelf en buren in het leggen en onderhouden van contact? Welke rol kun je als professional spelen in het verbinden van buren? Je krijgt inzicht in het belang van burencontact, waarom deze al dan niet tot stand komt en wat je als professional kunt doen om buren met elkaar in contact te brengen.

Petra van den Horst, initiatiefnemer Kwetsbaar in de wijk.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Woensdag 15 april 2020

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Professionals in zorg en welzijn die vanuit hun professie te maken hebben met sociale uitsluiting. Deze personen zijn werkzaam in het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid. Zij werken bij gemeenten, GGD, GGZ, maatschappelijke opvang, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, rijksoverheid, justitie/reclassering, RIBW, centra voor jeugd en gezin en woningcoöperaties.

Zoals: (jeugd)hulpverlener, adviseur/consultant, adviseur/klantmanager wmo, bedrijfsmaatschappelijk werker, beleidsmedewerker/beleidsadviseur, bestuurder, casecoördinator, casemanager, cliëntondersteuner, coach/begeleider, directeur, docent sociaal werk, ervaringsdeskundige, gedragsdeskundige, gemeenteraadslid, jeugdwerker, jeugdzorgwerker, klantmanager schuldhulpverlening, maatschappelijk werker, manager in zorg en welzijn, manager Publiekszaken, manager Wonen, medewerker Sociaal Wijkteam, medewerker zorg en welzijn, onderzoeker, projectleider, rayonmanager, schuldhulpverlener, sociaal makelaar, sociaal raadsman/vrouw, sociaal werker, teamleider, transitiemanager bij gemeente, veldwerker, welzijnswerker, wethouder, woonconsulent, zorgbemiddelaar, sociaal Psychiatrisch verpleegkundige, (wijk)verpleegkundigen, verpleegkundig adviseur, verzorgende IG en GVP, psychiater, psycholoog, (verslavings)psycholoog en GZ-psycholoog.

Tarieven
349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief met vroegboekkorting t/m 31 januari 2020 *
299,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief vanaf 2e deelnemer *
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief abonnees Zorg+Welzijn *
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ, het Registerplein en V&VN. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.
Het congres Sociale Uitsluiting staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 – 271 894 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Eva Reuvers
T: 06 479 477 39
E: eva.reuvers@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.