Congres Multiprobleem­gezinnen

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 zogenaamde multiprobleemgezinnen. We zien dat er vaak problemen zijn in de hulpverlening bij deze groep. Werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Tijdens dit congres gaan we in op de stapsgewijze aanpak bij multiprobleemgezinnen.

We geven daarbij verdieping in de volgende thema’s: 

Thema's Congres Multiprobleemgezinnen

Om jou antwoord te geven op deze vragen:

 • Hoe maak en hou je contact met deze vaak wantrouwende gezinnen?
 • Welke interventies kun je toepassen om hulp te verlenen ?
 • Hoe houd je rekening met religie en cultuur bij migrantengezinnen?
 • Hoe kunnen we samenwerken binnen de keten in de aanpak van multi-probleemgezinnen?
 • Hoe ga je om met zorgmijdende ouders?

Programma Congres Multiprobleemgezinnen op dinsdag 11 februari 2020.

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Opening door dagvoorzitter Merel van Dorp
09.35
Lees meer Sluiten
Weten wat te doen! Gezinnen met meervoudige en complexe problemen - ontwikkelingen in onderzoek en praktijk

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar en praktijk bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Onze kennis over belangrijke aspecten in het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen is groeiende. Desondanks lijkt het maar moeilijk te lukken duurzame oplossingen voor ouders en kinderen in deze gezinnen te vinden. Dit is niet alleen aan de hulpverlening te wijten. Hoe we aankijken tegen gezinnen met meervoudige en complexe problemen en hoe het beleid is ingericht, spelen bijvoorbeeld ook een rol. Tijdens de lezing zal exemplarisch worden ingegaan 1) op de betekenis van chronische problematiek voor de situatie en ontwikkeling van kinderen binnen deze gezinnen en voor het hulpverleningsproces; en 2) op de noodzaak van samenwerking met en rondom het gezin en de betekenis voor het professionele handelen. Beide aspecten worden geïllustreerd met behulp van voorbeelden uit praktijk en onderzoek.

10.15
Lees meer Sluiten
Ervaringsdeskundige: opgroeien in een multiprobleemgezin

Toon Walravens groeit op in een ontwricht gezin en wordt al jong uit huis geplaatst. Zo komt hij in een jeugdinternaat en in instellingen terecht tussen tientallen andere ‘onhandelbare Toontjes’. Ondanks zijn psychiatrische problemen probeert hij maatschappelijk te presteren. Maar dat blijft lange tijd een moeizame zoektocht. Pas tientallen jaren later krijgt hij zijn complexe problemen onder de knie, niet alleen door de professionele hulp die hij krijgt, maar ook dankzij de steun van zijn vrouw met wie hij nog steeds samen is. Tijdens deze indringende lezing vertelt Toon zijn persoonlijk verhaal en vertelt hij wat wel en niet voor hem heeft gewerkt in de hulpverlening.

10.45
Ochtendpauze
11.10
Lees meer Sluiten
Samenwerken in de keten

Multiproblematiek kenmerkt zich door meerdere problemen op verschillende leefgebieden. Vaak is er bij multiprobleemgezinnen sprake van bestaanszekerheidsproblematiek. Dat vraagt om een andere ketensamenstelling, verbreding van kennis, vaardigheden en competenties van jou als professional. Het spanningsveld tussen de ‘systeemwereld’ met protocollen en werkwijzen en de leefwereld van de doelgroep is groot en uitdagend.  Hoe kunnen we deze twee werelden dichter bij elkaar brengen om tot optimale keuze met multiprobleemgezinnen te komen?

11.50
Lees meer Sluiten
Leren in de verbinding tussen professional en gezin in complexe situaties

Het begeleiden van multiprobleemgezinnen is bepaald niet weggelegd voor iedereen.  Hoe de hulpverlener zich opstelt is bij multiprobleemgezinnen nog belangrijker dan bij andere gezinnen. In de meeste gevallen hebben deze gezinnen namelijk een lange – intergenerationele – geschiedenis met hulpverlening, waardoor ze erg wantrouwend zijn tegenover hulpverleners. Welke rol kun jij als hulpverlener innemen in deze ingewikkelde praktijk? Tijdens deze lezing gaan we in op een effectieve benadering van en aanpak bij verschillende type multiprobleemgezinnen.

12:30
Lunchpauze
13:15
Lees meer Sluiten
Verdiepende keuzesessies: ronde 1

Keuze uit verschillende verdiepende sessies:

 • Succesvolle interventies bij multiprobleemgezinnen
 • Casussen, geen bureaucratie maar maatwerk!
 • Omgaan met weerstand van zorgmijdende ouders
 • Werken met interculturele probleemgezinnen

14:20
Lees meer Sluiten
Verdiepende keuzesessies: ronde 2

Keuze uit verschillende verdiepende sessies:

 • Succesvolle interventies bij multiprobleemgezinnen
 • Casussen, geen bureaucratie maar maatwerk!
 • Omgaan met weerstand van zorgmijdende ouders
 • Werken met interculturele probleemgezinnen

15.20
Middagpauze
15.45
Lees meer Sluiten
Interactieve lezing: met je eigen wortels groei je het mooist

Met je eigen wortels groei je het mooist, is de belofte van JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is het familielid, de buur of bekende die een steun en toeverlaat is voor de jongere. Mooi idee, maar helaas niet voor multiprobleemgezinnen met hun complexe netwerken. Of toch wel? Tijdens deze interactieve lezing bespreken en bekijken we diverse situaties en voeren we aan de hand daarvan een open dialoog over traditionele hulpverlening in combinatie met een informeel netwerk.

16.30
Afsluiting

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op dinsdag 11 februari 2020 en krijg nieuwe perspectieven op het thema multiprobleemgezinnen.

Voor zowel sessieronde 1 als sessieronde 2 kan uit er de onderstaande kennissessies één sessie per ronde worden gekozen.

1.1

Hulp aan multiprobleemgezinnen vereist een brede blik en een open houding van jou als professional in het sociaal domein. Je hebt te maken met ouders en kinderen in een dynamische leefomgeving waarin vaak veel verschillende instanties betrokken zijn. Tijdens deze verdiepende sessie gaan we in op jouw motivatie en de motivatie van jouw cliënten en verkennen we werkzame elementen van een aanpak die past bij hun hulpvraag.  

1.2
Lees meer Sluiten
Casussen: Geen bureaucratie maar maatwerk!

We kennen vele schrijnende casussen uit het sociaal domein. Niet de cliënt moet de weg weten naar hulpverleningsland, maar hulpverleningsland moet dichtbij de cliënt herkenbaar aanwezig zijn en preventief en proactief optreden. Hoe bieden we als professional maatwerk in een woud vol regels?

1.3
Lees meer Sluiten
Omgaan met weerstand bij zorgmijdende ouders

Zorgmijding door ouders in multiprobleemgezinnen kan ernstige risico’s opleveren voor de kinderen. Hoe doorbreek je als hulpverlener deze onveilige situatie? Hoe ga je om met de loyaliteit die kinderen naar hun ouders hebben? Hoe creëer je een veilige situatie waardoor je met ouders in samenwerking geraakt? Hoe ga je om met weerstand en hoe zorg je er voor dat het achterliggende verhaal boven tafel komt?  Tijdens deze sessie krijg je aan de hand van casussen concrete handvatten om veiligheid te bewerkstelligen door acceptatie vanuit ieders handelen, hoe onbegrijpelijk dat soms ook is. Een mengeling van presentie, narratieven en werken met intuïtie vanuit tactic knowledge!

1.4
Lees meer Sluiten
Werken met interculturele probleemgezinnen

Het werken met multiprobleemgezinnen is altijd uitdagend. Soms zijn er culturele en/of religieuze verschillen die het werk nog uitdagender maken. Het kan voor menig hulpverlener lastig zijn om hier mee om te gaan. Welke rol speelt geloof en cultuur voor deze groep en hoe verhoudt dit zich tot de (ervaarde) multiproblematiek. Bedien je deze groep net zoals ieder ander of houdt je wel extra rekening met hun cultuur en geloof?

Tijdens het Congres Multiprobleemgezinnen geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom eenzaamheid aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Wanneer
Dinsdag 11 februari 2020

Waar
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven*
€ 349,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief*
€ 299,- per persoon (btw vrij) | Tarief met vroegboekkorting tot 1 november 2019*
€ 299,- per persoon (btw vrij) | Collegatarief vanaf 2 deelnemers*
€ 299,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk)*
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

Meld je aan

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor (jeugd)professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met het thema multiprobleemgezinnen. Zijn zijn werkzaam in de volgende sectoren: welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, GGZ, maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulp, onderwijs, gemeente, woningbouw en politie.

Accreditatie is toegekend door:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (6 punten)

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister V&VN
 • Registerplein

Het Congres Multiprobleemgezinnen staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: 030 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.