Online Jaarcongres LVB

Complexe problematiek
Online Jaarcongres LVB

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 1 miljoen mensen met een IQ tussen de 50 en 85 met bijkomende problemen. Dit komt omdat er vaak sprake is van meervoudige complexe problematiek, zoals ernstige gedragsproblemen, verslaving en schooluitval. Tijdens het Jaarcongres LVB wordt ingegaan op deze complexe problematiek bij mensen met een lvb. Met het thema complexe problematiek als rode draad in het programma, verzorgen topsprekers uit de praktijk diverse lezingen en verdiepende kennissessies. Ook is er veel ruimte voor interactie én zijn er voldoende mogelijkheden om je uitdagingen en ervaringen te delen met je collega's uit het werkveld.

De volgende onderwerpen komen aan bod bij het Jaarcongres LVB:

 • Triple problematiek: complexe problematiek én complexe zorg
 • Lvb: een verhoogd risico op psychische klachten
 • Lvb in combinatie met seksualiteit
 • In de praktijk: lvb en de online wereld
 • Ervaringsdeskundige: lvb jongeren en criminaliteit

Met topsprekers:

Hans Willemsen | spreker Jaarcongres LVBJolanda Bergsma | spreker Jaarcongres LVB

Aziz Akhath | spreker Jaarcongres LVB
Wat neem je mee naar huis na het bijwonen van het Jaarcongres LVB:

 • Je krijgt de laatste inzichten als het gaat over mensen met een lvb in het sociaal domein.
 • Daarnaast vergroot je je inzicht in de verschillende aspecten van complexe problematiek bij mensen met een lvb.
 • Ook verdiep je je kennis over wat het hebben van een lvb betekent voor gedrag
  (en gedragsverandering).
 • Je ontdekt hoe je het beste aansluiting vindt bij mensen met een lvb.

Ben je er ook bij op dinsdag 2 februari? Het congres is volledig online via livestream te volgen! Eerdere edities van het Jaarcongres LVB zijn door onze bezoekers beoordeeld met een 7,5!

Gedurende het gehele programma is er ruimte voor vragen via chat.

09.15
Lees meer Sluiten
Opening

Opening door dagvoorzitter Merel van Dorp

09.20
Lees meer Sluiten
Triple problematiek: complexe problematiek én complexe zorg

Als professional in de zorg staat sta je voor goede behandeling, ondersteuning en begeleiding van cliënten. Maar wat nou als de problematiek van de cliënt niet in bestaande protocollen past? Bij veel cliënten is er namelijk sprake van complexe problematiek. Een combinatie van bijvoorbeeld een verslaving én een verstandelijke beperking. Deze cliënten vragen meer van ons. Maatwerk! Maar wat werkt er nu eigenlijk…?

Neomi van Duijvenbode, GZ-psycholoog en onderzoeker, Trajectum LVB.

09.50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
10.00
10.20
Gelegenheid tot het stellen van vragen
10.30
Ochtendpauze
10.50
Lees meer Sluiten
Licht verstandelijk beperkt: een verhoogd risico op psychische klachten

Mensen met een lvb lopen een verhoogd risico op psychische problematiek. Dat vraagt dus om samenwerking tussen verschillende sectoren. En die samenwerking moet verbeteren, want de herkenning van een lvb binnen de ggz én de herkenning van psychische problemen in de gehandicaptenzorg laten te wensen over. Wat zijn de gevolgen daarvan? En hoe kan het beter?

Mariëlle Dekker, onderzoekscoördinator, Academische Werkplaats Kajak/Landelijk Kenniscentrum lvb en Wendy Smulders, GZ-psycholoog/orthopedagoog bij Herlaarhof/ Reinier van Arkel.

11.20
Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.30
Lees meer Sluiten
Ook met een lvb heb je recht op een positieve beleving van seksualiteit

Veel professionals, ouders en mensen met een licht verstandelijke beperking vinden het lastig om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Daardoor en wordt dit veelal oppervlakkig of zelfs helemaal niet gedaan. Wie er niet over praat met cliënten, verschuilt zich vaak achter redenen als: de cliënt heeft hierover geen vragen, de cliënt weet het al, de cliënt is er helemaal niet mee bezig enz. Dit heeft soms  grote gevolgen voor die cliënt. Wees je er dus van bewust: ook mensen met een beperking hebben recht op een prettige en positieve beleving van seksualiteit.

Jolanda Bergsma, trainer en consulent seksualiteit, MEE Veluwe.

12.00
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.10
Lunchpauze
13.10
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennisessies: ronde 1

 • Seeking Safety lvb: een behandelmethodiek voor mensen met trauma, verslaving en lvb
 • Casus: lvb en seksualiteit
 • In de praktijk: lvb en online wereld
 • Ervaringsdeskundige: lvb jongeren en criminaliteit

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

13.50
Middagpauze
14.00
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennisessies: ronde 2

 • Seeking Safety lvb: een behandelmethodiek voor mensen met trauma, verslaving en lvb
 • Casus: lvb en seksualiteit
 • In de praktijk: lvb en online wereld
 • Ervaringsdeskundige: lvb jongeren en criminaliteit

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

14.40
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Hoe professionals het best kunnen werken met mensen met een lvb

Ieder mens is uniek ook een persoon met een lvb. Wat weten we nu eigenlijk wanneer we (denken te) weten dat een persoon “lvb heeft”? Hoezo kwetsbaar? Wat wel en wat niet doen? En hoe doen we dat wat we moeten doen goed? In deze lezing wordt dit aan de hand van theorie en praktijk toegelicht.

Xavier Moonen, BIG geregistreerd Orthopedagoog-Generalist en GZ-psycholoog, Koraal.

15.30
Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.40
Afsluiting

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Seeking Safety lvb: een behandelmethodiek voor mensen met trauma, verslaving en lvb

Verslaving en trauma gaan vaak samen. Ook bij mensen met een lvb. In deze sessie wordt een nieuwe behandelmethodiek gepresenteerd voor deze complexe doelgroep: Seeking Safety lvb.

Jeanette klein Snakenborg, GZ-psycholoog, Tactus Verslavingszorg.

2.
Lees meer Sluiten
Casus: lvb en seksualiteit

Bij mensen met een lvb lopen de lichamelijke en emotionele ontwikkeling vaak niet parallel. Dat levert problemen op in de seksuele ontwikkeling. Grensoverschrijdend gedrag en een gebrek aan kennis spelen hierin een grote rol. Hoe en wanneer breng je seksualiteit ter sprake bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Tijdens deze verdiepende sessie wordt ingegaan op lichaamsbesef, seksualiteit en intimiteit bij mensen met een lvb en krijg je praktische handvatten om seksualiteit bij deze doelgroep te bespreken, zodat seksualiteit en intimiteit vooral  als positief wordt ervaren en ervaren gaat worden! Seksualiteit is een primaire behoefte van alle mensen, die we niet alleen bespreekbaar moeten maken als er een probleem is, maar juist dit voor moeten zijn, door seksualiteit bij mensen met een beperking te normaliseren!

Jolanda Bergsma, trainer en consulent seksualiteit, MEE Veluwe.

3.
Lees meer Sluiten
In de praktijk: lvb en online wereld

Iedereen krijgt te maken met internet en sociale media. Ook mensen met een lvb. Beiden brengen een scala aan mogelijkheden om zelfstandiger te leven en te participeren in de digitale wereld. Toch verloopt dit niet altijd even positief. De online wereld zit vernuftig in elkaar en gaat soms ongemerkt aan de haal met persoonlijke informatie. De invloed die dit heeft op mensen is groot. Maar zijn mensen met een lvb nou kwetsbaar online of maakt de online wereld hen kwetsbaar? In deze sessie krijg je informatie over wat jongeren online doen, wat er te beleven valt en welke groepsdynamiek daar speelt. We gaan in dialoog over jouw rol en die van jouw organisatie.

Sonja Heijkamp, trainer en spreker, De Tweetfabriek.

4.
Lees meer Sluiten
Ervaringsdeskundige - lvb jongeren en criminaliteit

“Vergeet de buurt nooit waar onze jongeren vandaan komen!”
Wat als je een lvb hebt en te maken krijgt met groepsdruk? Hoe ver ga je dan om erbij te horen? Abdelaziz Akhath heeft tien jaar lang gewerkt met lvb-jongeren in een jeugdgevangenis. Samen met een voormalige cliënt geeft hij advies. Hoe ga je met deze jongeren in gesprek? Wat is voor hen belangrijk? Wat moet je vooral niet doen?

Aziz Akhath, pedagogisch hulpverlener en oprichter Wazzap.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Volledig online via livestream te volgen!
De actuele omstandigheden en maatregelen laten het helaas niet toe om elkaar fysiek te ontmoeten tijdens het Jaarcongres LVB op dinsdag 2 februari 2021. Alle sprekers delen graag hun kennis en ervaring met jou en werken daarom mee aan een online versie van dit congres. Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream.

Datum
Dinsdag 2 februari 2021

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstelling) die zich bezighouden met begeleiding van mensen met een lvb. Werkzaam in de (O)GGZ, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang verslavingszorg, ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE, reclassering, jeugdzorg, justitie en politie en welzijnsorganisaties. En: medewerkers van Rijksoverheid, Gemeenten, zorgverzekeraars, GGD en woningcorporaties.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief
299,- per persoon | Vroegboektarief (geldig t/m 30 april 2020)
299,- per persoon | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn) *
299,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 of meer deelnemers) *
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

 • SKJ: 5 punten.

Accreditatie is aangevraagd het NIP, Kwaliteitsregister V&V, BPSW en Registerplein. Jaarcongres LVB staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij gaan je verzoek in overweging nemen.

Voordelen van het volgen van het Online Jaarcongres LVB

 • Je ontvangt 5 SKJ accreditatiepunten wanneer je het congres de gehele dag live volgt.
 • Je ontvangt een congrespakket thuis.
 • Je volgt het congres veilig en op afstand vanuit huis en je hebt geen reistijd.
 • Je kunt het congres achteraf terug kijken.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Joanne Bijleveld
M: 06 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.