2e Jaarcongres Jeugdzorg

Integraal werken en innovatief aanpakken
2e Jaarcongres Jeugdzorg

De Jeugdwet, die ondertussen ruim 3 jaar van kracht is, moest het jeugdstelsel vereenvoudigen, efficiënter én effectiever te maken. Met de decentralisatie richting de gemeente ging de jeugdzorg zich meer richten op preventie, integrale hulp en het maatwerk bieden aan gezinnen en het kind. Dit zou vervolgens het beroep op dure, gespecialiseerde hulp verminderen. Echter, de actualiteit in het sociaal domein laat zien dat er nog veel hobbels te nemen zijn.

Wat heeft de transitie jeugdzorg opgeleverd?

Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg gaat in op wat de transitie jeugdzorg heeft opgeleverd. Hoe ziet de toekomst van de jeugdzorg er uit. Gaat het echt zo slecht als de media ons doen geloven? Of valt het allemaal wel mee, aangezien uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten tevreden zijn? De verander opgave van de jeugdzorg lijkt hoe dan ook nog onverminderd groot.

Innovatieve koers

Het 2e Jaarcongres jeugdzorg geeft je de laatste inzichten in welke innovatieve koers er nodig. Dit om de ambities van de transitie waar te maken. Om ieder kind, nu en in de toekomst, te verzekeren van bescherming én toegang tot jeugdzorg.

Kom naar het 2e Jaarcongres Jeugdzorg en leer

 • Waarmee we de verander opgave van de jeugdzorg doen versnellen.
 • Hoe we de toegang tot jeugdzorg waarborgen voor ieder kind.
 • Waarom we moeten professionaliseren op het gebied van cultuur sensitief werken.
 • Van de laatste inzichten op het gebied van inkoop en aanbestedingen.
 • Welke innovatieve ontwikkelingen er liggen in de toekomst van de jeugdzorg.

2e Jaarcongres Jeugdzorg: een dag met een activerende en interactieve opzet, met veel ruimte voor vragen!

09.00
Ontvangst en registratie
09.50
Lees meer Sluiten
Uitleg van de dag en kennismaking dagvoorzitter en zaal
10.00
Lees meer Sluiten
Kinderrechten als leidraad

Daadwerkelijke toegang tot zorg is een recht, een kinderrecht! De rechten van kinderen in al hun diversiteit moeten leidend zijn voor vorm, inhoud en snelheid van afspraken tussen gemeenten en professionals. Hoe staat het er voor met jouw kennis en aandacht voor het kinderrechtenaspect?
Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief.

10.30
Lees meer Sluiten
Op weg naar een inclusieve jeugdhulpverlening

De samenleving wordt steeds heterogener wat betreft etnische en religieuze achtergronden van burgers. Dit brengt allerlei nieuwe vragen met zich mee, zowel voor ouders en jongeren met een migratieachtergrond als voor de langer ingezetenen. Ook voor professionals in de jeugdzorg brengt dit nieuwe dilemma’s en opvoedvragen met zich mee, met name rondom de identiteitsontwikkeling van jongeren. Hoe blijf je als professional in de jeugdzorg aansluiting vinden, wanneer je te maken krijgt met botsende normen en waarden en verschijnselen als polarisatie en radicalisering? En hoe kunnen we in de jeugdzorg professionaliseren op het gebied van cultuursensitief werken?
Trees Pels, emeritus (juni 2017) bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en werkzaam bij het Verweij Jonker Instituut.

11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Hoe versnellen we de transitie van de jeugdzorg ?

De eerste evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat we er na drie jaar nog niet zijn. Wachttijden zijn lang, de vraag naar gespecialiseerde hulp blijft onverminderd hoog. Er wordt niet op grote schaal ingezet op preventie en onderlinge afstemming tussen hulpverleners blijft een knelpunt. De veranderopgave van de jeugdzorg is drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet dan ook nog onverminderd groot. Deze veranderopgave vergt versnelling, maar hoe?

12.15
Lees meer Sluiten
De laatste ontwikkelingen rondom inkoop en aanbestedingen rondom jeugdzorg

Aanbestedingsregels zouden de samenwerking en samenhang in de jeugdzorg niet bevorderen. Klopt dit wel? De relatie tussen zorgaanbieders en de gemeente bij de inkoop van zorg geeft vaak op z’n zachtst gezegd hoofdbrekens”.  Zorgaanbieders denken dat aanbesteding dé manier is voor gemeenten om zorg in te kopen. Niets is minder waar. Aanbesteden van de zorg door de gemeente is niet verplicht. Jurist Tim Robbe ruimt in deze bijdrage dit hardnekkig misverstand uit de weg. Hij vertelt je over de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbestedingen rondom de jeugdzorg.
Tim H.G. Robbe, advocaat, partner bij het kantoor Victor Advocaten, ervaren adviseur en docent.

13.00
Lunch
14.00
Keuzesessie ronde
15.00
Pauze
15.15
Lees meer Sluiten
Innovatie van de jeugdzorg

Verschillende generaties bezitten verschillende wijsheid. Deze zouden allemaal een plek moeten vinden in de maatschappij en dus ook in de jeugdhulpverlening. Wanneer deze kennis serieus wordt genomen en we de jeugd ondersteunen in hun intellectuele en creatieve potentieel, bouwen we pas echt aan een hechtere samenleving, voor nu en in de toekomst.
Operatie Periscoop is een sociale onderneming die samen met bijvoorbeeld kunstenaars en artiesten de sociale cohesie in de samenleving wil bevorderen. Zij ontwerpen op het snijvlak van fysiek ontwerp en sociale binding en altijd vanuit een oprechte verbinding met de buurt. Dat betekent:

 • Hechtere verbinding tussen bewoners en gemeente.
 • Betere samenwerking tussen professionals in de wijk.
 • Een mooiere buurt, sociaal en fysiek.

Diversiteit is daarbij het uitgangspunt: een stad werkt pas als iedereen zich betrokken voelt en gehoord kan worden. Welke creatieve en innovatieve ontwikkelingen ziet Operatie Periscoop in de toekomst van de jeugdzorg?
Operatie Periscoop is een sociale onderneming geleid door Margreet van der Vlies, architect en Yehudi van de Pol, sociaal geograaf. (www.operatieperiscoop.nl –  www.vertelcabine.nl).

16.00
Laatste vragen
16.15
Netwerkborrel

NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Merel van Dorp

Merel van Dorp, dagvoorzitter, hoofdredacteur van JeugdenCo, sociaal wetenschapper met expertise risicojeugd en jeugdhulp. Merel rondde de studies PABO, Journalistiek en Master Jeugdstudies (algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) af.

Trees Pels

Dr. Trees Pels is sinds 2002 werkzaam als senior onderzoeker en adviseur van de Themagroep Multiculturele Vraagstukken. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1991 in Leiden op een proefschrift over de opvoeding en educatie van Marokkaanse en autochtoon Nederlandse kleuters in het gezin en op school. Trees was sinds 1977 achtereenvolgens werkzaam bij de Raad voor het Jeugdbeleid, de Averroès Stichting en de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Erasmus/Rotterdam. Zij hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen uit etnische groepen in Nederland, in informeel en formeel verband.
De wisselwerking tussen gezinnen van nieuwe Nederlanders en instituties voor jeugd en gezin heeft haar bijzondere aandacht, evenals de diversiteit in het jeugdbeleid. Trees is auteur van vele publicaties op deze terreinen. Recente voorbeelden betreffen opvoeden in relatie tot radicalisering, een gespreksleidraad voor professionals rondom waarden opvoeding en moskeeonderwijs.

Aziz Akhath

Aziz Akhath, pedagogisch hulpverlener, trainer en oprichter van Wazzap.

Tim Robbe

Tim Robbe was 12 jaar zelfstandig juridisch adviseur voor hij enkele jaren geleden de advocatuur instapte. Momenteel is hij partner bij het kantoor Victor Advocaten. Hij is vooral bekend vanwege het grote aantal gemeenten dat hij adviseerde bij het contracteren van zorg en welzijn: meer dan 250 in totaal en 135 tegelijk tijdens de grote “decentralisatie” van 2015. Momenteel adviseert hij nog steeds ruim een kwart van de gemeenten over zorg, maar bestaat zijn praktijk ook uit het adviseren en procederen voor zorg- en welzijnsinstellingen en particuliere cliënten. Tim is bovendien toezichthouder bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen.

Margreet van der Vlies | Yehudi van de Pol

Operatie Periscoop is een sociale onderneming geleid door Margreet van der Vlies (architect) en Yehudi van de Pol (sociaal geograaf. (www.operatieperiscoop.nl –  www.vertelcabine.nl)

Laurien Koster

Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief.

Datum en locatie
Vrijdag 5 oktober 2018 | UniePlaza Culemborg

Doelgroep
Het congres is bestemd voor professionals uit alle sectoren gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, gemeente en justitie. Ook relevant voor beleidsmedewerkers en projectleiders binnen gemeenten op het gebied van (jeugd)zorg en sociale zaken.

Tarieven
349,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
299,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 2 personen) *
299,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor abonnees Zorg+Welzijn, Jeugd en Co *
899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort **

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.
**Behoort u niet tot de primaire doelgroep of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met Shannah Spoelstra (shannah.spoelstra@bsl.nl).

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein
 • NIP K&J
 • SKJ

Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan je verzoek naar shannah.spoelstra@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Connie Willemse
Miranda Looijen-Hardenbol
T: 030 63 83 638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Shannah Spoelstra
T: 030 63 83 654
M: 06 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Leonie van Helten
T: 030 63 83 659
M: 06 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Judith Goudzwaard
T: 010 74 21 021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.