Congres Samenwerken aan Sterke Jeugdhulp

Goed nieuws! Het congres Samenwerken aan sterke jeugdhulp gaat fysiek door. Wil jij weten waar het goed gaat in het samenwerken aan sterke jeugdhulp en wat je daar samen van leert? Meld je hier aan voor het congres >>

Congres Samenwerken aan Sterke Jeugdhulp

Wil jij ook voorkomen dat er komende jaren meer suïcidale Charlottes met hond op de grond bij het Ministerie van VWS in Den Haag zitten? Moeten wachten op hulp, niet de juiste begeleiding kunnen krijgen, telkens je verhaal moeten doen – daar moet een einde aan komen. En dat kan ook.

Samenwerken aan sterke jeugdhulp in de regio
Op dit congres hoor je in welke regio’s het wél lukt om een goede samenwerking rond zorg voor jeugd voor elkaar te krijgen. Hoe je écht het brede sociaal domein inzet om tot integrale aanpak van problemen bij jeugd van 0-25 jaar te komen. En hoe die samenwerking met het onderwijs, GGZ, opvang, Jeugdhulp en andere partijen vruchtbaar tot stand komt en blijft.

Vijf jaar na de invoering van de Jeugdwet zien we dat er nog veel winst te behalen is in de jeugdhulp. Lange wachtlijsten en financiële problemen zijn dagelijks in het nieuws en het kabinet neemt de jeugdhulp opnieuw op de schop. Welke problemen zijn de oorzaak hiervan? Daarbij verschillen de problemen per regio. Waar loopt het wel goed? Wat kunnen we daarvan leren? Deze problematiek los je niet alleen op.

Werk samen aan het versterken van de jeugdhulp en leer op dit congres:

 • Hoe ziet het hedendaagse jeugdhulp er uit?
 • Hoe werken de GGZ en basis jeugdhulp samen aan sterke jeugdhulp?
 • Hoe werken onderwijs en jeugdhulp samen aan een sterke jeugdhulp?
 • Door de ogen van ervaringsdeskundige; hoe maak je jeugdhulp zichtbaar voor het kind?
 • Hoe werk je als jeugdhulpverlener samen aan sterke jeugdhulp?

Door de bril van…
Tijdens de lezingen en kennissessies wordt er vanuit een aantal verschillende perspectieven naar de jeugdhulp gekeken. O.a. door de bril van:

Congres Samenwerken aan sterke jeugdhulp

Met behulp van praktijkvoorbeelden, een tekentolk, casussen, onderzoeken en tools gaan we in op de laatste actualiteiten rondom jeugdhulp. Wat werkt wel en hoe bereik je dit?

09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag

Opening en interactieve start van de dag door dagvoorzitter Merel van Dorp en Carlijn Mol.

09.45
Lees meer Sluiten
Hoe ziet het hedendaagse jeugdhulp er uit en hoe zijn we hier terecht gekomen?

In 2020 beoogd onderzoeker Sharon Stellaard te promoveren op haar proefschrift:  Alles is anders – een institutionele analyse naar de onbedoelde uitkomsten van jeugdbeleid. In haar proefschrift legt Sharon Stellaard de beleidsintenties en de beleidsuitkomsten van de Jeugdwet (2015) naast elkaar. Dat deze intenties en uitkomsten niet één op één overeenkomen is bijna dagelijks in de kranten te lezen. Waarom dit niet zo is, wordt tijdens deze lezing systematisch geanalyseerd.

Sharon Stellaard, PhD candidate / onderzoeker.

10.20
Reflectie
10.30
Lees meer Sluiten
Hoe werken onderwijs en jeugdhulp samen aan sterke jeugdhulp?

Verbinden van onderwijs en jeugdhulp:
opbrengsten en inzichten uit de praktijk

Lenneke Wolswinkel gaat in op de kracht van het verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Zij beschrijft vanuit concrete casuïstiek wat de opbrengsten zijn van een intensieve samenwerking tussen onderwijs  en jeugdhulp. Deelnemers hebben na het bijwonen van deze lezing inzicht in de opbrengsten voor kinderen en gezinnen zelf, en ook inzicht in wat het de scholen en gemeenten  oplevert.

Lenneke Wolswinkel, (interim) Teamleider/Projectleider, Levvel.

11.00
Reflectie
11.10
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Sterke jeugdhulp: buurtteams en specialistische jeugdhulp werken wijkgericht samen

Vanaf de start van de transformatie is er in Utrecht gewerkt aan zorg ‘eerder, dichtbij en op maat’. De buurtteams jeugd & gezin waren daarin in 2015 een eerste belangrijke interventie. En vanaf 1 januari 2020 zorgen aanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 dat er in Utrecht ook teams in de buurt zijn die de specialistische jeugdhulp kunnen bieden. Het zorglandschap is hiermee verder vereenvoudigd: van ruim 80 naar 2 partijen voor specialistische jeugdhulp. In deze lezing wordt verdiept op het Utrechtse stelsel van zorg voor jeugd: waar komt Utrecht vandaan – opbouw van het stelsel – leidende principes die basis vormen voor Utrechtse model – nadruk op leren – stevige buurtteamorganisatie – nu is er ruimte voor de volgende stap om de specialistische jeugdhulp radicaal te transformeren. Wat zijn werkende factoren geweest en wat zijn de belangrijkste inzichten tot nu: werken vanuit netwerkorganisatie, centrale plek van ervaringsdeskundigheid, positieve gezondheid etc.

Marian Dobbe-Kluijtmans, directeur bestuurder Koos Utrecht en Carlijn Mol, jeugdkwartiermaker en ervaringsdeskundige bij KOOS Utrecht.

11.50
Reflectie
12.00
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 1

Keuze uit de sessies:

 • Door de bril van ervaringsdeskundige; hoe maak je jeugdhulp zichtbaar voor het kind?
 • Hoe werken gemeente en jeugdhulp samen aan sterke jeugdhulp?

14.10
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 2

Keuze uit de sessies:

 • JIM – een uitleg vanuit drie perspectieven: de ex-jongere, JIM en professional in de jeugdhulp
 • Een casus systemisch en dynamisch aangaan middels een (familie)opstelling

15.10
Middagpauze
15.25
Reflectie kennissessies
15.35
Lees meer Sluiten
Hoe werk je als jeugdhulpverlener samen aan sterke jeugdhulp?

Kwaliteit in de jeugdhulpverlening valt en staat met professionaliteit. En dus met aandacht, inventiviteit en eigenzinnigheid. Volgens wetenschapsjournalist Mark Mieras kunnen onze hersenen niet stilstaan: het is vooruit óf achteruit. Neem samen met hem een duik in de neuropsychologie van de jeugdhulpverlener. Hoe werkt het daarboven het best? Een lezing over omgaan met werkdruk en de kracht van samenwerken. Over fouten maken en protocollen hanteren. Over wat het onverwachte en ongemakkelijke je oplevert. Over hoe je in je vak blij, gelukkig en trots blijft. En waarom dat alles voor cliënten zo belangrijk is.

Mark Mieras, Wetenschapsjournalist.

16.25
Afsluiting

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Kennissessie ronde 1 | Keuze uit:

1.
Lees meer Sluiten
Door de bril van ervaringsdeskundige: hoe kennis uit de praktijk een aanvulling kan zijn op theorie

In deze kennissessie word je meegenomen in de toevoeging van ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulpverlening. Vanuit haar eigen ervaringen binnen de jeugdpsychiatrie vertelt Carlijn Mol over wat helpend en niet helpend is en hoe je ervoor zorgt dat de cliënt zich gehoord voelt. Hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt? Maar ook hoe zorgen we voor een soepelere overgang bij de leeftijd van 18 jaar?

Carlijn Mol, Jeugdkwartiermaker en ervaringsdeskundige bij KOOS Utrecht en Anne Eijken, ervaringsdeskundige bij KOOS

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Dat het mooi is om de praktijk en theorie samen te brengen
 • Hoe je goed samenwerkt en de verbinding legt met de cliënt
 • Hoe je ervoor zorgt dat er geen cliënten buiten de boot vallen

2.
Lees meer Sluiten
Hoe werken gemeente en jeugdhulp samen aan sterke jeugdhulp? Transformatie van jeugdhulp, hoe lang mag dat duren?

In deze sessie hoor je hoe Rotterdam werkt aan transformatie. Hoe hulp dichtbij jeugd en gezinnen wordt aangeboden. En dat het proces om bestaande vraag en aanbod met aanbieders te bouwen een lange adem vergt.

Rian Smit, teammanager Jeugdhulp Gemeente Rotterdam

Wat leer je na het bijwonen van deze sessie? 

 • Hoe we jeugdhulp in Rotterdam dichterbij brengen
 • Hoe ombouwen van bestaand aanbod vordert
 • Hoe complex dit is bij tekort schietend budget

Kennissessie ronde 2 | Keuze uit:

3.
Lees meer Sluiten
JIM – een uitleg vanuit drie perspectieven: de ex-jongere, JIM en professional in de jeugdhulp

JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is een sociale innovatie in de jeugdhulp en gaat om het positie geven van een vertrouwenspersoon van de jongere binnen het gehele hulpverleningstraject. Waarom is zoiets simpels, toch ingewikkelder dan het lijkt? Na een korte uitleg wat en wie JIM is, wordt JIM vanuit verschillende perspectieven toegelicht: de ex-jongere, als JIM en als professional in de jeugdhulp.

Suzanne de Ruig, oprichter JIM.

4.
Lees meer Sluiten
Een casus systemisch en dynamisch aangaan middels een (familie)opstelling

Aan de hand van een casus waarin een jongere centraal staat, maken we een opstelling en werken we deze uit via het gedachtengoed van Bert Hellinger: het bekrachtigen van de natuurlijke wisselwerking in elk gezinssysteem, aan de hand van vier thema’s:

 • De ordening
 • De balans tussen geven en nemen
 • Erbij horen
 • Erkennen wat er is

Wat verandert er in het gezinssysteem wanneer er hulpverlening in beeld komt?

Jeroen Zwaal, eigenaar de verbinding van kracht.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat een ‘coronaproof’ congres bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Donderdag 24 juni 2021

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met het thema jeugdhulp. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie, GGZ en woningcorporaties.

Tarieven (btw vrij)
399,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
349,- per persoon (btw-vrij) | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn) *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud

Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG:
  • Herregistratie: 5 punten
  • Opleiding – overige taken: 2,5 punten
 • Registerplein (cliëntondersteuners, GGZ-agogen, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werker): 5,5 punten

Accreditatie is aangevraagd bij het SKJ. Congres Samenwerken aan Sterke Jeugdhulp staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij gaan je verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Joanne Bijleveld
M: 06 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 760 73 21
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.