2e Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid

Eén plus één is drie
campagnebeeld 2e jaarcongres inzet ervaringsdeskundigheid

Niet alleen in de GGZ, maar ook in het sociaal domein wordt ervaringsdeskundigheid steeds vaker ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis. Als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook steeds vaker betrokken bij beleidskwesties. Ervaringsdeskundigheid is dan ook een belangrijke kennisbron.

De inzet van ervaringsdeskundigheid draagt bij aan de veranderende machtsverhoudingen binnen het sociaal domein en helpt om de leefwereld van mensen centraal te stellen in beleid én uitvoering. Deze dag gaan we op zoek naar wat er nodig is om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Hoe zorg je dat ervaringskennis een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én cliëntenorganisaties hiervoor nodig?

Ervaringsdeskundigheid, wat leer je deze dag voor het sociaal domein?

 • Wat de inzet van ervaringsdeskundigheid oplevert.
 • Hoe je kwaliteit en resultaten meet van ervaringsdeskundigheid.
 • Welke randvoorwaarden er nodig zijn voor ervaringsdeskundigheid.
 • Of een ervaringsdeskundige een opleiding moet hebben gevolgd of niet.
 • Hoe je de samenwerking in de wijk organiseert met de andere professionals.
09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.35 uur Interview met een ervaringsdeskundige en zorgprofessional 
09.50 uur Van GGZ naar het sociaal domein
Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.
Ervaringsdeskundigen worden op allerlei manieren ingezet. Niet alleen in uiteenlopende sectoren, ook wat betreft de rol die zij spelen naast professionals. In deze lezing gaat Boevink in op welke lessen het sociaal domein leert van de ontwikkelingen rondom inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ.
10.30 uur   Pauze
11.00 uur   Pitch van een ervaringsdeskundige
11.10 uur Ervaringskennis bij aanpak armoede en schulden
Saskia Keuzekamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit.
Om sociale problemen effectief aan te pakken is meer kennis nodig over welke interventies wanneer en waarom werken en wie welke rol moet spelen. Bij de aanpak van armoede en schulden wordt vaak vooral gekeken naar het oplossen van de financiële problemen, terwijl er vaak meer problemen zijn, stelt Saskia Keuzenkamp.
De laatste jaren is er veel belangstelling voor de rol die ervaringsdeskundigen zouden kunnen spelen bij de aanpak van armoede en schulden. In deze lezing legt Keuzenkamp onder meer de vragen voor wat we eigenlijk weten over het effect van hun inzet voor mensen in armoede en schulden. En waarom de inzet van ervaringsdeskundigen van belang is.
11.45 uur  Pitch van een ervaringsdeskundige 
11.55 uur  Ondertussen bij de zuiderburen
Ervaringskennis in Nederland begon in de GGZ, in Vlaanderen bij armoedebestrijding. Wat leert die andere historie van onze zuiderburen ons? Inzetten op ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers, ook in opleidingen, vormt een belangrijke uitdaging in het sociale domein, willen we het streven van een menswaardige en rechtvaardige zorg realiseren.
12.30 uur    Lunch
13.30 uur   Workshopronde 1

 • Juridische vraagstukken: aansprakelijkheid
 • Financiële vraagstukken: financiering in beleidsadvies-functies
 • HR-vraagstukken: contractering
 • Thema: psychische problematiek
 • Thema: armoede en Schuldhulpverlening
 • Thema: jeugdzorg
14.30 uur    Workshopronde 2

 • Juridische vraagstukken: privacy
 • Financiële vraagstukken: financiering in het primaire proces
 • HR-vraagstukken: positionering
 • Thema: mantelzorg
 • Thema: als onderdeel van het wijkteam
 • Thema: opvoedproblematiek
15.15 uur   Pauze 
15.45 uur   Een slotpleidooi voor verbinding
16.30 uur    Afsluiting en netwerkborrel 

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Saskia Keuzekamp

Saskia Keuzekamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit.

Wilma Boevink

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor de zorgprofessional binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, justitie, verslavingszorg, forensische zorg , gehandicaptenzorg, thuiszorg, zoals:

 • Adviseur WMO
 • Ambulant begeleider
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurder
 • Casecoördinator
 • Casemanager
 • Coördinator
 • Cliëntondersteuner
 • Directeur
 • Docent
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ-psycholoog
 • Hulpverlener
 • Jeugdhulpverlener
 • Klantmanager
 • Locatiehoofd
 • Maatschappelijk werker
 • Manager
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • Onderzoeker
 • Projectleider
 • Sociaal pedagogische hulpverlener
 • Sociaal werker

Tarieven
€ 279,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 179,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor een ervaringsdeskundige *
€ 399,- per 2 personen (excl. btw) | Duo tarief voor één ervaringsdeskundige en één zorgprofessional *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ en het Registerplein.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 3639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Juith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.