Congres Ervarings deskundigheid

Coronavirus update: congressen en evenementen mogen weer plaatsvinden. Volgens de regels van de Rijksoverheid word je gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Dit kan heel makkelijk met de CoronaCheck-app. De meest gestelde vragen vind je hier: FAQ

Congres Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein

Inzet ervaringsdeskundigen is niet meer weg te denken in het sociaal domein. Wat is er nodig om je werk goed te doen?

Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein
Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de Wmo en vluchtelingencentra. Het invoeren van ervaringsdeskundigheid vraagt om een nieuwe kijk op zorg en welzijn en om een open houding van betrokken partijen.

Inzet van ervaringsdeskundigheid
Hoe zorg je dat ervaringsdeskundigheid een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én organisaties hiervoor nodig?

Onderwerpen die deze dag aan bod komen:

 • Erkenning van Ervaringsdeskundigheid
 • Een interview met een ervaringsdeskundige
 • Hoe breng je ervaringswerkers in je organisatie?
 • De waarde van ervaringsdeskundigen voor beleid en praktijk van overheid, gemeenten en organisaties
 • Ervaringskennis ontwikkelt(d)! Spanningsveld van levende ervaringskennis in een kwaliteitssysteem

Met behulp van praktijkvoorbeelden, onderzoeken en tools gaan we in op de laatste actualiteiten rondom ervaringsdeskundigheid.

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Interactieve opening door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters en Danny Dijkhuizen.

09.45
Lees meer Sluiten
Erkenning van Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid en professionaliteit zijn jarenlang gescheiden van elkaar geweest. Alie Weerman zet zich al jaren in om de deze scheiding te beslechten en is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid in reguliere opleidingen voor zorg- en welzijn. Ervaringskennis ziet zij als een andere soort kennis dan wetenschappelijke kennis, namelijk levenskennis. Welke stappen zijn er al gemaakt in ervaringskennis te erkennen als volwaardige kennisbron en waar valt nog winst te behalen? En hoe kunnen ervaringsdeskundigen deze levenskennis op een professionele manier inzetten bij de begeleiding van cliënten?

Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving aan de hogeschool Windesheim in Zwolle

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Ervaringskennis zien als een veld met collectieve kennis met eigen kenmerken
 • Verschillende manieren om ervaringskennis te benutten in de praktijk

10.15
Gelegenheid tot het stellen van vragen
10.20
Lees meer Sluiten
Ervaringskennis ontwikkelt(d)! Spanningsveld van levende ervaringskennis in een kwaliteitssysteem

De Vereniging van Ervaringsdeskundigen werkt samen in het project Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen met veel geëngageerden aan professionalisering van het vak.  Een belangrijke opgave. Professionalisering betekent immers je eigen vak zo goed mogelijk uitvoeren. Je houden aan eigen uitgangspunten, visie en missie voor het vak maar ook kaders en kwaliteitseisen. Geregeld krijgen we te maken met het spanningsveld van levende ervaringskennis onderbrengen in een kwaliteitssysteem. Die uitdaging zijn we als professionele gemeenschap met elkaar aangegaan.

Daantje Daniels, manager zorg bij IrisZorg, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen & Marjo Boer, projectleider Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen 2020-2022, bestuurslid Vereniging van Ervaringsdeskundigen 2016-2020

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Nieuw perspectief op professionaliseren van ervaringsdeskundig werk
 • Zin in samenwerken en samen optrekken in het ontwikkelen van goed werk
 • Interesse in levenservaringen die er in het werk toedoen

10.50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
10.55
Ochtendpauze
11.15
Lees meer Sluiten
Interview met een ervaringsdeskundige: De shit uit je verleden als mest voor de toekomst

Dick Boonman deelt hoe hij vanuit zijn achtergrond is opgeklommen in zijn werk als ervaringsdeskundige. Wat dat voor hem heeft betekend en hoe dit ook van betekenis kan zijn voor cliënten. Het delen van succesverhalen kan bijdragen aan empowerment. Op deze manier probeert hij perspectief op hoop te geven aan cliënten in de Forensische psychiatrie die vaak wanhopig zijn met betrekking tot hun terugkeer naar de samenleving.

Dick Boonman, vakconsulent herstel en ervaringsdeskundigheid, GGzE De Woenselse Poor

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Herstel is geen individueel proces
 • Herstel is soms een pijnlijk, niet passend begrip
 • De ander hoort een plek te hebben in de hersteldefinitie en ook de ander is een breed begrip

11.35
Lees meer Sluiten
Meer ervaringsdeskundigen, maar hoe dan?

Er is veel enthousiasme over de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Dat gaat echter niet vergezeld van een flinke groei van het aantal ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Hoe komt dat en wat blijkt te werken om daarin een versnelling teweeg te brengen? Wat zijn de lessen die we leren van ervaringswerkers zelf en van innovatieve bestuurders die daar al wel stevige voortgang in hebben geboekt?

Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie bij Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit en Jeroen de Haan-Rissmann, senior medewerker inhoud Thuis in de Wijk bij Movisie

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Hoe je ervaringswerkers in je organisatie brengt
 • Hoe goed kwartier maken eruit ziet
 • Hoe om te gaan met weerstand op dit gebied

12.05
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.10
Lunch
12.50
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessie ronde 1

Keuze uit de sessies:

 • 1.1 De waarde van Ervaringsdeskundigheid – huiselijk geweld
 • 1.2 Hoe draagt inzet van ervaringsdeskundigen in een Herstelacademie bij aan destigmatisering
 • 1.3 Meerwaarde van ervaringsdeskundige in hulpverlening en samenwerking met professionals
 • 1.4 Ervaringsdeskundige of deskundige met ervaring in het sociaal domein

13.50
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessie ronde 2

Keuze uit de sessies:

 • 2.3 Meerwaarde van ervaringsdeskundigen in hulpverlening en in de samenwerking met professionals
 • 2.4 Ervaringsdeskundige of deskundige met ervaring in het sociaal domein?
 • 2.5 De onmisbare waarde van ervaringsdeskundigen voor beleid en praktijk

14.35
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Hoe konden we dat vergeten?

Er is een verschil tussen meer kennis vergaren, meer ervaring opdoen en wijzer worden. Er is ook een verschil tussen professionals, deskundigen, leken, meelopers, betweters, dwarsliggers, lastpakken, ambtenaren, daders en slachtoffers. En dan is er ook nog een verschil tussen praten, luisteren en vragen stellen. Omgaan met al die verschillen is een hele uitdaging. Het is ook het hele werk. Dat doorhebben is het halve werk. Als je anderen dat kunt laten zien, heb je aan een halfvol glas genoeg.

Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Een andere kijk op het onderscheid tussen kennis en ervaring
 • Een andere kijk op de verhouding tussen wetenschap en gezond verstand
 • Een optimistische kijk op mogelijkheden

15.40
Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.45
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Verdiepende kennissessie ronde 1   |   12.50 – 13.45 uur

1.2
Lees meer Sluiten
Hoe draagt inzet van ervaringsdeskundigen in een Herstelacademie bij aan destigmatisering

Na het volgen van deze kennissessie weet je wat ervaringsdeskundigen in een Herstelacademie doen. De uitdaging die we bespreken, is hoe de activiteiten kunnen bijdragen aan destigmatisering. De inzet van ervaringsdeskundigen is noodzakelijk bij bestrijding stigma. Je krijgt tools mee hoe dit in eigen praktijk toe te passen, zoals oordeelloos luisteren en presentiebenadering. Middels een oefening leer je over stigma en hun eigen stigmatiserende gedachten en hoe daarmee om te gaan.

Maaike van der Werff en Marieke Noort, senior Ervaringsdeskundige, GGZ Noord-Holland Noord

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Bewustwording van eigen stigmatiserende gedachten
 • Rol van ervaringsdeskundigen bij destigmatisering
 • Wat te doen om het voor te zijn

1.3
Lees meer Sluiten
Meerwaarde van ervaringsdeskundigen in hulpverlening en in de samenwerking met professionals

Onderzoek naar ervaringsdeskundige professionals in Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in Utrecht laat de waarde van deze professionals zien. Om hun kennis zoveel mogelijk te benutten is een goede samenwerking met de generalistische professional noodzakelijk. Samen met een ervaringsdeskundige van BTO vertellen we over de resultaten en wat de samenwerking vraagt van de organisatie. We gaan in gesprek over de wenselijkheid van de taakverdeling tussen ervaringsdeskundigen en sociaal professionals; over de eigen ervaringen met het werken met ervaringsdeskundigheid en de samenwerking.

Margit van der Meulen, onderzoeker Thuis in de Wijk en Sonja Liefhebber, senior adviseur beroepsontwikkeling Movisie

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Kennis over toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid in 1-op-1 ondersteuning
 • Kennis hoe dit in te zetten in een buurt/wijkteam
 • Hoe kun je hier zelf mee aan de slag?

1.4
Lees meer Sluiten
Ervaringsdeskundige of deskundige met ervaring in het sociaal domein?

Een persoonlijke verhaal. Mindert is opgegroeid in een onveilige omgeving. Hij weet heel goed wat angst met een mens kan doen en hoe belangrijk vertrouwen voor het herstel is. Hij weet wat vallen en opstaan betekent. Hij heeft een beetje moeite met het woord ervaringsdeskundige. Het is niet zo van: het is mij gelukt, jij kan het ook. Dat is onzin, elk leven is anders. Maar je moet je cirkel zelf wel rond hebben om dit werk te kunnen doen. Mensen voelen vaak dat hij hen begrijpt, hij weet waar ze het over hebben en dát werkt. Hij is geen ervaringsdeskundige maar een deskundige met ervaring. Begrip, erkenning en herkenning is wat mensen zien bij een deskundige met ervaring of ervaringsdeskundige, dit helpt bij het herstel, de inzet van hulp en de snelheid van het proces.

Mindert Rakhorst, Vertrouwenspersoon, interventiespecialist, Consent – HBEL Gemeenten

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Het gehele traject is vallen en opstaan
 • Iedere casus/mens is anders
 • Je moet met je verleden kunnen dealen om dit werk te kunnen doen
 • Uiteindelijk ben ik niet relevant

Verdiepende kennissessie ronde 2   |   13.50 – 14.35 uur

2.3
Lees meer Sluiten
Meerwaarde van ervaringsdeskundigen in hulpverlening en in de samenwerking met professionals

Onderzoek naar ervaringsdeskundige professionals in Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in Utrecht laat de waarde van deze professionals zien. Om hun kennis zoveel mogelijk te benutten is een goede samenwerking met de generalistische professional noodzakelijk. Samen met een ervaringsdeskundige van BTO vertellen we over de resultaten en wat de samenwerking vraagt van de organisatie. We gaan in gesprek over de wenselijkheid van de taakverdeling tussen ervaringsdeskundigen en sociaal professionals; over de eigen ervaringen met het werken met ervaringsdeskundigheid en de samenwerking.

Margit van der Meulen, onderzoeker Thuis in de Wijk en Sonja Liefhebber, senior adviseur beroepsontwikkeling Movisie

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Kennis over toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid in 1-op-1 ondersteuning
 • Kennis hoe dit in te zetten in een buurt/wijkteam
 • Hoe kun je hier zelf mee aan de slag?

2.4
Lees meer Sluiten
Ervaringsdeskundige of deskundige met ervaring in het sociaal domein?

Een persoonlijke verhaal. Mindert is opgegroeid in een onveilige omgeving. Hij weet heel goed wat angst met een mens kan doen en hoe belangrijk vertrouwen voor het herstel is. Hij weet wat vallen en opstaan betekent. Hij heeft een beetje moeite met het woord ervaringsdeskundige. Het is niet zo van: het is mij gelukt, jij kan het ook. Dat is onzin, elk leven is anders. Maar je moet je cirkel zelf wel rond hebben om dit werk te kunnen doen. Mensen voelen vaak dat hij hen begrijpt, hij weet waar ze het over hebben en dát werkt. Hij is geen ervaringsdeskundige maar een deskundige met ervaring. Begrip, erkenning en herkenning is wat mensen zien bij een deskundige met ervaring of ervaringsdeskundige, dit helpt bij het herstel, de inzet van hulp en de snelheid van het proces.

Mindert Rakhorst, Vertrouwenspersoon, interventiespecialist, Consent – HBEL Gemeenten

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Het gehele traject is vallen en opstaan
 • Iedere casus/mens is anders
 • Je moet met je verleden kunnen dealen om dit werk te kunnen doen
 • Uiteindelijk ben ik niet relevant

2.5
Lees meer Sluiten
De onmisbare waarde van ervaringsdeskundigen voor beleid en praktijk

Nederland kent een uitgebreid stelsel van zorg en ondersteuning, maar vaak mist de aansluiting met het dagelijks leven van mensen. Denk aan de toeslagenaffaire waar procedures en regels overheersen en de menselijke maat verdwenen is. Maar ook bij de aanpak van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken zijn beleid en praktijk zoekende. In deze sessie ontdek je op welke manier ervaringsdeskundigen hierin als brug kunnen functioneren tussen de leef- en systeemwereld en hoe zij dat doen. En hoe hun kennis nieuwe inzichten oplevert voor de aanpak van een vraagstuk als eenzaamheid, te gebruiken in je eigen praktijk.

Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige bij Movisie, Jan Willem van der Maat en Karin Sok, senior adviseur, Movisie

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De waarde van ervaringsdeskundigen in de aansluiting tussen leef- en systeemwereld
 • Handvatten voor de inzet van die ervaringsdeskundigheid
 • Nieuwe inzichten over de aanpak van eenzaamheid

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Waar en wanneer
Dinsdag 7 december 2021 | ReeHorst Ede

Voor wie?
Dit congres is bestemd voor zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen werkzaam binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Functies: activiteitenbegeleider, adviseur/consultant, ambtenaar (gemeente), begeleider, begeleider/Coach, beleidsmedewerker, casemanager, client ondersteuner, directeur, docent, ervaringsdeskundige, gezinsbegeleider, hoofd wijkteams, jeugd- of  jongerenwerker/jeugdconsulent, maatschappelijk werker, mantelzorger, opbouwwerker, ouderenwerker/-adviseur/-consulent, psycholoog, schuldhulpverlener, sociaal werker, teamleider/manager, thuiszorgmedewerker, vrijwilliger, vrijwilligerscoördinator, woonbegeleider.

Tarieven
349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
299,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief (vanaf 2e deelnemer) *
299,- per persoon (btw-vrij) | Abonnee tarief (abonnees Zorg+Welzijn) *
199,- per persoon (btw-vrij) | Lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvED) *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ en Registerplein.

Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar willemijn.herfkens@bsl.nl. Wij zullen bij minimaal 5 aanvragen voor een bepaalde accreditatie het verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Willemijn Herfkens
M: 06 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
M: 06 47 94 77 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Manon Dekker
T: 010 7421020
E: manon@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij 50,- p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 950,- p.p. bedragen de administratiekosten 250,- p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan 125,- p.p. bedragen de administratiekosten 35,- p.p. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.