Jaarcongres Eenzaamheid

Tijdens het jaarcongres Eenzaamheid staan recente ontwikkelingen en inzichten over eenzaamheid centraal. Hoe kun je nu echt wezenlijke verbetering in levensperspectief bieden aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid?

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Hoewel ouderen extra kwetsbaar zijn, ondervinden ook mensen op jongere leeftijd de negatieve gevolgen van eenzaamheid. Het onderwerp staat dan ook hoog op de politiek-maatschappelijke agenda.

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Het heeft betrekking op het ervaren van een zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekortschieten van een gevoel van geluk en welzijn. Eenzaamheid wordt niet alleen maar opgelost door sociale contacten te bevorderen. Maar hoe dan wel? En maakt het bestrijden van eenzaamheid mensen daadwerkelijk gelukkiger

Sociale professionals worden deze dag op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen en discussies over eenzaamheid en hoe je nu echt wézenlijke verbetering in levensperspectief biedt aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid.

Deze dag gaan we in op de vragen:

 • Welke vormen van eenzaamheid bestaan er?
 • Waarom moeten we eenzaamheid als een maatschappelijk probleem behandelen?
 • Wat zijn de negatieve effecten van langdurige eenzaamheid?
 • Hoe bied je echt verbetering in levensperspectief bij eenzaamheid?
 • Welke rol speelt onze natuurlijke behoefte aan zinvolle tijdsbesteding bij eenzaamheid?
Programma Jaarcongres Eenzaamheid dinsdag 28 mei 2019
09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Eén tegen eenzaamheid

De overheid wil met het programma ‘één tegen eenzaamheid’, eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken, zowel op nationaal als lokaal niveau. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Fred Beekers, Kwartiermaker Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, vertelt u hier meer over.

Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters
Fred Beekers, Kwartiermaker Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

09.45
Lees meer Sluiten
Als je er niet meer bij hoort…. De relatie tussen gehoorverlies en eenzaamheid

Contact en communicatie gaan hand in hand en dat merken personen die niet of niet goed horen maar al te vaak: een babbeltje lukt niet zomaar, en initiatieven van anderen worden niet altijd goed opgemerkt. Niet of slecht horen in een samenleving waar geluid een dominante plaats inneemt, is al lastig als je dit van jongs af aan ervaart. Voor hen die op latere leeftijd slechter gaan horen is het nog moeilijker. Degenen die naast een auditieve beperking ook een visuele beperking hebben, moeten zich dubbel inzetten. In deze lezing zal worden ingegaan op de diversiteit van de doelgroep doven en slechthorenden, en de problematiek die zij ervaren.

Corrie Tijsseling, onderzoekscoördinator bij Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (GGMD) aan doven en slechthorenden

10.10
Lees meer Sluiten
Af van clichés rondom eenzaamheid

‘Epidemie van Eenzaamheid’, ‘Dodelijker dan Sigaretten’ en ‘Er komt een tsunami van eenzaamheid aan’. Zo maar een keus uit recente krantenkoppen. Nog een paar clichés: ‘Je kunt er nu eenmaal niets aan doen’ en – volstrekt tegenstrijdig: ‘Het is eenvoudig op te lossen als we maar zorgen voor verbinding’.
Eenzaamheid aanpakken is complex genoeg zonder alle overdrijvingen. Weg dus met clichés en ruim baan voor feiten.

Jeannette Rijks is eenzaamheidsexpert en managing director Faktor5

10:45
Ochtendpauze
11.15
Lees meer Sluiten
Eenzaamheid: Van ‘oplossen van’ naar ‘omgaan met’

Eenzaamheid wordt omschreven als ‘een veelkoppig monster’. Die omschrijving is deels terecht. Voor veel mensen is eenzaamheid een complex verschijnsel dat hun leven ernstig beperkt en samenhangt met tal van factoren. Andere mensen voelen zich soms alleen, zonder dat dit een groot probleem voor hen is. Ook dat is eenzaamheid. Eric Schoenmakers zal uitleg geven over het begrip eenzaamheid, typen eenzaamheid en oorzaken en gevolgen. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat deze complexiteit betekent voor de professionele en vrijwillige hulpverlening.

Eric Schoenmakers, werkzaam als onderzoeker en docent, onder andere bij de opleiding Toegepaste Gerontologie – Age-friendly design and innovation bij Fontys Hogeschool voor Mens en Gezondheid

11.50
Lees meer Sluiten
Eenzaamheid bij jongeren

Bij eenzaamheid denken we vooral aan ouderen. Toch laten steeds meer onderzoeken zien dat jongeren, naast ouderen, tot de meest eenzame groepen van ons land horen. Dit is verbazend, omdat jongeren voortdurend omringd zijn door leeftijdgenoten – zowel offline als online.

In deze bijdrage gaat Gerine Lodder in op de vraag hoe het kan dat eenzaamheid bij jongeren zo’n groot probleem is, en belangrijker nog, wat we daaraan kunnen doen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek verschaft zij onder andere inzicht in de verschillen tussen adaptieve eenzaamheid en problematische eenzaamheid bij jongeren, de oorzaken en risicofactoren voor de eenzaamheid, de rol van sociale media en wat effectief is in de aanpak van eenzaamheid bij jongeren.

Gerine Lodder, universitair docent en onderzoeker Tilburg University

12:30
Lunchpauze
13:30
Lees meer Sluiten
Verdiepende keuzesessies: ronde 1

Keuze uit verschillende verdiepende sessies:

 • Samen tegen eenzaamheid
 • Eén tegen eenzaamheid op lokaal niveau
 • In de virtuele wereld kun je altijd bij iemand terecht
 • Eenzaam in het Buitenland

Bekijk alle sessies

14.25
Wisselen van sessie
14:35
Lees meer Sluiten
Verdiepende keuzesessies: ronde 2

Keuze uit verschillende verdiepende sessies:

 • Samen tegen eenzaamheid
 • Eén tegen eenzaamheid op lokaal niveau
 • In de virtuele wereld kun je altijd bij iemand terecht
 • Eenzaam in het Buitenland

Bekijk alle sessies

15.30
Middagpauze
15.50
Lees meer Sluiten
Zinvolle tijdsbesteding als natuurlijke basisbehoefte

Voor sociale dieren, zoals bijvoorbeeld chimpansees, is sociale interactie als genegenheid, aandacht, verzoening en strijd ontzettend belangrijk. Wanneer zij geen sociale contacten hebben, worden ze meestal niet oud, sneller ziek en kunnen ze wegkwijnen. Verveling, een tekort aan zelfontplooiing en daardoor geen zinvolle tijdsbesteding vinden, kan zelfs leiden tot stressgedragingen en verwaarlozing van eten en drinken.

Ons ‘mensenleven’ zit zo in elkaar dat we grotendeels de dag bezig zijn. Met werk, sociale relaties onderhouden, sporten enzovoort. Maar wat als deze activiteiten en relaties wegvallen? Kunnen we eenzaamheid bekijken vanuit die natuurlijke behoefte om onze tijd zinvol te besteden? En welke lessen kunnen we dan uit de dierentuin toepassen op de aanpak van eenzaamheid?

Patrick van Veen is bioloog en deskundige sociaal oergedrag

16.45
Afsluiting en netwerkborrel

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op dinsdag 28 mei en krijg nieuwe perspectieven op het thema eenzaamheid.

Sessieronde 1

1.1
Lees meer Sluiten
SamenKracht.nu: Inspirerende dialogen over meedoen & van betekenis zijn

SamenKracht.nu is een sociale innovatie, geconcretiseerd in een methodiek gericht op erkenning en waardering van de kennis en kunde van ouderen in de oudste generaties. Ouderen willen gezien en gewaardeerd worden. Ze willen van betekenis blijven en ertoe blijven doen in hun gemeenschap zo lang het kan. Waar ‘van betekenis zijn’ ontbreekt, ontstaat ruimte voor eenzaamheid en sociaal isolement. Maar hoe blijf je meedoen?

Samenkracht.nu traint moderators, die vervolgens dialoogbijeenkomsten, zogenaamde ‘ateliers’, met ouderen organiseren en leiden. Tijdens deze activerende bijeenkomsten zoeken ouderen zelf antwoorden op vragen op gebied van ‘meedoen en ertoe doen’ en inspireren zij elkaar over prettig en waardig oud worden in deze tijd. Samenkracht.nu wordt gebruikt voor ouderen van 80+, seniorvriendelijke wijken, dementievriendelijke wijken en ouderen met een migratie achtergrond.

In alle lijnen gaat de dialoog over door de deelnemende ouderen zelf gekozen thema’s die medebepalend zijn voor de kwaliteit van leven: sociale contacten, lichaam en geest, materiële situatie, waarden en inspiratie. Kees Penninx, Roselinde van Ravestein en Sabine Verkroost vertellen hoe je deze dialoog kunt aangaan.

Ouderen over SamenKracht.nu:
‘Het belangrijkste is dat ik er nog toe doe. Ik wil gezien worden, me erkend voelen en iets kunnen betekenen voor een ander’

Kees Penninx, onderzoeker en innovatieadviseur met het oog op community building in een ouder wordende samenleving bij ActivAge
Sabine Verkroost Onderzoeker, adviseur bij Verkroost Advies
Roselinde van Ravestein, zelfstandig toegepast gerontoloog bij Zinnovia

1.2
Lees meer Sluiten
Eén tegen eenzaamheid op lokaal niveau

Er zijn in Nederland 380 gemeenten. Daarom ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de oprichting van 380 lokale coalities tegen eenzaamheid. Hoor in deze sessie meer over die lokale praktijk.

Wimke Schuurmans-Oosterom, programmamanager Eén tegen Eenzaamheid

1.3
Lees meer Sluiten
Virtueel samen spelen verbindt

De nieuwe sociale media zijn ontstaan en groot geworden om samen plezier hebben op een makkelijke wijze die weinig eist van je fysieke en mentale mogelijkheden. Grote groepen mensen, vooral oudere (soms daardoor kwetsbare) mensen, blijven echter verstoken van deze media door dat deze niet worden gepresenteerd op een manier die hen aanspreekt. Terwijl ze die goed zouden kunnen gebruiken gezien hun situatie en behoeften.

De Leuk voor Elkaar projecten zijn opgezet om mensen helpen hun (dreigende) eenzaamheid te verminderen of te voorkomen door de inzet van nieuwe media en technologie, waaronder virtuele toepassingen, met de nadruk op ‘spel’. De voorlopige resultaten worden gepresenteerd en je hoort hoe je zelf met Leuk voor elkaar aan de slag kunt.

Hein de Graaf, sociaal psycholoog en voorzitter VayaV Coöperatie UA, opgericht om gestalte te geven aan de Leuk voor Elkaar projecten

1.4
Lees meer Sluiten
Eenzaam in het Buitenland

Globalisatie is een wereldwijd fenomeen waarbij miljoenen mensen verhuizen of emigreren voor economische of academische redenen, of op de vlucht zijn in verband met hun veiligheid. Veel van wat daarover wordt gezegd en geschreven wordt gerelateerd aan statistieken en financiën.

Maar wat zeggen getallen over hoe nieuwkomers zich voelen op hun nieuwe bestemming? Wat zijn hun verwachtingen? Hoe gaan ze om met de onvermijdelijke cultuurschok? En voelen nieuwkomers in een collectivistisch land als Spanje zich minder eenzaam dan in een individualistisch land zoals Nederland?

Er is weinig onderzoek gedaan naar de subjectieve beleving van eenzaamheid onder internationale studenten, expats en immigranten in verschillende landen. Daarbij is er ook een tendens om te denken dat nieuwkomers bij een langer verblijf vanzelf opgenomen worden in de samenleving en ze daarom niet meer eenzaam zouden zijn.

Klopt dat echter wel? Waarom voelen sommigen zich tientallen jaren later nog alleen? Is hun eenzaamheid wel toe te schrijven aan externe factoren zoals het hebben van vrienden of het spreken van de taal?

Aaltje Bos, woonachtig in Finland, heeft voor haar master studie onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder immigranten en kwam tot een verassende conclusie.

Aaltje Bos, gezondheidswetenschapper, docent en eigenaar van ContextCare

1.5
Lees meer Sluiten
Met kunst en cultuur eenzaamheid doorbreken

Via kunst en cultuur kunnen mensen die vereenzamen weer in contact komen met anderen en hun zelfrespect hervinden. Welke kansen bieden culturele interventies voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren? En wat weten we over wat werkt binnen culturele interventies?

Finn Minke (LKCA) en Saskia van Grinsven (Movisie)

1.6
Lees meer Sluiten
In je uppie

Veel ouderen lopen in hun eentje te piekeren over van alles en nog wat. Bij In je Uppie gaan ze met elkaar in gesprek over schurende thema’s, zoals spijt en afscheid. De oudste generatie is niet gewend om over hun gevoelens te praten, ze zijn terughoudend en schamen zich over veel zaken. Dat In je Uppie de gelegenheid biedt om juist wél te praten over wat hen dwars zit, blijkt veel ruimte, herkenning en bemoediging te bieden. Initiatiefnemer Alet Klarenbeek vertelt hoe dat in zijn werk gaat en presenteert de uitkomsten van een onderzoek naar de impact op de deelnemers door prof. dr. Maurice de Greef (VU Brussel).

Alet Klarenbeek, initiatiefnemer UP!

Sessieronde 2

2.1
Lees meer Sluiten
SamenKracht.nu: Inspirerende dialogen over meedoen & van betekenis zijn

SamenKracht.nu is een sociale innovatie, geconcretiseerd in een methodiek gericht op erkenning en waardering van de kennis en kunde van ouderen in de oudste generaties. Ouderen willen gezien en gewaardeerd worden. Ze willen van betekenis blijven en ertoe blijven doen in hun gemeenschap zo lang het kan. Waar ‘van betekenis zijn’ ontbreekt, ontstaat ruimte voor eenzaamheid en sociaal isolement. Maar hoe blijf je meedoen?

Samenkracht.nu traint moderators, die vervolgens dialoogbijeenkomsten, zogenaamde ‘ateliers’, met ouderen organiseren en leiden. Tijdens deze activerende bijeenkomsten zoeken ouderen zelf antwoorden op vragen op gebied van ‘meedoen en ertoe doen’ en inspireren zij elkaar over prettig en waardig oud worden in deze tijd. Samenkracht.nu wordt gebruikt voor ouderen van 80+, seniorvriendelijke wijken, dementievriendelijke wijken en ouderen met een migratie achtergrond.

In alle lijnen gaat de dialoog over door de deelnemende ouderen zelf gekozen thema’s die medebepalend zijn voor de kwaliteit van leven: sociale contacten, lichaam en geest, materiële situatie, waarden en inspiratie. Kees Penninx, Roselinde van Ravestein en Sabine Verkroost vertellen hoe je deze dialoog kunt aangaan.

Ouderen over SamenKracht.nu:
‘Het belangrijkste is dat ik er nog toe doe. Ik wil gezien worden, me erkend voelen en iets kunnen betekenen voor een ander’

Kees Penninx, onderzoeker en innovatieadviseur met het oog op community building in een ouder wordende samenleving bij ActivAge
Sabine Verkroost Onderzoeker, adviseur bij Verkroost Advies
Roselinde van Ravestein, zelfstandig toegepast gerontoloog bij Zinnovia

2.2
Lees meer Sluiten
Eén tegen eenzaamheid op lokaal niveau

Er zijn in Nederland 380 gemeenten. Daarom ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de oprichting van 380 lokale coalities tegen eenzaamheid.

Wimke Schuurmans-Oosterom, programmamanager Eén tegen Eenzaamheid

2.3
Lees meer Sluiten
Virtueel samen spelen verbindt

De nieuwe sociale media zijn ontstaan en groot geworden om samen plezier hebben  op een makkelijke wijze die weinig eist van je fysieke en mentale mogelijkheden. Grote groepen mensen, vooral oudere (soms daardoor kwetsbare) mensen, blijven echter verstoken van deze media door dat deze niet worden gepresenteerd op een manier die hen aanspreekt. Terwijl ze die goed zouden kunnen gebruiken gezien hun situatie en behoeften.

De Leuk voor Elkaar projecten zijn opgezet om mensen helpen hun (dreigende) eenzaamheid te verminderen of te voorkomen door de inzet van nieuwe media en technologie, waaronder virtuele toepassingen, met de nadruk op ‘spel’. De voorlopige resultaten worden gepresenteerd en je hoort hoe je zelf met Leuk voor elkaar aan de slag kunt.

Hein de Graaf, CEO VayaV

2.4
Lees meer Sluiten
Eenzaam in het Buitenland

Globalisatie is een wereldwijd fenomeen waarbij miljoenen mensen verhuizen of emigreren voor economische of academische redenen, of op de vlucht zijn in verband met hun veiligheid. Veel van wat daarover wordt gezegd en geschreven wordt gerelateerd aan statistieken en financiën.

Maar wat zeggen getallen over hoe nieuwkomers zich voelen op hun nieuwe bestemming? Wat zijn hun verwachtingen? Hoe gaan ze om met de onvermijdelijke cultuurschok? En voelen nieuwkomers in een collectivistisch land als Spanje zich minder eenzaam dan in een individualistisch land zoals Nederland?

Er is weinig onderzoek gedaan naar de subjectieve beleving van eenzaamheid onder internationale studenten, expats en immigranten in verschillende landen. Daarbij is er ook een tendens om te denken dat nieuwkomers bij een langer verblijf vanzelf opgenomen worden in de samenleving en ze daarom niet meer eenzaam zouden zijn.

Klopt dat echter wel? Waarom voelen sommigen zich tientallen jaren later nog alleen? Is hun eenzaamheid wel toe te schrijven aan externe factoren zoals het hebben van vrienden of het spreken van de taal?

Aaltje Bos, woonachtig in Finland, heeft voor haar master studie onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder immigranten en kwam tot een verassende conclusie.

Aaltje Bos, gezondheidswetenschapper, docent en eigenaar van ContextCare

2.5
Lees meer Sluiten
Met kunst en cultuur eenzaamheid doorbreken

Via kunst en cultuur kunnen mensen die vereenzamen weer in contact komen met anderen en hun zelfrespect hervinden. Welke kansen bieden culturele interventies voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren? En wat weten we over wat werkt binnen culturele interventies?

Finn Minke (LKCA) en Saskia van Grinsven (Movisie)

2.6
Lees meer Sluiten
In je uppie

Veel ouderen lopen in hun eentje te piekeren over van alles en nog wat. Bij In je Uppie gaan ze met elkaar in gesprek over schurende thema’s, zoals spijt en afscheid. De oudste generatie is niet gewend om over hun gevoelens te praten, ze zijn terughoudend en schamen zich over veel zaken. Dat In je Uppie de gelegenheid biedt om juist wél te praten over wat hen dwars zit, blijkt veel ruimte, herkenning en bemoediging te bieden. Initiatiefnemer Alet Klarenbeek vertelt hoe dat in zijn werk gaat en presenteert de uitkomsten van een onderzoek naar de impact op de deelnemers door prof. dr. Maurice de Greef (VU Brussel).

Alet Klarenbeek, initiatiefnemer UP!

Tijdens het Jaarcongres Eenzaamheid geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom eenzaamheid aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Datum
Dinsdag 28 mei 2019

Locatie
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen (routebeschrijving)

Tarieven*
€ 299,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2 deelnemers
€ 249,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk)
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met het thema eenzaamheid. Zijn zijn werkzaam in de volgende sectoren: zorginstellingen, welzijnsorganisaties, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, palliatieve zorg, koepel- en brancheorganisaties, GGZ, gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid en instellingen die zich bezighouden met de zorg voor migranten.

Accreditatie is toegekend bij:

 • Registerplein (5,5 punten)
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering:
  – Cliëntondersteuners
  – Sociaal juridisch dienstverleners
  – Aandachtsfunctionarissen
  – GGZ-Agogen
  – GHO
  – Maatschappelijk werk
  – Mantelzorgmakelaars
  – Psychodiagnostisch Werkenden
  – Sociaal Agogen
  – Sociaal Werker

Accreditatie is in aanvraag bij:

 • V&VN (5 punten)
 • VSR (5 punten)
 • SKJ

Het jaarcongres Eenzaamheid staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Lianne de Jong
M: 06 – 466 023 47
E: lianne.de.jong@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.