Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld?

De geactualiseerde herhaling van het uitverkochte congres uit oktober 2018. Tijdens het congres Zorgmijders staat de grootste uitdaging in het sociaal domein weer centraal. Het programma werd eerder beoordeeld met een 8.

Aanleiding van het congres: Zorgmijders vragen het uiterste van professionals. In inzet, in samenwerking, in het vinden en houden van contact, in het organiseren van passende ondersteuning. Iedere casus is uniek en ook weer niet. Dit zijn mensen die zich afgewend hebben van de samenleving, van de zorg die zij juist vaak hard nodig hebben. Het zijn vaak ook mensen waar de samenleving, de zorg zich van afgewend hebben. Onhandelbaar, uitbehandeld?

Dit congres biedt het podium aan wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen met ieder hun waardevolle inbreng. Je leert van de laatste inzichten en actualiteiten rond zorgmijders, hoort van uiteenlopende casuïstiek en gaat naar huis met handvatten waarmee je daadwerkelijk een stap verder kunt zetten in je eigen werk.

Deze dag krijg je meer inzicht in:

  • Hoe je zorgmijders beter in beeld krijgt en aansluiting vindt.
  • Dwang, wils(on)bekwaamheid én het recht op zorg mijden.
  • Aanpak van sociaal isolement, eenzaamheid en uitsluiting.
  • Het bevorderen van integraal samenwerken met alle betrokken partijen.
  • De toepassing van succesvolle interventies.
Programma Congres Zorgmijders dinsdag 7 mei 2019
09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Welkom en uitleg van de dag

Opening en start van de dag door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.40
Lees meer Sluiten
De zorg voor mensen die zorg mijden

Mensen die zorg mijden zijn van alle tijden. Ondanks grote problemen zoals somberheid, schulden of woningvervuiling vraagt iemand niet om hulp of weigert die zelfs actief. Vaak is het zo dat hoe groter de problemen zijn, hoe minder motivatie iemand heeft om hulp te vragen: we noemen dit de motivatieparadox bij zorgmijding. Het is aan de omgeving, de hulpverleningsinstanties en de maatschappij hoe wij met deze mensen willen omgaan. Laten we deze mensen alleen met hun problemen, of gaan we ongevraagd toch het contact aan, ook met de naasten, en proberen we hulp te bieden. Goede (bemoei)zorg voorkomt verdere achteruitgang, calamiteiten en dwang.
Maar wanneer gaan we verder en dringen we de hulp op of gaan we zelfs over op drang en dwang? Zou ongevraagd hulp bieden een regulier onderdeel behoren te zijn van iedere vorm van hulpverlening, zowel binnen het sociale domein als de psychiatrie, de verslavingszorg en de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen? En welke visie, vaardigheden en de randvoorwaarden vereist dit?

Niels Mulder, psychiater in de crisisdienst

10.20
De leefwereld van kwetsbare mensen en hoe hen te helpen
11.00
Ochtendpauze
12.00

Over de term ‘zorgmijder’ is juridisch niets vastgelegd. Echter, bij zorgmijdend gedrag is er vaak sprake van ‘multiproblematiek’. Denk daarbij aan dementie, een verstandelijke beperking of psychische problemen. Brenda Frederiks vertelt je met welke juridische kaders je te maken hebt, wat je hiervan moet weten én wat de komst van de nieuwe wetten Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang voor jouw praktijk gaan betekenen.

Brenda Frederiks, gezondheidsrechtjurist en universitair docent gezondheidsrecht VUmc

12:45
Lunchpauze
13:45
Lees meer Sluiten
Keuzesessies: Praktijken rondom zorgmijders

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

15.15
Middagpauze
15.40
Lees meer Sluiten
Het recht om zorg te mijden

‘Zolang mensen anderen niet in gevaar brengen of tot last zijn, hebben mensen recht op zelfbeschikking en zelf vorm te geven aan hun leven’. Mensen hebben het recht om zorg te mijden. Maar waar ligt precies die grens? Mogen mensen zichzelf beschadigen? Wat is ‘tot last zijn’? En waarom besluit jij als professional je er wel, of niet, mee te bemoeien? Wie geeft jou dat recht?

De afsluitende bijdrage aan deze dag gaat niet over hoe je zorgmijders zorg kunt laten accepteren, maar over de ontmoeting tussen professionele normen (of zijn het die van jezelf?) en menselijke waardigheid.

Evert van Leeuwen, emeritus hoogleraar Medische Ethiek

16.30
Laatste vragen en afronding van de dag

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op dinsdag 7 mei en krijg nieuwe perspectieven op de grootste uitdaging in het sociaal domein

Sessies Congres Zorgmijders 7 mei 2019

1.
Lees meer Sluiten
'Zorgwekkende Zorgmijders' in de ouderenzorg

Meer informatie volgt binnenkort

2.
Lees meer Sluiten
De jonge zorgmijder

Meer informatie volgt binnenkort

3.
Lees meer Sluiten
Zorgwekkende zorgmijders met aandacht voor LVB-problematiek

Meer informatie volgt binnenkort

4.
Lees meer Sluiten
Bemoeizorg

Meer informatie volgt binnenkort

5.
Lees meer Sluiten
Preventie en vroegsignalering

Meer informatie volgt binnenkort

6.
Lees meer Sluiten
Het culturele interview

Meer informatie volgt binnenkort

7.
Lees meer Sluiten
Wanneer en hoe houd jij je bezig met iets waar je eigenlijk niets mee te maken hebt?

Meer informatie volgt binnenkort

Tijdens het congres Zorgmijders geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom zorgmijders aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Niels Mulder

Prof. dr. C.L. Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC en als psychiater, opleider en onderzoeker werkzaam bij Antes, onderdeel van de ParnassiaGroep. De onderzoeksactiviteiten vinden plaats in het kader van het Onderzoekcentrum ESPRi, een samenwerkingsverband tussen de GGZ Instellingen in Rijnmond, de GGD en het Erasmus MC. Prof. Mulder werkt als psychiater in de acute psychiatrie en doet onderzoek op het gebied van de OGGZ (bevolkingsonderzoek, acute psychiatrie, toepassing van dwang), (F)ACT, therapietrouw, en epidemiologie (algemene bevolking, ROM) en heeft in dit kader diverse onderzoekssubsidies verkregen. Prof. Mulder publiceert over acute psychiatrie, openbare geestelijke gezondheidszorg, bemoeizorg, drang en dwang in diverse (inter)nationale tijdschriften en boeken.

Brenda Frederiks

Brenda Frederiks is gezondheidsrechtjurist en universitair docent gezondheidsrecht bij VUmc.

Hans van Eeken

Hans van Eeken is negen jaar actief als ervaringswerker op het snijvlak van de GGz en het sociaal domein.

Marcello van den Anker

Marcello van den Anker is werkzaam als ervaringswerker.

Evert van Leeuwen

Evert van Leeuwen is emeritus hoogleraar Medische Ethiek.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is journalist en leidt veel bijeenkomsten op het gebied van zorg en welzijn. Hij schrijft onder meer voor zorgwelzijn.nl. Als gespreksleider en dagvoorzitter werkt hij vanuit de overtuiging dat de bezoekers aan een congres veel goede vragen en relevante ervaring hebben. Die laat hij graag aan bod komen.

Datum
Dinsdag 7 mei 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
€ 349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief*
€ 299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2 deelnemers*
€ 299,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugd en Co, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk)*
€ 1.099,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

BTW-vrij door CRKBO-registratie
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

Accreditatie in aanvraag

  • Accreditatie is in aanvraag bij de NVvP voor 5 punten
  • Accreditatie is in aanvraag bij het Kwaliteitsregister V&VN voor 5 punten (algemene scholing)

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Registerplein
  • SKJ

Het congres Zorgmijders staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.