Online Jaarcongres Eenzaamheid

Online Jaarcongres Eenzaamheid

Eenzaamheid is als thema urgenter dan ooit. Door de coronacrisis is eenzaamheid onder bepaalde doelgroepen toegenomen, maar er zijn ook inspirerende initiatieven opgekomen om naar elkaar om te zien. Bovendien laat de coronacrisis zien wat echt van belang is in het leven: betekenisvol contact met anderen. Door social distancing staat juist dat onder druk. Het beperken van sociaal contact brengt mentale en fysieke uitdagingen met zich mee.

Online Jaarcongres Eenzaamheid
Tijdens het Online Jaarcongres Eenzaamheid staan we stil bij eenzaamheid onder verschillende doelgroepen en worden er praktijkvoorbeelden gegeven van succesvolle interventies en initiatieven.

Gedurende de dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Stand van zaken: Campagne Eén tegen Eenzaamheid
 • Praktische tips: Het effect van eenzaamheid bij kwetsbare mensen in coronatijd
 • Gestalten van eenzaamheid
 • Gesprekstechnieken: wat zeg je wel of juist niet tegen (mogelijk) eenzame mensen?
 • Interventieprofielen voor verschillende typen eenzaamheid

Met topsprekers:

 

Ben je er ook bij op donderdag 21 januari 2021?
Het congres is volledig online via livestream te volgen!

Gedurende het gehele programma is er ruimte voor vragen via chat.

09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.35
Lees meer Sluiten
Eén tegen eenzaamheid- de groeiende beweging tegen eenzaamheid in Nederland

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid bouwt aan een landelijke en lokale beweging om eenzaamheid te doorbreken. Voor de 3e keer op rij start er een grote publiekscampagne op tv, radio, social media en op straat. Wat hebben we geleerd van de actiebereidheid in Nederland en de mogelijkheden om samen iets aan eenzaamheid te doen? Waar liggen kansen om nog meer op in te zetten? Wat kun je zelf met Eén tegen eenzaamheid? En wat kan men komend half jaar van VWS en het actieprogramma verwachten?

Arnout Hagens, centrumcoördinator Eén tegen eenzaamheid bij Ministerie van VWS.

09.50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
10.00
Lees meer Sluiten
Het effect van de coronatijd op kwetsbare mensen

Ook mensen die al kwetsbaar waren werden getroffen door eenzaamheid in de coronatijd. Vanuit eigen ervaring worden er verhalen gedeeld en krijg je praktische tips om eenzaamheid te reduceren.

Manu Keirse, Emeritus Hoogleraar bij de K.U. Leuven.

10.45
Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.00
Ochtendpauze
12.00
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12:15
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Corona; niet alleen een economische maar ook een sociale crisis | Gevolgen en aanpak van eenzaamheid in tijden van corona voor jong en oud

Sjef (buurtondersteuner) neemt je mee in wat de sociale gevolgen zijn van corona voor jong en oud en deelt lessen uit de praktijk. De coronacrisis wordt vooral gezien als een economische crisis, maar het is ook een sociale crisis met enorme gevolgen. Hoe gaan we hiermee om als sociaal professionals? Wat werkt en wat juist niet?

Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het Jaar 2018, Buurtondersteuner b-buurt Projectleider sociaal werk voor ouderen (Tilburg).

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Je kan benoemen wat de sociale gevolgen zijn van corona voor jong en oud
 • Je krijgt praktische tips hoe eenzaamheid aan te pakken in tijden van corona
 • Ruimte om van en met elkaar te leren

13.20
Gelegenheid tot het stellen van vragen
13.30
Lees meer Sluiten
Interventieprofielen voor verschillende typen eenzaamheid

De achtergronden van eenzaamheid zijn zo verschillend dat er geen standaardoplossing bestaat. Verschillende typen eenzaamheid vragen een andere inzet en intensiteit. Een niet-passende interventie kan zelfs averechts werken. De behoefte en de motivatie van mensen die eenzaam zijn kan sterk verschillen, evenals de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Als tijdig de juiste interventies worden ingezet, kan de situatie vaak ten goede worden gekeerd. Naarmate de problematiek langer bestaat, is eenzaamheid moeilijker op te lossen. Toch kunnen ook dan resultaten worden geboekt die de kwaliteit van leven verbeteren of de situatie draaglijker maken.

Prof. dr. Anja Machielse, Hoogleraar ‘Humanisme en Sociale Weerbaarheid’, Bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’, Voorzitter leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid (HSW).

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De behoeften van mensen die eenzaam zijn, kunnen sterk verschillen.
 • Interventieprofielen zijn een hulpmiddel om te bepalen welke soort hulp mogelijk is.
 • Soms is hulp nodig bij problemen op andere levensterreinen.

13.50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.00
Korte pauze
14.10
Lees meer Sluiten
Gesprekstechnieken De Luisterlijn: Als je echt luistert, hoor je zoveel meer

De Luisterlijn, als expert op het gebied van luisteren, deelt tips, inzichten en kennis over hoe luisteren met echte aandacht het verschil kan maken. Onze sessie stimuleert de deelnemers om met meer aandacht naar elkaar te luisteren en daarmee echt contact te maken. Uit onderzoek blijkt dat we steeds minder goed naar elkaar luisteren, terwijl echt luisteren eenzaamheid kan verzachten of zelfs voorkomen.

Dorine Kettenes, adviseur kwaliteit en training/communicatie trainer, De Luisterlijn.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De kracht van écht luisteren
 • Gesprekstechnieken voor een goed gesprek
 • Tips om met aandacht te luisteren

Waarom Dorine Kettenis aanraadt deel te nemen aan het Jaarcongres Eenzaamheid:
“Je leert tijdens dit congres wat jij met aandachtig luisteren kunt betekenen in de strijd tegen eenzaamheid.”

14.30
Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.40
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Welk effect heeft de coronatijd op eenzaamheid en zingeving?

De coronacrisis heeft meer eenzaamheid gebracht. ‘Social distancing’ verstoort het contact met familie en vrienden, maar ook ons dagelijkse leven waarin we vluchtige contacten met anderen hebben. Contacten helpen ons beter om te gaan met de onzekerheid en de vragen die de crisis met zich meebrengt. Hele praktische vragen, maar ook existentiële vragen die raken aan ons bestaan, over intimiteit, aanraking, troost, ziek worden, rouw, en zingeving. Hoe kunnen mensen hier beter mee omgaan?

Prof. dr. Anja Machielse, Hoogleraar ‘Humanisme en Sociale Weerbaarheid’, Bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen,’ Voorzitter leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid (HSW).

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Eenzaamheid gaat vaak gepaard met vragen over zingeving
 • Gesprekken over levensvragen helpen mensen om beter met eenzaamheid om te gaan
 • Concrete tips om te overleven in coronatijd

15.45
Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.00
Afsluiting door de dagvoorzitter

Programmawijzigingen onder voorbehoud.

Jaarcongres Eenzaamheid | Terugblik vorige edities

Het Jaarcongres Eenzaamheid is al drie maal eerder georganiseerd voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met het thema eenzaamheid. Zij zijn werkzaam in de sectoren: zorginstellingen, welzijnsorganisaties, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, palliatieve zorg, koepel- en brancheorganisaties, GGZ, gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid en instellingen die zich bezighouden met de zorg voor migranten.

Ben je benieuwd hoe deelnemers het congres hebben ervaren? Lees hun reacties hieronder en/of bekijk de video!

Dit vonden de deelnemers van de editie in januari 2020:

Het gebruik van zulke goede sprekers die vol enthousiasme konden vertellen en de luisteraar helemaal mee kon nemen in het verhaal tot ontroerd zijn aan toe.

“De diversiteit in de verhalen van kundige sprekers. Aanpak van ernstige eenzaamheid is niet eenvoudig maar het is eenieder gegeven om empathie te ontwikkelen, levenservaring en oprechte belangstelling te tonen.

Algehele verzorging van de dag was heel goed en de sprekers interessant. Aan het einde van de middag was de spanningsboog wat op, maar Erik Scherder als laatste spreker inzetten was een goede zet, want die hield me leuk bij de les!

 

Editie 23 januari 2020 | Experts geven tips: zo ga je om met eenzame cliënt

Door rouw te negeren, duw je iemand de eenzaamheid in. Koffiedrinken in het buurthuis helpt niet, en verbinding helpt iemand uit zijn eenzame bestaan. Experts Manu Keirse, Erik Scherder en Anja Machielse geven sociaal professionals handvatten voor het omgaan met eenzame cliënten.
Lees verder >>

 

Prof. dr. Erik Scherder over wat er gebeurt in het brein bij eenzaamheid:

Prof. dr. Manu Keirse over de rol van rouw bij eenzaamheid:

Tip van spreker Sjef van der Klein – Sociaal Werker van het jaar 2018:

Aftermovie Jaarcongres Eenzaamheid 23 januari 2020:

Ben jij er in 2021 (weer) bij? Het congres is volledig online via livestream te volgen!

Volledig online via livestream te volgen!
De actuele omstandigheden en maatregelen laten het helaas niet toe om elkaar fysiek te ontmoeten tijdens het Jaarcongres Eenzaamheid op dinsdag 21 januari 2021. Alle sprekers delen graag hun kennis en ervaring met jou en werken daarom mee aan een online versie van dit congres. Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream.

Datum
Donderdag 21 januari 2021

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals werkzaam in de zorg- en welzijnssector die bij hun werkzaamheden te maken hebben met het thema eenzaamheid. Zij werken hierbij met kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren, migranten en zorgmijders.

Tarieven*
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief *
€ 349,- per persoon (btw vrij) | Vroegboek tarief (geldig t/m 31 oktober 2020) *
€ 349,- per persoon (btw vrij) | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn) *
€ 349,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief (vanaf 2 of meer deelnemers) *
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het jaarcongres Eenzaamheid staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Voordelen van het volgen van het Online Jaarcongres Eenzaamheid

 • Je ontvangt 5 accreditatiepunten wanneer je het congres de gehele dag live volgt.
 • Je ontvangt een overheerlijk lunchpakket thuis.
 • Je volgt alle 3 kennissessies, dit zijn er 2 meer dan bij de fysieke uitvoering.
 • Je volgt het congres veilig en op afstand vanuit huis en je hebt geen reistijd.
 • Je kunt het congres achteraf terug kijken.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
T: 06 479  477 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.