Dag van de Sociaal Werker 2019

Preventie voorop en terug naar de basis!

Op de derde editie van de Dag van de Sociaal Werker staat het werk van sociale professionals centraal. Een dag voor en door sociaal werkers.

Volg plenaire presentaties van wetenschappers en experts op het gebied van sociaal werk. En stel je eigen programma samen in de Social Space met keuze uit verschillende sessies en activiteiten.

De preventieve functie van het sociaal werk staat centraal
Sociaal werkers hebben een sterke motivatie om het leven van de mensen die ze ondersteunen weer wat beter en zelfstandiger te maken. In ons streven naar een zelfredzame samenleving gaan we ervan uit dat iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven én omgeving. Dat moet leiden tot een betere kwaliteit van leven van alle burgers, tegen lagere maatschappelijke kosten. Dit vereist niet alleen een sterke sociale basisinfrastructuur, maar ook een (her)investering in de preventieve functie van het sociaal werk.

Hoe zet je preventie (weer) centraal?
Als sociaal werker speel je een essentiële rol om iedereen de kans te geven volwaardig mee te doen. Hoe versterk jij als professional –  samen met je organisatie en andere partners – die sociale basis? En wat moet je daar in de praktijk dan precies voor doen? Hoe stel je preventie centraler in je werk en wat heb jij als sociaal werker daarvoor nodig?

Dit jaar is het programma samengesteld aan de hand van 5 verdiepende thema’s:

 • Preventie: meer aandacht voor deze basistaak van sociaal werk
 • Versterken van de sociale basis: concreet aan de slag in de praktijk
 • Financiële tekorten: sociaal werk effectief én betaalbaar
 • Zelfredzaamheid versus afhankelijkheid: ondersteuning op maat
 • Duurzame inzetbaarheid: blijf jezelf ontwikkelen én motiveren
9.00
Ontvangst
9.50

De transformatie deed twee nadrukkelijke beloften: meer nabije en integraal werkende professionals en meer zelfredzaamheid door het inzetten van informele netwerken. De eerste is redelijk van de grond gekomen en daar zijn burgers tevreden over. De tweede niet, mede door eigenwijze professionals die regelmatig tot de conclusie komen dat het netwerk er niet is of niet adequaat.
Vier jaar lang keken onderzoekers mee met sociaal professionals die werkzaam zijn bij wijkteams in zes grote gemeentes. Zij blijken hun eigen inschatting van burgers belangrijker te vinden dan wat beleidsmakers willen. Werken professionals echt zo anders sinds de transformatie? Jan Willem Duyvendak bepleit een herwaardering van afhankelijkheid én solidariteit.

Jan Willem Duyvendak, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

10.30
Ochtendpauze
11.00

De ggz en maatschappelijke organisaties zijn te weinig geïntegreerd, terwijl de domeinen nog veel van elkaar kunnen leren. Alie Weerman, lector van het nieuwe lectoraat ‘GGZ en Samenleving’ van de hogeschool Windesheim in Zwolle, wil een brug slaan tussen de ggz en sociale wijkteams.
Uitgangspunt: het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie én aandacht voor het niet-maakbare. Vooral als het gaat over preventie en het investeren in een sterke sociale basis kunnen er nog heel wat verbeteringen worden doorgevoerd op een breed vlak. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke opvang, maar ook aan huiselijk geweld, verslaving en eenzame ouderen. Wat kunnen GGZ en sociaal werkers van elkaar leren en hoe komen zij nader tot elkaar?

Alie Weerman, lector van het lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim

11.45
Voorstelronde genomineerden Sociaal Werker 2019
12.15
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Social Space: keuzesessies en rondetafelgesprekken

Verdieping aan de hand van 5 thema’s:

 • Preventie: meer aandacht voor deze basistaak van sociaal werk
 • Versterken van de sociale basis: concreet aan de slag in de praktijk
 • Financiële tekorten: sociaal werk effectief én betaalbaar
 • Zelfredzaamheid versus afhankelijkheid: ondersteuning op maat
 • Duurzame inzetbaarheid: blijf jezelf ontwikkelen én motiveren

Bekijk alle sessies

15.00
Bekendmaking Sociaal Werker 2019
15.30
Lees meer Sluiten
Thuis voor iedereen: inclusie van kwetsbare groepen

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke sociale basis is een ‘inclusieve’ samenleving. Hierin is het cruciaal dat rekening gehouden wordt met alle mogelijke vormen en processen van uitsluiting op basis van leeftijd, gender, ras, seksuele voorkeur, verstandelijke beperking, etniciteit en religie. Vooral voor kwetsbare groepen is er extra maatschappelijke investering nodig zodat ze zich op een volwaardige manier kunnen ontwikkelen.

Hoe kunnen sociaal werkers investeren in het tegengaan van marginalisatie en polarisatie van bevolkingsgroepen die maatschappelijke betrokkenheid en verbinding in de weg staan? Zetten we voldoende in op het tegengaan van impliciete en expliciete uitsluiting? Waar gaat het goed en waar liggen verbeterpunten omtrent participatie en inclusie?

Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie Vrije Universiteit Amsterdam

16.00
Laatste vragen en afsluiting
16.15
Afsluiting
16.30
Netwerkborrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Tijdens de Social Space kun je aan uiteenlopende sessies en activiteiten deelnemen. Hieronder alvast een eerste impressie hiervan:

Lees meer Sluiten
Sociaal werk en aanpak armoede

Onder andere door Mariska Overgaag, projectleider EMMA Zoetermeer en Rijswijk voor preventie en vroegsignalering van schulden bij Kwadraad sociaal werker van het jaar 2017.

Lees meer Sluiten
Ondersteunen en versterken positie van het kind

Sociaal werk is er ook kinderen te ondersteunen en hun positie te versterken. Hoe neem je hen serieus en geef je hen een rol naar weer jongere en andere kinderen? Kortom, hoe maak je het jonge kind weerbaar, met name in sociaal-economische achterstandswijken? Shailesh vertelt je over hoe ze dit in Den Haag doen.

Sjailesh Ramnath, sociaal werker Stichting Voor Welzijn Den Haag

Lees meer Sluiten
Workshop: Online profileren, als was jíj de Sociaal Werker van het Jaar.

Hoe zorg jij dat je net zo online zichtbaar bent als een Sociaal Werker van het Jaar? Deze sessie gaat heel praktisch over profilering van het sociaal werk via social media. We kijken naar wat eerdere Sociaal Werkers van het Jaar online hebben laten zien (met name op social media) en trekken daar lessen uit voor onze eigen profilering.

Hans Versteegh, eigenaar Welzijn 3.0, sociaal werker en opbouwwerker

Lees meer Sluiten
Wat moet er op de digitale innovatieagenda voor het sociaal werk?

In andere sectoren is een digitale innovatieagenda een bekend verschijnsel. Daar wordt nagedacht over hoe als organisatie effectief in te spelen op de (gewenste) digitalisering met sociale technologie. In deze sessie doen we dat voor het sociaal werk. Digitaliseren? Waar wil je naar toe, hoe doe je dat; waar loop je tegen aan, etc. Hoe integreer je dit in organisatievormen, samenwerkingsverbanden, beleidsdoelen, werkplannen én natuurlijk in je dienstverlening.

Hans Versteegh, eigenaar Welzijn 3.0, sociaal werker en opbouwwerker

Lees meer Sluiten
Workshop: De cliënt centraal zetten

Persoonlijk, mensgericht, maatwerk en écht in verbinding en in contact zijn met elkaar. Maar hoe doe je dat nou echt als sociaal werker? Aan de hand van zijn eigen ervaringen en een (familie)opstelling gaat Jeroen Zwaal met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de verschillende elementen die tussen jou en je cliënt in kunnen staan en hoe je die wegneemt.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van ‘de verbeelding van kracht’, redacteur Stichting Psychosenet

Lees meer Sluiten
Autisme belevingswandeling

Tijdens de Autisme belevingswandeling van Marc Beek van Aut of the Blue ervaart u de impact van autisme op het dagelijks leven. Dit doet hij in de vorm van storytelling: we maken een korte wandeling in en om het gebouw langs voorbeelden waar verhalen bij passen. Door de verhalen en een aantal oefeningen krijgt autisme betekenis, en ervaart u wat ‘anders zijn’ in de samenleving met je doet. Het begrip wat hierdoor ontstaat verbindt mensen. Deze bijzondere manier van kennis overbrengen is daarnaast informatief voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring ook tot een unieke beleving willen maken.

Marc Beek,publieksvoorlichter bij Aut of the Blue

De volgende organisaties delen onder andere hun kennis en/of activiteit, meer informatie volgt:

 • FCB
 • Movisie
 • Sociaal Werk Nederland
 • Stichting Presentie
 • Vitalavie

Plenaire sprekers

Halleh Ghorashi

Hoogleraar Diversiteit en Integratie VU
Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Sprekers Social Space

Datum
Woensdag 13 maart 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
199,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
169,- per persoon (btw-vrij) | Tarief voor 2e, 3e en 4e deelnemer *
149,- per persoon (btw-vrij) | Tarief voor 5e, 6e, etc. deelnemer *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

BTW-vrij door CRKBO-registratie
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. De Dag van de Sociaal Werker staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is in eerste instantie bedoeld voor sociaal werkers. Daarnaast is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties en zich bezighoudt met sociaal werk.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.