Dag van de Sociaal Werker 2019

Preventie voorop en terug naar de basis!

Op de Dag van de Sociaal Werker staat het werk van sociale professionals centraal. Dit jaar wordt dieper ingegaan op het thema 'Preventie voorop en terug naar de basis!'.

Sociaal werkers hebben een sterke motivatie om het leven van de mensen die ze ondersteunen weer wat beter en zelfstandiger te maken. In ons streven naar een zelfredzame samenleving gaan we ervan uit dat iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven én omgeving. Dat moet leiden tot een betere kwaliteit van leven van alle burgers, tegen lagere maatschappelijke kosten. Dit vereist niet alleen een sterke sociale basisinfrastructuur, maar ook een (her)investering in de preventieve functie van het sociaal werk.

Als sociaal werker speel je een essentiële rol om iedereen de kans te geven volwaardig mee te doen. Hoe versterk jij als professional –  samen met je organisatie en andere partners – die sociale basis? En wat moet je daar in de praktijk dan precies voor doen? Hoe stel je preventie centraler in je werk en wat heb jij als sociaal werker daarvoor nodig?

Op 13 maart staan volgende 5 thema’s staan centraal:

  • Preventie: meer aandacht voor deze basistaak van sociaal werk
  • Versterken van de sociale basis: concreet aan de slag in de praktijk
  • Financiële tekorten: sociaal werk effectief én betaalbaar
  • Zelfredzaamheid versus afhankelijkheid: ondersteuning op maat
  • Duurzame inzetbaarheid: blijf jezelf ontwikkelen én motiveren

Het programma is nog in ontwikkeling

9.00
Ontvangst
9.50

De transformatie deed twee nadrukkelijke beloften: meer nabije en integraal werkende professionals en meer zelfredzaamheid door het inzetten van informele netwerken. De eerste is redelijk van de grond gekomen en daar zijn burgers tevreden over. De tweede niet, mede door eigenwijze professionals die regelmatig tot de conclusie komen dat het netwerk er niet is of niet adequaat.
Vier jaar lang keken onderzoekers mee met sociaal professionals die werkzaam zijn bij wijkteams in zes grote gemeentes. Zij blijken hun eigen inschatting van burgers belangrijker te vinden dan wat beleidsmakers willen. Werken professionals echt zo anders sinds de transformatie? Jan Willem Duyvendak bepleit een herwaardering van afhankelijkheid én solidariteit.

10.30
Ochtendpauze
11.00
Inhoudelijke bijdrage omtrent integraal samenwerken
11.45
Voorstelronde genomineerden Sociaal Werker 2019
12.15
Lunchpauze
13.00
Social Space: keuzesessies en rondetafelgesprekken
15.00
Bekendmaking Sociaal Werker 2019
15.30
Lees meer Sluiten
Thuis voor iedereen: inclusie van kwetsbare groepen

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke sociale basis is een ‘inclusieve’ samenleving. Hierin is het cruciaal dat rekening gehouden wordt met alle mogelijke vormen en processen van uitsluiting op basis van leeftijd, gender, ras, seksuele voorkeur, verstandelijke beperking, etniciteit en religie. Vooral voor kwetsbare groepen is er extra maatschappelijke investering nodig zodat ze zich op een volwaardige manier kunnen ontwikkelen.

Hoe kunnen sociaal werkers investeren in het tegengaan van marginalisatie en polarisatie van bevolkingsgroepen die maatschappelijke betrokkenheid en verbinding in de weg staan? Zetten we voldoende in op het tegengaan van impliciete en expliciete uitsluiting? Waar gaat het goed en waar liggen verbeterpunten omtrent participatie en inclusie?

16.00
Ruimte voor de laatste vragen
16.15
Afsluiting
16.30
Netwerkborrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Sjef van der Klein

Sjef van der Klein is Sociaal Werker van het Jaar 2018. Hij is sociaal werker bij ContourdeTwern in Tilburg.

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Halleh Ghorashi

Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Datum
Woensdag 13 maart 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
199,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
169,- per persoon (btw-vrij) | Tarief voor 2e, 3e en 4e deelnemer *
149,- per persoon (btw-vrij) | Tarief voor 5e, 6e, etc. deelnemer *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Naast een kwaliteitskeurmerk betekent dit voor deelnemers dat wij ons onderwijsaanbod btw vrij mogen aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. De Dag van de Sociaal Werker staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is in eerste instantie bedoeld voor sociaal werkers. Daarnaast is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties en zich bezighoudt met sociaal werk.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.