Dag van de Sociaal Werker 2019

Preventie voorop en terug naar de basis!

Op 13 maart aanstaande staat de ReeHorst Ede volledig in het teken van het werk van sociale professionals. Samen met jou en sprekers als Jan Willem Duyvendak, Alie Weerman en Halleh Ghorashi gaan we terug naar de basis van sociaal werk. Ook vindt de laatste stemronde plaats voor de Sociaal Werker van het Jaar verkiezing en wordt de winnaar bekend gemaakt!

Volg plenaire presentaties van wetenschappers en experts op het gebied van sociaal werk. En stel je eigen programma samen in de Social Space met keuze uit verschillende sessies en activiteiten.

De preventieve functie van het sociaal werk staat centraal
Sociaal werkers hebben een sterke motivatie om het leven van de mensen die ze ondersteunen weer wat beter en zelfstandiger te maken. In ons streven naar een zelfredzame samenleving gaan we ervan uit dat iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven én omgeving. Dat moet leiden tot een betere kwaliteit van leven van alle burgers, tegen lagere maatschappelijke kosten. Dit vereist niet alleen een sterke sociale basisinfrastructuur, maar ook een (her)investering in de preventieve functie van het sociaal werk.

Hoe zet je preventie (weer) centraal?
Als sociaal werker speel je een essentiële rol om iedereen de kans te geven volwaardig mee te doen. Hoe versterk jij als professional –  samen met je organisatie en andere partners – die sociale basis? En wat moet je daar in de praktijk dan precies voor doen? Hoe stel je preventie centraler in je werk en wat heb jij als sociaal werker daarvoor nodig?

Dit jaar is het programma samengesteld aan de hand van 5 verdiepende thema’s:

 • Preventie: meer aandacht voor deze basistaak van sociaal werk
 • Versterken van de sociale basis: concreet aan de slag in de praktijk
 • Financiële tekorten: sociaal werk effectief én betaalbaar
 • Zelfredzaamheid versus afhankelijkheid: ondersteuning op maat
 • Duurzame inzetbaarheid: blijf jezelf ontwikkelen én motiveren
9.00
Ontvangst en registratie
9.30
Lees meer Sluiten
Social Sofa
10.10
Lees meer Sluiten
De onderschatting van professionals en de overschatting van burgers

De transformatie deed twee nadrukkelijke beloften: meer nabije en integraal werkende professionals en meer zelfredzaamheid door het inzetten van informele netwerken. De eerste is redelijk van de grond gekomen en daar zijn burgers tevreden over. De tweede niet, mede door eigenwijze professionals die regelmatig tot de conclusie komen dat het netwerk er niet is of niet adequaat.
Vier jaar lang keken onderzoekers mee met sociaal professionals die werkzaam zijn bij wijkteams in zes grote gemeentes. Zij blijken hun eigen inschatting van burgers belangrijker te vinden dan wat beleidsmakers willen. Werken professionals echt zo anders sinds de transformatie? Jan Willem Duyvendak bepleit een herwaardering van afhankelijkheid én solidariteit.

Jan Willem Duyvendak, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

10.40
Ochtendpauze
11.10

De ggz en maatschappelijke organisaties zijn te weinig geïntegreerd, terwijl de domeinen nog veel van elkaar kunnen leren. Alie Weerman, lector van het nieuwe lectoraat ‘GGZ en Samenleving’ van de hogeschool Windesheim in Zwolle, wil een brug slaan tussen de ggz en sociale wijkteams.
Uitgangspunt: het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie én aandacht voor het niet-maakbare. Vooral als het gaat over preventie en het investeren in een sterke sociale basis kunnen er nog heel wat verbeteringen worden doorgevoerd op een breed vlak. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke opvang, maar ook aan huiselijk geweld, verslaving en eenzame ouderen. Wat kunnen GGZ en sociaal werkers van elkaar leren en hoe komen zij nader tot elkaar?

Alie Weerman, lector van het lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim

11.45
Lees meer Sluiten
Voorstelronde en stemming genomineerden Sociaal Werker 2019

Onder leiding van de dagvoorzitters en juryvoorzitter Lex Staal stellen de genomineerden zich aan je voor. Vervolgens kun je je stem uitbrengen op de kandidaat van jouw voorkeur.

Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland en juryvoorzitter verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

12.15
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Social Space

Tijdens de Social Space kun je aan uiteenlopende sessies en activiteiten deelnemen. Verdieping aan de hand van 5 thema’s:

 • Preventie: meer aandacht voor deze basistaak van sociaal werk
 • Versterken van de sociale basis: concreet aan de slag in de praktijk
 • Financiële tekorten: sociaal werk effectief én betaalbaar
 • Zelfredzaamheid versus afhankelijkheid: ondersteuning op maat
 • Duurzame inzetbaarheid: blijf jezelf ontwikkelen én motiveren

Bekijk alle sessies

13.45
Korte pauze
14.00
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Social Space

Tijdens de Social Space kun je aan uiteenlopende sessies en activiteiten deelnemen. Verdieping aan de hand van 5 thema’s:

 • Preventie: meer aandacht voor deze basistaak van sociaal werk
 • Versterken van de sociale basis: concreet aan de slag in de praktijk
 • Financiële tekorten: sociaal werk effectief én betaalbaar
 • Zelfredzaamheid versus afhankelijkheid: ondersteuning op maat
 • Duurzame inzetbaarheid: blijf jezelf ontwikkelen én motiveren

Bekijk alle sessies

14.45
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Bekendmaking Sociaal Werker 2019

Onder leiding van de dagvoorzitters en juryvoorzitter Lex Staal wordt de Sociaal Werker van het Jaar 2019 bekend gemaakt!

Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland en juryvoorzitter verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

15.30
Lees meer Sluiten
Thuis voor iedereen: inclusie van kwetsbare groepen

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke sociale basis is een ‘inclusieve’ samenleving. Hierin is het cruciaal dat rekening gehouden wordt met alle mogelijke vormen en processen van uitsluiting op basis van leeftijd, gender, ras, seksuele voorkeur, verstandelijke beperking, etniciteit en religie. Vooral voor kwetsbare groepen is er extra maatschappelijke investering nodig zodat ze zich op een volwaardige manier kunnen ontwikkelen.

Hoe kunnen sociaal werkers investeren in het tegengaan van marginalisatie en polarisatie van bevolkingsgroepen die maatschappelijke betrokkenheid en verbinding in de weg staan? Zetten we voldoende in op het tegengaan van impliciete en expliciete uitsluiting? Waar gaat het goed en waar liggen verbeterpunten omtrent participatie en inclusie?

Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie Vrije Universiteit Amsterdam

16.30
Netwerkborrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Tijdens de Social Space kun je aan uiteenlopende sessies en activiteiten deelnemen. Hieronder vind je alle mogelijkheden:

13:00 – 13:45 uur: Ronde 1

1.1.
Lees meer Sluiten
Open Space

Divers programma met korte pitches, presentaties en activiteiten bij de stands aangeboden door uiteenlopende organisaties: FCB, Movisie, Sociaal Werk Nederland, FNV, CNV, Stichting Presentie, WeHelpen en Vitalavie.

*Online agressie
Wat is er over jou te vinden op internet? En wat kunnen ontevreden cliënten met deze informatie doen? In deze sessie laten we zien wat je preventief en reactief kunt doen tegen online agressie. We gaan in gesprek en je krijgt een checklist voor je eigen organisatie.
Davina Koudijs, adviseur Sociaal Werk FCB

*Werk maken van je loopbaan
Wat doe jij met je loopbaanbudget? En ben je actief bezig met je ontwikkeling? Ontdek wat jouw drijfveren zijn. We gaan met elkaar in gesprek en je krijgt ideeën voor jouw volgende ontwikkelactiviteit.
Davina Koudijs, adviseur Sociaal Werk FCB

*Challenge 2.0:  daag jezelf én Movisie uit!
Doe je ook mee aan de Challenge Groeikracht sociaal werkers? Meer dan duizend professionals doen al mee aan de uitdaging van Movisie! Hoe creëer je als sociaal werker in alle hectiek tijd, rust en ruimte om te leren en te reflecteren? Doe mee met een challenge waarin je een week lang ervaart hoe jij met kleine acties, dichtbij je werk, nog meer kunt bereiken. De challenge loopt van maandag 11 t/m vrijdag 15 maart 2019.

Wil jij ook nog de experts van Movisie uitdagen? Of wil je meer weten over de creativiteit, passie en reflectie van sociaal werkers? Kom dan naar de Open space bij de Movisie stand en deponeer daar anoniem je vraag over professionalisering, kwaliteit en vakmanschap in de Movisie-brievenbus. In mini-talkshows beantwoorden de Movisie-experts de ingediende vragen, of geven je gratis advies. Bij de stand van Movisie vind je gratis producten, handreikingen en publicaties die je helpen bij je werk. Nog niet aangemeld voor de Challenge Groeikracht sociaal werkers? Doe het nu: www.movisie.nl/challenge

*Rondetafelgesprekken over inbesteding met FNV Zorg&Welzijn en CNV Zorg&Welzijn
Sociaal werkers en veel anderen in sociaal werk-organisaties krijgen ermee te maken dat gemeenten ervoor kiezen om het wijkteam in de eigen gemeentelijke organisatie op te nemen: inbesteding. Dat betekent verschuiving van werkgever, van cao, van rechtspositie; terwijl het werk in principe hetzelfde blijft. Maar er is minder kans op vergelijkbare kwaliteit, want je bent geen onderdeel meer van een sociaal werk-organisatie met veel meer sociaal werkers en er zijn risico’s aan de wijze waarop je er puur voor de inwoners  kan zijn. De gemeente heeft meerdere doelen en wil van haar inwoners soms meer weten dat jij als sociaal werker mag en kan delen. In dit rondetafel gesprek (rondes van 15 minuten) met FNV en CNV gaat het over: wat maak je hierin mee, wat voor na- en ook voordelen zijn er en wat kan je en wat kunnen we samen hieraan doen. Schuif aan!
Debbie van Leiden, vakbondsbestuurder FNV Zorg & Welzijn en cao-onderhandelaar Sociaal Werk
Lizelotte Smits, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV publieke zaken

*Sterk in je werk
Sterk in je werk, zorg voor jezelf biedt steun je bij het zetten van de volgende stap in je werk. Samen met een ervaren loopbaan coach kijk je naar je situatie, waar je goed in bent en waar je kansen op werk liggen. En wat je daarvoor nodig hebt: hulp bij het schrijven van een goed cv, hulp bij de keuze voor een beroepentest, een cursus of een opleiding. Op de Dag van de Sociaal Werker zijn twee loopbaancoaches aanwezig. Bespreek met hen of een Sterk in je werk-gesprek iets voor jou is en ontvang een cadeaukaart voor een gratis gesprek.

*Nieuwsgierig naar je vitale leeftijd?
Hoe kijk jij naar de toekomst? Wil je graag weten hoe jij je vitaliteit of je energieniveau kunt verbeteren? Kom dan naar onze stand. In hele korte tijd krijg je inzicht in allerlei resultaten en tips hoe je jouw persoonlijke resultaten kunt beïnvloeden.
Wil je als adviseur intern met preventie aan de slag en eens sparren op welke manier je dat kunt doen, loop dan ook even langs.
We ontvangen je graag op onze stand!
– Team Vitalavie –

1.2.
Lees meer Sluiten
Vanuit welk professioneel perspectief werk jij?

Let op: duurt van 13.00 uur tot 14.45 uur

Uit onderzoek blijkt dat sociaal werkers iedere dag weer heel veel besluiten nemen over hoe ze hun begeleiding/ondersteuning met inwoners vormgeven. Op deze besluitvorming zijn verschillende factoren van invloed. Een van deze factoren is natuurlijk de sociaal werker zelf met zijn kennis, werkervaring, houding, waarden, mens- en maatschappijbeelden. Die laatste worden ook wel overtuigingen of professionele perspectieven genoemd.

Je professionele perspectief is van invloed op de doelen die je met de inwoner afspreekt en hoe je die samen realiseert. Perspectieven zijn vaak onbewust, ze botsen soms tussen sociaal werkers en inwoners en leiden tot uiteenlopende aanpakken, zo blijkt uit onderzoek van de Vlaamse docent en onderzoeker Steven Brandt. In deze workshop presenteren we verschillende professionele perspectieven. Hoe pas je die toe op een casus en hoe reflecteer je er op? Hierdoor krijg je inzicht in jouw eigen professionele perspectief en hoe dat meeweegt in je dagelijkse werk.

Mariël van Pelt is senior adviseur bij Movisie en hoofddocent bij de Master Sociaal Werk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Evert van Rest is trainer/adviseur bij Movisie

1.3.
Lees meer Sluiten
Workshop: Online profileren, als was jíj de Sociaal Werker van het Jaar

Hoe zorg jij dat je net zo online zichtbaar bent als een Sociaal Werker van het Jaar? Deze sessie gaat heel praktisch over profilering van het sociaal werk via social media. We kijken naar wat eerdere Sociaal Werkers van het Jaar online hebben laten zien (met name op social media) en trekken daar lessen uit voor onze eigen profilering.

Hans Versteegh, eigenaar Welzijn 3.0, sociaal werker en opbouwwerker

1.4.
Lees meer Sluiten
SamenKracht.nu

SamenKracht.nu is een sociale innovatie, geconcretiseerd in een methodiek gericht op erkenning en waardering van de kennis en kunde van ouderen in de oudste generaties. SamenKracht.nu traint moderators, die vervolgens dialoogbijeenkomsten, zgn. ‘ateliers’, met ouderen organiseren en leiden. Tijdens deze activerende bijeenkomsten zoeken ouderen zelf antwoorden op vragen op gebied van ‘meedoen en ertoe doen’ en inspireren zij elkaar over prettig en waardig oud worden in deze tijd.

SamenKracht.nu wordt gebruikt voor ouderen van 80+, seniorvriendelijke wijken, dementievriendelijke wijken en ouderen met een migratie achtergrond.

In alle lijnen gaat de dialoog over door de deelnemende ouderen zelf gekozen thema’s van domeinen van kwaliteit van leven: materiële situatie, sociale contacten, lichaam en geest. Loes Hulsebosch en Kees Penninx vertellen je hoe je als sociaal werker deze dialoog aan kunt gaan.

Loes Hulsebosch, sociaal werker, zelfstandig gevestigd als Hulsebosch Advies, projectleider SamenKracht.nu

Kees Penninx, onderzoeker en innovatieadviseur met het oog op community building in een ouder wordende samenleving bij ActivAge

1.5.
Lees meer Sluiten
Ondersteunen en versterken positie van het kind

Sociaal werk is er ook kinderen te ondersteunen en hun positie te versterken. Hoe neem je hen serieus en geef je hen een rol naar weer jongere en andere kinderen? Kortom, hoe maak je het jonge kind weerbaar, met name in sociaal-economische achterstandswijken? Shailesh vertelt je over hoe ze dit in Den Haag doen.

Shailesh Ramnath, kinderwerker Stichting Voor Welzijn Den Haag

1.6.
Lees meer Sluiten
In voor Mantelzorg?

Wat doe jij als sociaal werker om de samenwerking tussen jou, de zorgprofessional en de mantelzorger goed te houden of te verbeteren? Hoe werk je daarin samen met andere disciplines? In deze workshop maak je kennis met het nieuwe programma In voor Mantelzorg Thuis. In dit programma gaat het om de rol van de sociaal professional achter de voordeur, in de wijk én bij de lokale samenwerking tussen informele en formele partners. Kom kennismaken, hoor wat het programma inhoudt en wat jij er mee kunt!

Anita Peters is senior adviseur bij Movisie en projectleider In voor Mantelzorg Thuis

1.7.
Lees meer Sluiten
Workshop: De cliënt centraal zetten

Persoonlijk, mensgericht, maatwerk en écht in verbinding en in contact zijn met elkaar. Maar hoe doe je dat nou echt als sociaal werker? Aan de hand van zijn eigen ervaringen en een (familie)opstelling gaat Jeroen Zwaal met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de verschillende elementen die tussen jou en je cliënt in kunnen staan en hoe je die wegneemt.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van ‘de verbeelding van kracht’, redacteur Stichting Psychosenet

1.8.
Lees meer Sluiten
Autisme belevingswandeling

Tijdens de Autisme belevingswandeling van Marc Beek van Aut of the Blue ervaart u de impact van autisme op het dagelijks leven. Dit doet hij in de vorm van storytelling: we maken een korte wandeling in en om het gebouw langs voorbeelden waar verhalen bij passen. Door de verhalen en een aantal oefeningen krijgt autisme betekenis, en ervaart u wat ‘anders zijn’ in de samenleving met je doet. Het begrip wat hierdoor ontstaat verbindt mensen. Deze bijzondere manier van kennis overbrengen is daarnaast informatief voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring ook tot een unieke beleving willen maken.

Marc Beek, publieksvoorlichter bij Aut of the Blue

1.8.
Lees meer Sluiten
Autisme belevingswandeling

Tijdens de Autisme belevingswandeling van Marc Beek van Aut of the Blue ervaart u de impact van autisme op het dagelijks leven. Dit doet hij in de vorm van storytelling: we maken een korte wandeling in en om het gebouw langs voorbeelden waar verhalen bij passen. Door de verhalen en een aantal oefeningen krijgt autisme betekenis, en ervaart u wat ‘anders zijn’ in de samenleving met je doet. Het begrip wat hierdoor ontstaat verbindt mensen. Deze bijzondere manier van kennis overbrengen is daarnaast informatief voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring ook tot een unieke beleving willen maken.

Marc Beek, publieksvoorlichter bij Aut of the Blue

1.9.
Lees meer Sluiten
Aanpak integratie nieuwkomers in Westland

Khaldon helpt nieuwkomers in Westland met hun integratie in de buurten waar zij zich vestigen en zet zich in voor het versterken van de leefbaarheid in deze buurten.
Vanuit zijn eigen ervaringen als nieuwkomer uit Syrië weet hij exact wat er speelt als je in een vreemd land binnenkomt. Hij weet veel “nieuwe Westlanders”, inmiddels zo’n 400, te motiveren en te activeren om deel te nemen aan activiteiten in de buurt waarbij er volop mogelijkheden zijn de taal beter te gaan spreken en contacten te leggen met de gevestigde bewoners.
Hij zoekt hierin veel samenwerking met o.a. Vluchtelingenwerk, de bibliotheek, het Sociaal Kern Team, JGZ, de schakelklas etc.
Khaldon vertelt over zijn ervaringen en aanpak en gaat met de deelnemers in gesprek.

Khaldon Al Sabbagh, integratiemedewerker Welzijn Breed bij Vitis Welzijn in Monster

1.10.
Lees meer Sluiten
Betrekken en leren van inwoners voor je werk en vakontwikkeling, doe jij mee?

Steeds meer sociaal werkers betrekken inwoners bij hun werk en vakontwikkeling. Binnen het programma Sociaal Werk Versterkt hebben we daar goede ervaringen mee opgedaan. Bijvoorbeeld met Adviesvangers en Grootschalig Luisteren. Maar er is nog veel meer mogelijk. Daarom hebben we voor jou en je organisatie een participatiewaaier gemaakt. Daarin staan 10 manieren om inwoners te betrekken bij je werk en je vakontwikkeling. We gaan aan slag met jou en deze werkvormen. Kom naar deze workshop voor inspiratie en krijg de participatiewaaier mee naar huis!

Mellouki Cadat, Movisie
Inge van Dommelen, LOC

14.00 – 14.45 uur: Ronde 2

2.1.
Lees meer Sluiten
Open space

Divers programma met korte pitches, presentaties en activiteiten bij de stands aangeboden door uiteenlopende organisaties: FCB, Movisie, Sociaal Werk Nederland, FNV, CNV, Stichting Presentie, WeHelpen en Vitalavie.

*Online agressie
Wat is er over jou te vinden op internet? En wat kunnen ontevreden cliënten met deze informatie doen? In deze sessie laten we zien wat je preventief en reactief kunt doen tegen online agressie. We gaan in gesprek en je krijgt een checklist voor je eigen organisatie.
Davina Koudijs, adviseur Sociaal Werk FCB

*Werk maken van je loopbaan
Wat doe jij met je loopbaanbudget? En ben je actief bezig met je ontwikkeling? Ontdek wat jouw drijfveren zijn. We gaan met elkaar in gesprek en je krijgt ideeën voor jouw volgende ontwikkelactiviteit.
Davina Koudijs, adviseur Sociaal Werk FCB

 

*Challenge 2.0:  daag jezelf én Movisie uit!
Doe je ook mee aan de Challenge Groeikracht sociaal werkers? Meer dan duizend professionals doen al mee aan de uitdaging van Movisie! Hoe creëer je als sociaal werker in alle hectiek tijd, rust en ruimte om te leren en te reflecteren? Doe mee met een challenge waarin je een week lang ervaart hoe jij met kleine acties, dichtbij je werk, nog meer kunt bereiken. De challenge loopt van maandag 11 t/m vrijdag 15 maart 2019.

Wil jij ook nog de experts van Movisie uitdagen? Of wil je meer weten over de creativiteit, passie en reflectie van sociaal werkers? Kom dan naar de Open space bij de Movisie stand en deponeer daar anoniem je vraag over professionalisering, kwaliteit en vakmanschap in de Movisie-brievenbus. In mini-talkshows beantwoorden de Movisie-experts de ingediende vragen, of geven je gratis advies. Bij de stand van Movisie vind je gratis producten, handreikingen en publicaties die je helpen bij je werk. Nog niet aangemeld voor de Challenge Groeikracht sociaal werkers? Doe het nu: www.movisie.nl/challenge

*Rondetafelgesprekken over inbesteding met FNV Zorg&Welzijn en CNV Zorg&Welzijn
Sociaal werkers en veel anderen in sociaal werk-organisaties krijgen ermee te maken dat gemeenten ervoor kiezen om het wijkteam in de eigen gemeentelijke organisatie op te nemen: inbesteding. Dat betekent verschuiving van werkgever, van cao, van rechtspositie; terwijl het werk in principe hetzelfde blijft. Maar er is minder kans op vergelijkbare kwaliteit, want je bent geen onderdeel meer van een sociaal werk-organisatie met veel meer sociaal werkers en er zijn risico’s aan de wijze waarop je er puur voor de inwoners  kan zijn. De gemeente heeft meerdere doelen en wil van haar inwoners soms meer weten dat jij als sociaal werker mag en kan delen. In dit rondetafel gesprek (rondes van 15 minuten) met FNV en CNV gaat het over: wat maak je hierin mee, wat voor na- en ook voordelen zijn er en wat kan je en wat kunnen we samen hieraan doen. Schuif aan!
Debbie van Leiden, vakbondsbestuurder FNV
Lizelotte Smits, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV publieke zaken

*Sterk in je werk
Sterk in je werk, zorg voor jezelf biedt steun je bij het zetten van de volgende stap in je werk. Samen met een ervaren loopbaan coach kijk je naar je situatie, waar je goed in bent en waar je kansen op werk liggen. En wat je daarvoor nodig hebt: hulp bij het schrijven van een goed cv, hulp bij de keuze voor een beroepentest, een cursus of een opleiding. Op de Dag van de Sociaal Werker zijn twee loopbaancoaches aanwezig. Bespreek met hen of een Sterk in je werk-gesprek iets voor jou is en ontvang een cadeaukaart voor een gratis gesprek.

*Nieuwsgierig naar je vitale leeftijd?
Hoe kijk jij naar de toekomst? Wil je graag weten hoe jij je vitaliteit of je energieniveau kunt verbeteren? Kom dan naar onze stand. In hele korte tijd krijg je inzicht in allerlei resultaten en tips hoe je jouw persoonlijke resultaten kunt beïnvloeden.
Wil je als adviseur intern met preventie aan de slag en eens sparren op welke manier je dat kunt doen, loop dan ook even langs.
We ontvangen je graag op onze stand!
– Team Vitalavie –

2.2.
Lees meer Sluiten
Vervolg: Vanuit welk professioneel perspectief werk jij?

Let op: duurt van 13.00 uur tot 14.45 uur

Uit onderzoek blijkt dat sociaal werkers iedere dag weer heel veel besluiten nemen over hoe ze hun begeleiding/ondersteuning met inwoners vormgeven. Op deze besluitvorming zijn verschillende factoren van invloed. Een van deze factoren is natuurlijk de sociaal werker zelf met zijn kennis, werkervaring, houding, waarden, mens- en maatschappijbeelden. Die laatste worden ook wel overtuigingen of professionele perspectieven genoemd.

Je professionele perspectief is van invloed op de doelen die je met de inwoner afspreekt en hoe je die samen realiseert. Perspectieven zijn vaak onbewust, ze botsen soms tussen sociaal werkers en inwoners en leiden tot uiteenlopende aanpakken, zo blijkt uit onderzoek van de Vlaamse docent en onderzoeker Steven Brandt. In deze workshop presenteren we verschillende professionele perspectieven. Hoe pas je die toe op een casus en hoe reflecteer je er op? Hierdoor krijg je inzicht in jouw eigen professionele perspectief en hoe dat meeweegt in je dagelijkse werk.

Mariël van Pelt is senior adviseur bij Movisie en hoofddocent bij de Master Sociaal Werk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Evert van Rest is trainer/adviseur bij Movisie

2.3.
Lees meer Sluiten
Wat moet er op de digitale innovatieagenda voor het sociaal werk?

In andere sectoren is een digitale innovatieagenda een bekend verschijnsel. Daar wordt nagedacht over hoe als organisatie effectief in te spelen op de (gewenste) digitalisering met sociale technologie. In deze sessie doen we dat voor het sociaal werk.

Digitaliseren? Waar wil je naar toe, hoe doe je dat; waar loop je tegen aan, etc. Hoe integreer je dit in organisatievormen, samenwerkingsverbanden, beleidsdoelen, werkplannen én natuurlijk in je dienstverlening.

Hans Versteegh, eigenaar Welzijn 3.0, sociaal werker en opbouwwerker

2.4.
Lees meer Sluiten
Belang van wederkerigheid bij doorbreken sociaal isolement

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn problemen waar iedere sociaal werker mee te maken krijgt. Vaak wordt gedacht aan oplossingen waarbij de eenzame wordt benaderd als ‘hulpontvanger’. Uit onderzoek van Jenny Zwijnenburg naar de methode Vangnetwerken blijkt echter dat wederkerig contact een belangrijke factor is voor het duurzaam doorbreken van sociaal isolement. In de sessie worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt vervolgens ingegaan op praktijkervaring van de deelnemers om zo met elkaar te leren.

Jenny Zwijnenburg, onderzoeker bij Tranzo, academische werkplaats sociaal werk, ontwikkelaar van de methode Vangnetwerken in Rotterdam Charlois en sociaal werker van het jaar 2015

2.5.
Lees meer Sluiten
Plezier halen uit een tegenslag op je werk

Iedereen heeft in zijn of haar werk wel eens te maken met een tegenvaller. Het is begrijpelijk en logisch dat je hierop teleurgesteld of misschien zelfs boos kunt reageren. Het nadeel daarvan is dat dit jou energie kost. Hoe langer je teleurgesteld of boos blijft, hoe meer energie het je kost. Met de door mij ontwikkelde PAUSE-methode laat ik je ontdekken hoe je uit een tegenvaller toch plezier kunt halen. Waarom? Zodat jij aan het einde van jouw werkdag ook met plezier en energie weer naar huis gaat!

Susan Veldkamp, Plezier Inspirator

2.6.
Lees meer Sluiten
Workshop Challenge Groeikracht voor sociaal werkers

Doe je mee aan de Challenge Groeikracht voor sociaal werkers? Daarbij wordt je uitgedaagd aan de slag te gaan met persoonlijk leiderschap, met kwetsbaarheid omzetten in kracht, met het nut van reflectie en te werken vanuit je passie. Tijdens deze workshop dagen we je uit om vanuit creativiteit al je denkpotentieel te benutten. Creativiteit daagt uit om je patronen te doorbreken. Wil je voor een praktijkvraagstuk je creativiteit prikkelen? Kom dan naar de workshop en geef nieuwe ideeën en werkwijzen een kans!

Inge van Steekelenburg, organisatieadviseur bij Movisie

2.7.
Lees meer Sluiten
Workshop: De cliënt centraal zetten

Persoonlijk, mensgericht, maatwerk en écht in verbinding en in contact zijn met elkaar. Maar hoe doe je dat nou echt als sociaal werker? Aan de hand van zijn eigen ervaringen en een (familie)opstelling gaat Jeroen Zwaal met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de verschillende elementen die tussen jou en je cliënt in kunnen staan en hoe je die wegneemt.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van ‘de verbeelding van kracht’, redacteur Stichting Psychosenet

2.8.
Lees meer Sluiten
Autisme belevingswandeling

Tijdens de Autisme belevingswandeling van Marc Beek van Aut of the Blue ervaart u de impact van autisme op het dagelijks leven. Dit doet hij in de vorm van storytelling: we maken een korte wandeling in en om het gebouw langs voorbeelden waar verhalen bij passen. Door de verhalen en een aantal oefeningen krijgt autisme betekenis, en ervaart u wat ‘anders zijn’ in de samenleving met je doet. Het begrip wat hierdoor ontstaat verbindt mensen. Deze bijzondere manier van kennis overbrengen is daarnaast informatief voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring ook tot een unieke beleving willen maken.

Marc Beek, publieksvoorlichter bij Aut of the Blue

2.9.
Lees meer Sluiten
Aanpak integratie nieuwkomers in Westland

Khaldon helpt nieuwkomers in Westland met hun integratie in de buurten waar zij zich vestigen en zet zich in voor het versterken van de leefbaarheid in deze buurten.
Vanuit zijn eigen ervaringen als nieuwkomer uit Syrië weet hij exact wat er speelt als je in een vreemd land binnenkomt. Hij weet veel “nieuwe Westlanders”, inmiddels zo’n 400, te motiveren en te activeren om deel te nemen aan activiteiten in de buurt waarbij er volop mogelijkheden zijn de taal beter te gaan spreken en contacten te leggen met de gevestigde bewoners.
Hij zoekt hierin veel samenwerking met o.a. Vluchtelingenwerk, de bibliotheek, het Sociaal Kern Team, JGZ, de schakelklas etc.
Khaldon vertelt over zijn ervaringen en aanpak en gaat met de deelnemers in gesprek.

Khaldon Al Sabbagh, integratiemedewerker Welzijn Breed bij Vitis Welzijn in Monster

2.10.
Lees meer Sluiten
Competentiecarrousel

Een jaar na de officiële lancering van het beroepscompetentieprofiel is er veel extra materiaal gemaakt om als professional met je eigen ontwikkeling verder aan de slag te gaan. Deze workshop is een proeverij uit de competentiewijzer, het onlinewerkvormenboek, de permanente educatie bij registratie en de mogelijkheden voor EVC. We laten zien hoe je deze en andere middelen uit Sociaal Werk Versterkt kunt gebruiken om een eigen ontwikkelplan te maken dat aansluit bij jouw praktijk en verder te leren in het vak van sociaal werk.

Marije van de Meij, adviseur professionalisering Sociaal Werk Nederland (vandermeij@sociaalwerk.nl)

Monique van Gerwen, secretaris arbeidsmarktplatform Sociaal Werk (mvangerwen@fcb.nl)

Plenaire sprekers

Sprekers Social Space

Datum
Woensdag 13 maart 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
199,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
169,- per persoon (btw-vrij) | Tarief voor 2e, 3e en 4e deelnemer *
149,- per persoon (btw-vrij) | Tarief voor 5e, 6e, etc. deelnemer *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

BTW-vrij door CRKBO-registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. De Dag van de Sociaal Werker staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is in eerste instantie bedoeld voor sociaal werkers. Daarnaast is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties en zich bezighoudt met sociaal werk.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.