Congres Armoede en Schulden

Preventief werken

Congres volledig online via livestream te volgen!
Goed nieuws! Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream. Meld je hier aan >>

Congres Armoede en Schulden | 7 juli 2021

Hoe ondersteun je mensen met schulden en armoede het beste? En, hoe kun je door preventief werken en vroegsignalering voorkomen dat meer mensen in armoede en de schulden terechtkomen?

Deze dag krijg je antwoord op de vragen:

 • Preventief werken – hoe doe je dat dan?
 • Welke concrete interventies werken echt?
 • Hoe kom je in contact met mensen met schulden?
  En hoe ga je het gesprek met ze aan?
 • Schaamte bij armoede en schulden, hoe ga je er mee om?
 • Wat is de invloed van armoede op het kinderbrein?
 • Problemen eerder signaleren op basis van kennis en data

Met behulp van praktische tools, bewezen effectieve interventies, praktijkvoorbeelden van vroeg signalering gaan we in op laatste actualiteiten op het gebied van armoede en schulden.

Dit is de 7e editie van het congres Armoede en Schulden
Eerder beoordeeld met een 8,2.
Dit zeggen deelnemers van eerdere edities:

De inhoud van het congres voldeed aan mijn verwachtingen. Ik bleef ‘wakker van begin tot eind’. Mooie verdeling van lezingen en sessies. En fijn dat er een goede keuze mogelijk was.

Inspirerende mensen die op zeer boeiende wijze kunnen vertellen over de inhoud van hun expertise. Veel know how.

Veel goede sprekers zowel centraal als in de sessies die goed kunnen uitleggen wat het hebben van schulden doet. Dit geeft veel stof tot nadenken over hoe wij omgaan met onze klanten.”

Tijdens de online livestream is er gedurende het gehele programma ruimte voor vragen via de live chat.

09.30
Gelegenheid tot netwerken op het netwerkplein
10.00
Lees meer Sluiten
Opening en NIEUWSFLITS: Hoe gaan we met ons geld om en waar zitten de risicofactoren?

 • Geldzaken in de praktijk
 • Hoeveel procent staat nu rood?
 • De risicofactoren waar je in preventie aandacht aan moet besteden.

Piet-Hein Peeters, dagvoorzitter & Arjan Vliegenthart, directeur Nibud (partner van congres)

10.15
Lees meer Sluiten
De belofte van preventie, wat levert preventie op?

Iedereen is voor preventie. Het idee dat je armoede en schulden kunt voorkomen is beter dan de problematiek aanpakken. Maar wat weten we over de effectiviteit van preventie? En noemen we projecten niet vaak preventief terwijl ze eigenlijk toch gericht zijn op het aanpakken van al bestaande financiële problemen? Nadja Jungmann gaat in op de vraag wat preventie oplevert en welke kansen er liggen voor verbetering.

Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso bij de HU en adviseur en trainer bij Social Force.

10.50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.00
Ochtendpauze
11.20
Lees meer Sluiten
Onderzoek naar overerfbaarheid intergenerationele armoede in Veenkoloniën

Stel je voor dat je als kind opgroeit in armoede en je geen enkele kans krijgt of ziet om hier in je eigen toekomst iets aan te veranderen. Voor kinderen die opgroeien in de Veenkoloniën in het noorden van Nederland is dit werkelijkheid. Emeritus hoogleraar Dirk Strijker doet onderzoek naar deze vorm van armoede die van generatie op generatie wordt door gegeven. Hij vertelt waarom veel armen niet altijd arm zijn, dat ook werkende mensen arm kunnen zijn, dat armoede vaak hand-in-hand komt met andere sociale problemen als geweld, ziekte en onderzoeken en hoe je intergenerationele armoede kunt herkennen en doorbreken.

Dirk Strijker, emeritus hoogleraar.

11.50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.00
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 1 – Goede praktijken & contact maken hoe doe je dat?

 • Voorkomen is beter dan genezen – hoe de Nederlandse Schuldhulproute daarbij kan helpen
 • Het belang van coaching van jongeren als zij in de schulden zitten
 • Over de impact van geluksmomenten op mensen in stille armoede
 • Droommoeders: Stress sensitief werken in de praktijk
 • Programma Schouders eronder: de lessen tot nu toe

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

13.40
Korte pauze
13.50
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 2 – Persoonlijke ontwikkeling en actuele praktijk

 • Hoe kom je in contact met mensen met schulden? Hoe ga je het gesprek aan?
 • Gevolgen van armoede voor opgroeien en opvoeden
 • In de praktijk: Hulp bij urgente financiële nood door een SUN-noodhulpbureau
 • Schaamte en stress bij armoede en schulden, hoe ga je hier als hulpverlener mee om?
 • Hoe werkt een budgetcursus?

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

14.30
Middagpauze
14.50
Lees meer Sluiten
Smart Start - Problemen eerder signaleren op basis van kennis en data

Ouders en kinderen verdienen de beste kansen op een goede toekomst. Vanuit deze gedachte moeten we investeren in het tijdig signaleren van risico’s en het voorkomen van grote problemen. Want veel problemen in gezinnen kunnen we vaak al aan zien komen. Met het programma Smart Start ontwikkelen we een aanpak waarmee we kinderen en gezinnen in een eerder stadium willen helpen om daarmee problemen te voorkomen. Hoe? Door beschikbare data en kennis op slimme wijze te combineren. Voor de voorspellende analyses maken we gebruik van verschillende data science technieken die we toepassen op CBS (micro)data en andere databronnen. Om vervolgens op basis van de uitkomst met ‘Design Thinking’ preventieve interventies te ontwikkelen.
Smart Start is een meerjarig programma op initiatief van hulpverleningsorganisatie Sterk Huis, onderzoeksinstituut CentERdata en het Data Science Center van Tilburg University en wordt gerealiseerd in samenwerking met de regio Hart van Brabant.

Lian Smits, Bestuurder Sterk Huis en dr. Patricia Prüfer, Head Data Science Unit CentERdata, Tilburg University.

15.30
Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.45
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Tijdens de online sessie is er gedurende de gehele sessie ruimte voor vragen via de live chat.

Kennissessie ronde 1 – Goede praktijken & contact maken hoe doe je dat?

1.1
Lees meer Sluiten
Voorkomen is beter dan genezen – hoe de Nederlandse Schuldhulproute daarbij kan helpen

De schuldenproblematiek is een publiek-privaat probleem. De schuldhulpverlening is versnipperd, de kosten ervan zijn hoog, de menselijke gevolgen van schulden zijn groot. De Nederlandse Schuldhulproute heeft als doel om bedrijven en gemeenten te verbinden en door de inzet van preventie en vroegsignalering alle mensen sneller, eerder en effectiever helpen.

René Timmerman, adviseur Gemeenten, Stichting Nederlandse Schuldhulproute

1.2
Lees meer Sluiten
Het belang van coaching van jongeren als zij in de schulden zitten

Jongeren ontdekken wie ze zijn, ontwikkelen hun identiteit en experimenteren met het nemen van verantwoordelijk. Daarin hebben ze soms meer begeleiding nodig. In deze kennissessie ervaren deelnemers, aan de hand van echte ervaringen vanuit het Jongeren Perspectief Fonds, wat werkt en wat niet werkt bij het coachen van jongeren. En wat de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds behelst. Hoe motiverende gespreksvoering helpt bij het zoeken naar drijfveren en motivatie van de jongeren. En hoe mobility mentoring bijdraagt om in kleine stappen successen te ervaren.

Birgit Verbeek, trainer, coach en Dominique ter Schure, bestuurslid Stichting Jongeren Perspectief Fonds

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Ervaringen uit het werkveld
 • Waarom motiverende gespreksvoering werkt bij het begeleiden van jongeren met schulden
 • Mobility Mentoring: omgaan met het gestreste brein, hoe doe je dat?

1.3
Lees meer Sluiten
Over de impact van geluksmomenten op mensen in stille armoede

Vertellen, verzachten, versterken. Dát is waar het bij Quiet om gaat. Vertellen over stille armoede, de armoedesituatie verzachten en de mensen die erin leven versterken. Hierdoor wordt een actieve rol gespeeld in de bestrijding van de gevolgen van armoede. Hoe Quiet dit aanpakt via lokale Quiet Community’s en welke impact dit heeft op de Quiet-members; daar gaat het om in deze kennissessie. Met actuele praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen uit de community’s.

Ralf Embrechts, Quiet Nederland.

1.4
Lees meer Sluiten
Droommoeders: Stress sensitief werken in de praktijk

Droommoeders is een project voor jonge moeders zonder startkwalificatie. De hele aanpak is geworteld in de actuele inzichten over de doorwerking van chronische stress. Het traject van de droommoeders bestaat uit verschillende onderdelen. Kenmerkend is dat alle interventies op elkaar zijn afgestemd en stuk voor stuk bijdragen aan dat ene doel: de structurele verbetering van het zelf zorgend vermogen van de moeder en de zelfredzaamheid van moeder en kind.

Mardoeka Christensen, projectmanager bij programma Droommoeders.

1.5
Lees meer Sluiten
Programma Schouders Eronder: de lessen tot nu toe

Het programma Schouders Eronder is gestart eind 2017. Vanuit de lijn wetenschap verbinden met de praktijk zijn er een aantal interventies ondersteunt en onderzocht. Het gaat om de training Psycho-educatie, het Urban stadspel ‘No credit, game over’ en de app 8-ting. Ook is binnen het programma veel aandacht geweest voor het op een andere wijze ontsluiten van kennis, hoe loopt dat en wat mag je daarvan verwachten? In deze kennissessie worden de inzichten gedeeld die de afgelopen jaren zijn opgedaan.

Tamara Madern, Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso Hogeschool Utrecht

Kennissessie ronde 2 – Persoonlijke ontwikkeling en actuele praktijk

2.1
Lees meer Sluiten
Over de drempel – In gesprek over schuld | Hoe kom je in contact met mensen met schulden? Hoe ga je het gesprek aan?

Schulden gaan vaak gepaard met schaamte. Mensen gaan er niet graag over in gesprek. Dat is lastig voor professionals en vrijwilligers die proberen mensen met schulden zo vroeg mogelijk te interesseren voor ondersteuning. Hoe kom je in gesprek over iets waar iemand liever niet over praat? Wat zijn strategieën die helpen om gevoelige issues bespreekbaar te maken? Wat zijn de do’s en don’ts aan de deur bij vroegsignalering? En hoe interesseer je iemand om een eerste stap te zetten?

Peter Wesdorp, trainer, adviseur, onderzoeker, WhatWorks

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Kennis over de achtergronden van schaamte over schulden
 • Strategieën om precaire issues zoals schulden bespreekbaar te maken
 • Strategieën om een eerste interesse te wekken voor eventuele ondersteuning

2.2
Lees meer Sluiten
Gevolgen van armoede voor opgroeien en opvoeden

Kinderen die leven in armoede lopen meer risico op problemen in hun ontwikkeling. Dat geldt vooral als er nog meer problemen in het gezin zijn zoals lage opleiding van ouders, werkloosheid en alleenstaand ouderschap. Wat betekent armoede voor de dagelijkse situatie en het welbevinden van kinderen? Hoe gaan kinderen met armoede om? Wat betekent armoede voor de ouders? Welke gevolgen heeft armoede voor opvoeden en de ontwikkeling van kinderen? Hoe kan armoede worden bestreden?
Er wordt eerst een presentatie gehouden waarin je informatie krijgt over de gevolgen van armoede. Daarna vindt koppeling plaats naar de praktijk.

Mirre Stallen, Universitair docent, Universiteit Leiden

2.3
Lees meer Sluiten
In de praktijk: Hulp bij urgente financiële nood door een SUN-noodhulpbureau

In Nederland zijn anno 2020 in ruim 100 gemeenten SUN-noodhulpbureaus actief die vanuit de filantropie miljoenen Euro’s uitgeven aan duizenden huishoudens zodat deze niet tussen wal en schip raken. De financiële ondersteuning aan mensen met urgente noden werkt preventief, voorkomt verdriet, onnodige escalatie en maatschappelijke kosten. Tijdens deze sessie gaan we in op de werkwijze van een SUN-noodhulpbureau, is er ruimte voor vragen, praktische tips en adviezen rondom fondsen(werving) en zoomen we in op de vraag hoe de gift van een SUN-noodhulpbureau preventief kan werken.

Nathalie Boerebach, directeur SUNN en Johan Groothedde.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Zicht op de praktijk: hoe werkt een fonds en een SUN-noodhulpbureau in het bijzonder?
 • Wanneer kan een gemeente of hulp/dienstverlener gebruik maken van een SUN-noodhulpbureau?
 • Hoe kan een gemeente of hulp/dienstverlener een bijdrage leveren aan de oprichting van een SUN-noodhulpbureau?

2.4
Lees meer Sluiten
Schaamte en stress bij armoede en schulden, hoe ga je hier als hulpverlener mee om?

Inzicht verkrijgen in het gedrag van mensen met problematische schulden. Door hun situatie vertonen zij, voor mensen die niet in deze situatie verkeren, vaak onbegrijpelijk gedrag. Door dit te onderkennen en gebruik te maken van de juiste aanpak en motiverende gespreksvoering, zal de effectiviteit bij de ondersteuning van deze doelgroep significant toenemen.

Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige, Movisie

2.5
Lees meer Sluiten
Hoe werkt een budgetcursus?

De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het ontbrak tot nu toe aan een wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van de budgetcursus. Bevordert de budgetcursus gezond financieel gedrag en draagt deze bij aan het voorkomen en/of verminderen van problematische schulden?

Tamara Madern, Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso Hogeschool Utrecht

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Woensdag 7 juli 2021

Locatie
Online via livestream

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met het thema armoede en schulden. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, (zorg)instellingen of welzijnsorganisaties.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief
299,- per persoon | Tarief vanaf 2 deelnemers *
299,- per persoon | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn) *
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Registerplein: 5 punten
 • BPBI: 5,5 punten
  Je kunt zelf het certificaat naar BPBI opsturen. je krijgt dan de punten van BPBI
 • KIWA (schuldhulpverlening): 5 punten (kennis)
 • SKJ: 5 punten

Congres Armoede en Schulden staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij gaan je verzoek in overweging nemen.

Voordelen van het online volgen van het congres Armoede en schulden

 • Je ontvangt een congrespakket thuis
 • Je volgt het congres veilig en op afstand vanuit huis en je hebt geen reistijd
 • Je kunt netwerken met andere deelnemers via de NetworkApp
 • Je hebt de mogelijkheid om ervaringen te delen via de live chat
 • Je ontvangt 5 accreditatiepunten als je het congres de gehele dag live volgt
 • Je hebt diverse momenten voor interactie met de sprekers

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Sarah Phillips
T: 06 54 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 760 73 21
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.