Archief: 3e editie congres Armoede en Schulden Doorgrond

Effectief inzetten op armoedebestrijding
campagnebeeld congres armoede en schulden doorgrond

In de laatste jaren groeit het inzicht over armoede en zijn er steeds meer initiatieven die gebruik maken van die kennis, mensen levend in armoede perspectief bieden en op een zinvolle manier leren omgaan met hun situatie. Dit congres biedt je een podium aan die inzichten en initiatieven en de gelegenheid ze uitgebreid te bevragen en te bediscussiëren.

Hoewel ons land één van de meest welvarende landen ter wereld is, leeft inmiddels één op de tien Nederlanders op of onder de armoedegrens. Volgens het CBS neemt de armoede in Nederland sinds de laatste jaren enorm toe en is armoede vaak meer dan alleen een financieel probleem.

Veel sociale problematiek begint met armoede en schulden. Wie beter begrijpt wat armoede is, hoe het ontstaat, wat het met mensen doet, in welke wereld je terecht komt als je arm bent, kan die mensen beter helpen. Kun je hardop zeggen dat je, net als tienduizenden andere Nederlanders, afhankelijk bent van instanties?

Deze dag over armoede en schulden:

 • Geeft je grip op armoede en schulden en hoe je mensen die arm zijn beter kunt ondersteunen.
 • Geeft je inzicht in het irrationele gedrag van mensen die in armoede en schulden leven.
 • Laat je diverse initiatieven zien om armoede en schulden te bestrijden.
 • Leer je hoe je ervaringsdeskundigen kunt inzetten bij de aanpak van het probleem.
 • Maken we een verdiepingsslag in de content van de edities van 2017.

Wie beter begrijpt wat armoede is, hoe het ontstaat, wat het met mensen doet, in welke wereld je terecht komt als je arm bent, kan deze mensen beter helpen.

09.00 uur   Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur   Interactieve start onder leiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters
Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.45 uur   Perspectief in moeilijke tijden
Van armoede en schulden, schaarste en schaamte weer terug in je kracht komen en zelfs een eigen onderneming oprichten. Satcha is moeder van een verstandelijk beperkte dochter met autisme. Ze was alleenstaande moeder en heeft zware tijden gekend. Ze is één van de  hoofdpersonen van de documentaire ‘Schuldig”.
Nadat zij in een burnout terecht was gekomen, heeft ze besloten dat ze het anders wilde in haar leven en weer de regie over haar leven terug wilde hebben. Hoe creëer je perspectief in moeilijke tijden?
Satcha Maduro, hulpverlener, coach, eigenaar van bedrijf Somega én ervaringsdeskundige.
10.15 uur   Armoede-aanpak: op de goede weg? Blik op de actualiteit
Stop met het beboeten van armoede en maak aanbod van schuldhulpverleners bindend voor schuldeisers. Zodat onwillige schuldeisers naar de rechter moeten in plaats van de schuldenaar’, aldus Pieter Hilhorst, mede-initiatiefnemer van het Manifest Schuldvrij! dat begin dit jaar werd overhandigd aan staatssecretaris Tamara van Ark.
Vijfhonderdduizend Nederlanders hebben problematische schulden, maar volgens de initiatiefnemers van het manifest krijgt dit onderwerp veel te weinig aandacht van de politiek. Pieter Hilhorst duikt met je de actualiteit in van de armoede en schulden-aanpak en vertelt hoe hij denk dat er meer samenhang komt in die aanpak én waarom het zo belangrijk is dat een schone lei voor mensen met schulden sneller in zicht komt.
Pieter Hilhorst, medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren, zelfstandig onderzoeker en publicist en voormalig wethouder van Amsterdam, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).
11.00 uur   Pauze
11.30 uur   Stress-sensitieve dienstverlening
In de Verenigde Staten maken zorgprofessionals de dienstverlening veel stress-sensitiever en ondersteunen zij mensen om doelen te stellen en deze top of mind te houden. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze aanpak, die in de VS ook wel Mobility Mentoring wordt genoemd, effectiever is dan de meer traditionele wijze van begeleiden. Nadja geeft je in een korte toelichting een verdiepingsslag op de onderliggende literatuur en werkt uit wat het voor uitvoerende professionals betekent om de eigen dienstverlening stress-sensitiever in te richten.
Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de HU.
12.30 uur   Ruimte voor vragen en interactie
12.45 uur   Lunch
13.45 uur   Workshopronde: goede voorbeelden uit de praktijk
15.15 uur   Pauze
15.40 uur Bestaansminimum onder druk
Bij de inning van schulden gaat veel mis. Mensen worden onder het bestaansminimum gezet waardoor weer nieuwe armoede en schulden ontstaan. Kosten op kosten worden gemaakt. Er is wetgeving in de maak die meer bescherming moet bieden. Maar is dit wel genoeg?
Mr. André Moerman manager materiële dienstverlening bij Het Inter-lokaal, eigenaar van www.schuldinfo.nl, docent executie en beslag en voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland).
16.30 uur   Laatste vragen en afsluiting

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

 1. Hoe maak je de impact van chronische stress bespreekbaar?
  Het niet verzamelen van belangrijke stukken, het vergeten van een afspraak, de neiging om de handdoek in de ring te gooien terwijl er heel veel op het spel staat. Het zijn gedragingen die samen kunnen hangen met de chronische stress waar mensen in armoede en schulden vaak in leven. Het zijn tegelijkertijd gedragingen die mensen die in chronische stress leven lang niet altijd daaraan toeschrijven. In deze workshop leren uitvoerende professionals hoe ze de impact van stress kunnen bespreken met klanten. Ook worden er manieren aangereikt om op basis van de verstrekte voorlichting met klanten strategieën uit te werken die hen helpen om hun doelen beter te bereiken. De workshop voorziet in praktische informatie waar de deelnemers direct mee aan de slag kunnen op de werkvloer.
  Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de HU.
 2. Inzet van ervaringsdeskundigheid bij armoede en schulden
  De Armoedecoalitie Utrecht is een netwerkorganisatie van organisaties, belangenbehartigers en initiatieven op gebied van armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen, hulp- en dienstverleners en beleidsmakers/beslissers wordt de armoede- en schuldenaanpak in de stad op de voet gevolgd, ervaringen uitgewisseld en met elkaar gekeken hoe armoede beter bestreden kan worden en hoop en perspectief geboden kan worden. De ervaringsdeskundigen spelen hierin een cruciale rol. Door middel van de rijdende straattafel, agenderen van lacunes, bespreken van de kloof tussen de leefwereld en de systeemwereld en bedenken van werkbare oplossingen. In samenwerking met hulp- en dienstverleners en beleidsmakers timmeren we vanuit ervaringsdeskundigheid hard aan de weg. In de workshop laten we zien hoe we dat doen, welke resultaten hiermee geboekt worden maar ook welke dilemma’s we tegenkomen. De workshop is interactief.
  Tilly Prinsen,duo-projectleider, Irene van Luin, ervaringsdeskundige, Marieke van Vliet en Marry Mos, secretaris, Armoede coalitie Utrecht.
 3. Gesprekken voeren is een kunst. Begrip, begrenzen en motiveren in gespreksvoering
  Motiverende gesprekken voeren is een kunst. Ook binnen de schuldhulpverlening. Hoe motiveer je iemand tot het accepteren van schuldhulp? Hoe begrens iemand die verbaal of non verbaal ongewenst gedrag vertoond? Hoe sluit je aan bij iemand die in het eerste gesprek alleen maar weerstand heeft? En hoe blijf je als hulpverlener uit de reddersrol? Al deze vragen worden beantwoord door de juiste manier van gespreksvoering.  In deze workshop komen praktijkervaring en vakkennis bij elkaar. We nemen je mee in levensechte voorbeelden en sluiten de theorie erop aan.
  Satcha Maduro – Valies, bekend van de serie schuldig en eigenaar van Somega, was maatschappelijk werkster bij Doras (VroegEropAf). Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van schulden en schaarste. Satcha traint en coacht nu medewerkers binnen het sociaal domein in bejegening & gespreksvoering
 4. Basisinkomen
  Basisinkomen is het alternatief voor de huidige verzorgingsstaat van de 21e eeuw. Het is een oud idee, maar krijgt de laatste jaren meer ondersteuning, omdat het huidige systeem geen oplossingen meer biedt voor armoede. Er komt steeds meer flexwerk en steeds minder vaste banen.
  Basisinkomen geeft iedereen een extra keuze, namelijk om al dan niet tijdelijk minder (of geen)  betaald werk te verrichten. Doordat het basisinkomen met het huidige belastingsysteem geïntegreerd wordt, verdwijnt de armoedeval en gaat iedereen altijd 50 % of meer erop vooruit als (meer) betaald werk wordt verricht. Een systeem van € 500 basisinkomen plus € 500 woontoeslag is vrijwel budgetneutraal in te voeren.  Inmiddels heeft 85 % van Nederland er een mening over en is de helft positief.
  In deze workshop leren uitvoerende professionals hoe ze op een andere manier tegen sociale zekerheid kunnen aankijken en welke vertrouwensexperimenten er op dit moment lopen in de wereld (Finland, Canada en Nederland) en wat de resultaten waren van de experimenten in het verleden in Canada, India en Namibië.  Ook zal het vertrouwensexperiment van Nijmegen uitgebreid worden toegelicht.
  Alexander de Roo, voorzitter vereniging basisinkomen en mede oprichter van Basic Income Earth Network en János Betkó, ambtenaar van de gemeente Nijmegen en onderzoeker aan de Radboud Universiteit
 5. Aanbevolen door Sociaal Bestek:  Vroegsignalering Schulden
  Nijmegen was één van de eerste gemeenten die startte met vindplaats schulden op basis van daadwerkelijk achterstand signaleren. Maria Buur en Marielle Fleuren wisselen graag de kennis en ervaringen met je uit over de do’s en don’ts van vroegsignalering waarbij onder andere  het onderwerp privacy besproken zal worden. Daarnaast ga je zelf aan de slag om te onderzoeken of Vroegsignalering ook iets is voor jouw gemeente/organisatie. Tevens komen de eerste resultaten uit de gemeente Nijmegen aanbod.Maria Buur, projectleider Vroegsignalering gemeente Nijmegen en Mariëlle Fleuren, adviseur vanuit de landelijke uitrol Vroegsignalering Schulden.
  logo sociaal bestek

 

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Pieter Hilhorst

Pieter Hilhorst, politicoloog. Hij is medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren, een groep actieonderzoekers die mogelijkheden verzinnen voor een alternatieve schuldhulpverlening.

Nadja Jungmann

Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht en zelfstandig adviseur. In de afgelopen jaren voerde zij tal van onderzoeken uit met maatschappelijke impact. Nadja is een autoriteit op het gebied van financiële problematiek bij huishoudens. Ze spreekt regelmatig op congressen, verschijnt regelmatig in de media en leverde in de afgelopen jaren ruim 50 publicaties over dit onderwerp op. In februari 2017 werd Nadja uitgeroepen tot lector van het jaar. Eerder won zij de ROA impactprijs.

André Moerman

Mr. André Moerman, manager materiële dienstverlening bij Het Inter-lokaal, eigenaar van www.schuldinfo.nl, docent executie en beslag en voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland).

Satcha Maduro

Satcha Maduro  was 1 van de hoofdpersonen in aflevering 3 van de bekroonde documentaire Schuldig. Ze is ervaringsdeskundige én professional en kent dus beide kanten van armoede en schuldenproblematiek. Haar verhaal is een combinatie van vakkundige kennis, de impact van schaarste op haar eigen leven en weer in je kracht komen te staan.

Alexander de Roo

Alexander de Roo is politicoloog en chemicus, voorzitter vereniging basisinkomen en mede oprichter van Basic Income Earth Network. Hij was  ook mede oprichter van  GroenLinks en vertegenwoordigde deze partij in het Europees Parlement (1999-2004).

János Betkó

János Betkó is beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Nijmegen. Nijmegen houdt een experiment met de bijstand, waarbij voor deelnemers soepelere regels gelden en ze meer geld mogen bijverdienen naast de uitkering. János is daarbij betrokken als projectleider, en als extern promovendus doet hij onderzoek naar de effecten van het experiment, bij de Radboud Universiteit.

Tilly Prinsen-Obasuyi

Tilly is duo-projectleider van ‘Geef armoede een gezicht’ een rijdende straattafel waarmee zij elke maand met ervaringsdeskundigen de wijk intrekt om in gesprek te gaan met bewoners die zelf in armoede leven of er op een andere manier mee te maken hebben. Irene is als ervaringsdeskundige werkzaam bij het Ubuntuhuis en werkt als ervaringsdeskundig docent bij de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (Edasu). Marieke van Vliet werkt bij het buurtteam De Meern in Utrecht. Marry Mos, begeleidt de workshop en is secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht.

Irene van Luin

Irene van Luin is als ervaringsdeskundige werkzaam bij het Ubuntuhuis en werkt als ervaringsdeskundig docent bij de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (Edasu).

Marieke van Vliet

Marieke van Vliet werkt bij het buurtteam De Meern in Utrecht.

Marry Mos

Marry Mos is secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht.

Maria Buur

Maria Buur is projectleider ‘Vroegsignalering schulden’ in de gemeente Nijmegen. Zij heeft het initiatief genomen om gemeenten bij elkaar te brengen die ook met Vroegsignalering schulden aan de slag zijn of willen gaan in combinatie met bijvoorbeeld VindplaatsSchulden van de BKR. Onder het motto ‘samen weet&kan je meer’ wisselen deze gemeenten ervaringen uit, ondersteunen zij elkaar bij de aanpak van o.a. Vroegsignalering. Tevens wordt er samen gewerkt met de club van Jan Siebols in het kader van het project ‘Landelijke uitrol vroegsignalering schulden’. Het oplossen van schuldenproblematiek is een zaak van ons allemaal.
Maria is sinds begin jaren ’90 werkzaam in het sociale domein o.a. op het gebied van inkomen&schulden.

Mariëlle Fleuren

Mariëlle Fleuren, eigenaar/directeur van Asessor. Asessor is een organisatie met een brede ervaring op het gebied van advies, projectmanagement, opleiding, coaching en training, in het bijzonder binnen het werkveld van integrale schuldhulpverlening.
De afgelopen jaren was Mariëlle o.a. senior-Beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam en Interim Afdelingshoofd Budgetadvies en Schuldbemiddeling bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Momenteel is zij mede-eigenaar van het onlinecommunicatie platform SchuldendeBaas en werkt zij momenteel als adviseur van de landelijke uitrol Vroegsignalering Schulden met Subsidie van het Ministerie van SZW.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor (beleids)medewerker, (jeugd)hulpverlener, (team)manager, adviseur, ambulant begeleider, bestuurder, budgetcoach, cliëntenraadslid, cliëntondersteuner, consulent schuldhulpverlening, coördinator, directeur, docent sociaal werk, ervaringsdeskundige, financieel dienstverlener, gedragsdeskundige, hoofd, klantmanager, maatschappelijk werker, opbouwwerker, participatiemedewerker, projectleider, raadslid, schuldhulpverlener, sociaal Raadslieden, sociaal werker van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Juith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.

De 1e en 2e editie van het congres Armoede en schulden doorgrond plaatsgevonden heeft in 2017 plaatsgevonden.

Beide congres dagen stonden in het teken van:

 • Inzicht krijgen in wat armoede is en hoe het ontstaat.
 • Ontvangen van voorbeelden van adequate ondersteuning.
 • Het belichten van de verschillende vormen van armoede.
 • Het delen van praktijkervaringen hoe de samenwerking tussen verschillende organisaties verloopt in de armoedebestrijding.
 • Het inzetten van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van het probleem.
 • Het creëren van inzicht in het irrationele gedrag van mensen die in armoede leven
 • Het laten zien welke initiatieven er zijn om armoede te bestrijden
 • Grip krijgen op armoede en hoe je mensen die arm zijn beter kunt ondersteunen
 • Informeren over de verschillende achtergronden en oorzaken van armoede
 • Wat wel en wat niet werkt in de bestrijding van armoede.

Een korte terugblik op 2e editie

In de ochtend een plenair programma met o.a. de sprekers:

 • Een inleidende beschouwing van Pieter Hilhorst over “Armoede-aanpak: zijn we op de goede weg?”.
 • Nadja Jungmann presenteerde de nieuwste inzichten uit de Verenigde Staten over de cognitieve veranderingen die het leven in armoede bij mensen teweegbrengt. Ook bracht zij innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding armen in de VS, zoals mobility mentoring, onder de aandacht.
 • Een interview met Sociaal Werker van het Jaar 2017 Mariska Overgaag.
 • Roeland van Geuns is ingegaan op wat ‘nudging’ is en welke vormen daarvan kunnen helpen armoede en schulden terug te dringen en soms zelfs te voorkomen.
 • Pieter Tops heeft alle deelnemers meegenomen in zijn onderzoek naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Bij de verdiepende sessies zijn onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:

 • Hoe maak je impact van chronische stress bespreekbaar?
 • Herinneringen via de SMS
 • Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn
 • De meerwaarde van vrijwilligers
 • EMMA: eerder melden, minder achterstand
 • Werkplaats Financiën Eindhoven
 • Schuldeisers signaleren laaggeletterdheid vroegtijdig
 • Noodhulpbureaus bij urgente financiële nood

Een korte terugblik op 1e editie

In de ochtend een plenair programma met o.a. de sprekers:

 • Roland van Geuns is ingegaan op de grote diversiteit aan interventies gericht op het terugdringen en/of voorkomen van armoede en haar gevolgen. Op basis van onderzoek in het buitenland en in Nederland heeft hij laten zien welke mogelijkheden er zijn en wat vooral niet werkt.
 • Judith Elshout schetste haar waarnemingen in hoe mensen hun werkloosheid ervaren, hoe zij ermee omgaan en wat dit betekent voor hun zelfrespect, en hoe dat verwerkt wordt in een prestatiesamenleving.
 • Mark Giebels heeft toegelicht wat voor invloed bijstandsgerechtigden hebben op arbeidsparticipatie, financiële zelfredzaamheid en welzijnsaspecten als aan hen de bijstand onvoorwaardelijk wordt uitgekeerd of 50% van hun bijverdiensten behouden om armoede op te heffen.
 • Famke ten Brinke vertelde over ervaringsdeskundigen en initiatiefnemers die met een nieuwe methodiek naar Belgisch voorbeeld werken. De bewezen effectieve aanpak zet naast de financiële focus, de sociaal cognitieve component in het doorbreken van armoede centraal.
 • Godfried Engbersen beantwoordde de vraag “Zijn professionals werkelijk bereid en in staat om mensen in armoede te begrijpen?Zijn professionals werkelijk bereid en in staat om mensen in armoede te begrijpen?
 • Nadja Jungmann presenteerde de nieuwste inzichten uit de Verenigde Staten over de cognitieve veranderingen die het leven in armoede bij mensen teweegbrengt. Ook bracht zij innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding armen in de VS, zoals mobility mentoring, onder de aandacht.

Tijdens de ronde tafels zijn de onderwerpen generale armoede, armoede en de arbeidsmarktparticipatie, armoede en gezondheid, armoede en ouderen, stille armoede aan bod gekomen.

Bij de verdiepende sessies zijn onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:

 • De Goede Gieren
 • Sociaal Hospitaal
 • Ondernemen in een sociale coöperatie, zo doe je dat
 • Transformatie in armoede en schulden
 • Zo los je zorgverzekeringsschulden op