Home Nieuws Pagina 58

Nieuws

Wijkteam

Meld je aan voor ‘samen uit de armoede’

Oranje Fonds ruilwinkel
Het Oranje Fonds wil de oorzaken van armoede aanpakken met een nieuw programma: “Meedoen, samen uit de armoede”. Organisaties die specifiek bezig zijn om mensen te helpen uit de armoede te komen, kunnen zich aanmelden.
LHBT

Daders anti-homogeweld willen zichzelf bewijzen’

homoseksualiteit-Fotolia.jpg
Steeds vaker besteden media aandacht aan geweld tegen homo- en biseksuelen en transgenders. Maar waar komt dit geweld vandaan? Hanneke Felten, onderzoeker bij Movisie: ‘De drang om te bewijzen een echte man te zijn, is vaak een motief van daders.’
LVB

Transitiecoach voor jongeren met lvb

‘Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is het prettig als een speciale coach naast ze staat, met ze meekijkt en hen helpt bij het maken van een plan. Vanuit een gelijkwaardige positie', dat zegt Joanne van den Eijnden van het NJi.
Verwarde personen

Cliënten ervaren vooral stigmatisering tijdens behandeling

1-psychische-aandoening-AdobeStock.jpg
Om professionals handvatten te bieden om stigmatisering binnen de ggz tegen te gaan, is de Generieke module Destigmatisering ontwikkeld.

Betrek suïcidale cliënten bij onderzoek naar preventie

1-Suicide-iStock.jpg
Mensen met suïcidale gedachten kunnen gewoon deelnemen aan onderzoek naar suïcidepreventie. ‘Tot voor kort was er terughoudendheid om personen met suïcidaal gedrag toe te laten tot behandelonderzoek. Daar is nu geen reden meer toe.’
Transformatie

Nieuwe partners betekent ook opnieuw inwerken’

sociaal-netwerk
‘De steeds terugkerende aanbestedingen van de gemeenten leggen een grote druk op de professionals.’ Aldus Lou Repetur, adviseur innovatie sociale sector bij Movisie. Ze ging op zoek naar de aannames over bevordering en belemmering van de transitie.
Wet- en regelgeving

Te lang opgenomen door gebrek ambulante ggz-zorg

ggz-patiënt
De ambulante zorg voor ggz- patiënten is nog lang niet overal goed voor elkaar. Daarom blijven patiënten veel langer dan nodig is, opgenomen in een instelling. Aldus het Zorginstituut Nederland in een rapport.
Verslaving

Website ondersteuning kinderen van verslaafde ouders

1-verslaafd-zwanger-Fotolia.jpg
Bij veel professionals staat de groep kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid.
LVB

Samenwerking rond jongeren met lvb ontbreekt

jusitie en lvb
Bij 15 tot 45% van de jongeren die met Justitie in aanraking komt, is sprake van een licht verstandelijke beperking. Hulpverleners willen samenwerken om jongeren met lvb te begeleiden. Maar het zicht ontbreekt.
Wijkteam

Meer Nederlanders leven langdurig in armoede

armoede-iStock.jpg
Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het aantal huishoudens dat minimaal vier jaar een inkomen heeft dat onder de lage-inkomensgrens ligt in 2015 is toegenomen met bijna veertien procent.