Home Nieuws Pagina 58

Nieuws

Mantelzorg

Niet alle gemeenten helpen mantelzorgers

Mensen die hun naaste dichtbij willen helpen en kiezen om te gaan samenwonen, worden in lang niet alle gemeenten ondersteund. De ene gemeenten hanteert bijvoorbeeld de kostendelersnorm, de andere niet.
Zelfredzaamheid

85-plusser in tehuis net zo gezond als thuis

Ouderen, ouder dan 85 jaar, die thuis wonen voelen zich niet gezonder dan hun leeftijdsgenoten die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verwarde personen

Samenstelling wijkteam belangrijk bij verward gedrag’

‘Signalen dat het niet goed met iemand gaat, moeten eerder opgepakt worden. Sancties voor mensen met verward gedrag zijn lang niet altijd een antwoord.’ Dat staat te lezen in de tussenrapportage van het landelijk Schakelteam.
Jeugdhulp

We zijn te veel op de stoel van ouders gaan zitten’

Jouw Ingebrachte Mentor, JIM, heeft succes bij jongeren die uithuisgeplaatst dreigen te worden. Een mentor uit het eigen netwerk zorgt er samen met ouders en professionals voor dat jongeren thuis ambulant begeleid kunnen worden.
Zelfredzaamheid

Wijkverpleging stemt niet goed af met mantelzorg

De samenwerking tussen wijkverpleging en andere professionals in de wijk kan beter. Evenals de afstemming met de mantelzorgers. Toch zijn cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals overwegend positief over de wijkverpleging.
Zelfredzaamheid

28 miljoen extra voor langer thuis wonen

De overheid heeft 27,8 miljoen euro aan gemeenten verdeeld voor projecten om kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen.
Zelfredzaamheid

65-plusser valt veel en hard

In 2016 zijn ruim 96.000 mensen van 65 jaar en ouder gevallen en behandeld op de spoedeisende hulp. Om dat cijfer snel terug te brengen is het nodig dat senioren en ouderen meer bewegen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Daklozenopvang heeft moeite met financiële problemen

De doorstroming van mensen in de daklozenopvang loopt vast doordat mensen erg lang wachten op uitkeringsprocedures bij gemeenten en bij instellingen. Dat blijkt uit een rapport van het Leger des Heils.
Wmo

Raad Volksgezondheid: cliënt en professional bepalen zorg

De beste en efficiëntste manier om zorg en ondersteuning in te kopen, is cliënt en professional gezamenlijk de zorg te laten bepalen. De zorgverzekeraars volgen dan die keuze en financieren de zorg.
Jeugdhulp

Hulpverlening ontoereikend voor slachtoffers kinderporno

Voor het eerst is onderzoek gedaan naar de ervaringen van slachtoffers van kinderpornografie. Daaruit blijkt dat bij meer dan de helft het misbruik al vóór hun vijfde jaar begon. Hulpverlening is er niet of ontoereikend.