Home Nieuws Pagina 183

Nieuws

Armoede en Schuldhulpverlening
Vooruitblik opvang: 'Eenmaal onder dak is nog wel begeleiding nodig'

Vooruitblik opvang: ‘Eenmaal onder dak is nog wel begeleiding nodig’

Nederland telt 18.000 daklozen, zo berekende het CBS. Volgens de Federatie Opvang is dat het topje van de ijsberg. Zij telt zo'n 54.000 kwetsbare mensen. 'Een van onze speerpunten voor 2011 is te voorkomen dat deze groep afglijdt', stelt waarnemend directeur Johan Gortworst. Dat wil hij bereiken met preventie en een persoonsgerichte aanpak.
Wmo
Speciale huishoudelijke hulp op de schop bij Viva Zorggroep

Speciale huishoudelijke hulp op de schop bij Viva Zorggroep

Viva Zorggroep stopt met het aanbieden van specialistische huishoudelijke hulp in de regio Kennemerland (Noord-Holland). Cliënten met psychische problemen moeten het daar doen met de 'normale' huishoudelijke hulp, zegt de bestuurder van de zorgorganisatie. 'Wij kunnen het te lage uurtarief van de gemeenten niet meer uit eigen middelen aanvullen.'
Armoede en Schuldhulpverlening
Nederland telt 18.000 daklozen

Nederland telt 18.000 daklozen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een verborgen groep daklozen in kaart gebracht. Daarmee is het aantal daklozen in Nederland vastgesteld op 18.000.
Armoede en Schuldhulpverlening
Stinkend

Stinkend, beroemd en dakloos

Vier bekende Nederlanders, die gewend zijn aan een leven in de schijnwerpers met luxe en voorspoed, gaan zeven dagen en zes nachten de straat op. Zij moeten zien te leven en overleven tussen de daklozen.
Toch subsidie voor hulpsite 113online

Toch subsidie voor hulpsite 113online

De subsidie voor de hulpsite 113online, gericht op suïcidepreventie, wordt in 2011 toch voortgezet. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars hebben dit in gesprek met de stichting besloten.
'Suïcide leidt niet tot nieuwe suïcide'

‘Suïcide leidt niet tot nieuwe suïcide’

Het is niet waar dat zelfdoding leidt tot nieuwe gevallen van zelfdoding. Dat betoogt psychiater Wouter van Ewijk van het VU medisch centrum in een toespraak die hij donderdag houdt in het Haarlemse museum Het Dolhuys.
'Nederlandse jeugd leeft gezonder'

‘Nederlandse jeugd leeft gezonder’

Nederlandse jongeren tussen de 11 en 16 jaar zijn de afgelopen jaren gezonder gaan leven. Zij ontbijten vaker, nuttigen minder snoep en frisdrank en in de leeftijdsgroep van 11 tot en met 14 jaar zijn ook alcoholgebruik en roken afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht waarvan de resultaten dinsdag zijn bekendgemaakt.
Armoede en Schuldhulpverlening
Daklozen in Eindhoven krijgen stem

Daklozen in Eindhoven krijgen stem

De dak- en thuislozen in Eindhoven krijgen een stem in het beleid van instellingen en gemeente. De ‘Klankbordgroep Dak- en Thuislozen’ (KDET) met negen ervaringsdeskundigen gaat werken aan de verbetering van daklozen in de stad.
Patiënt met ernstige psychiatrische stoornis beter thuis

Patiënt met ernstige psychiatrische stoornis beter thuis

‘Beter worden doe je thuis’. Met dit project heeft GGZ Noord-Holland-Noord heeft de Univé Paludanusprijs 2010 gewonnen. Doelstelling is om mensen met een ernstige psychiatrische stoornis zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving te behandelen en begeleiden.
Wmo
'Thuiszorginstellingen en corporaties te veel op zichzelf gericht'

‘Thuiszorginstellingen en corporaties te veel op zichzelf gericht’

Meavita pakte het niet goed aan, Buurtzorg Nederland wel. Het verschil zit in de mate waarin zij uitgaan van hun maatschappelijke doelstelling. Organisaties als thuiszorginstellingen en woningcorporaties gedragen zich steeds meer als 'maatschappelijke onderneming'. Maar hun werkwijze past daar nog niet altijd bij.