Home Award

Zorg+Welzijn Award 2021

De allereerste Zorg+Welzijn Award is nog maar net uitgereikt en toch gaan we alweer op zoek naar kandidaten voor de Zorg+Welzijn Award 2021. Wie maakt aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein? Wie krijgt dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt? Wie grijpt de kans voor vernieuwing en verbinding? De Zorg+Welzijn Award 2021 gaat naar de persoon die de grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein!

Wil je een kandidaat voordragen? Klik dan hier>>

 

Wie komen in aanmerking voor de Zorg+Welzijn Award?

Kandidaten die worden voorgedragen:

 • zijn op wat voor manier dan ook actief in het sociaal domein. Dat kan in een professionele rol zijn als bijvoorbeeld schuldhulpverlener, jongerenwerker of lid van een wijkteam, maar ook in een informele rol als vrijwilliger of ervaringsdeskundige.
 • maken aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein.
 • krijgen dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt.
 • hebben vernieuwende en verbindende ideeën over de inrichting van het sociaal domein.
 • zien kansen en grijpen deze ook aan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Kandidaten kunnen voorgedragen worden door een collega, leidinggevende, iemand uit het professioneel netwerk, een wethouder, cliënt(en) of iemand uit de persoonlijke omgeving. Het is niet mogelijk jezelf voor te dragen als kandidaat.
 • De Award is bedoeld voor een individueel persoon. Het is dus niet mogelijk een duo, team of organisatie aan te melden.
 • De kandidaten zijn, wanneer zij bij de drie genomineerden eindigen, akkoord met het gebruik van beeld en video in diverse, relevante media.
 • De voorgedragen kandidaten zijn op de hoogte gebracht van de voordracht en verbinden zich als genomineerde aan:
  • filmopnames op eigen locatie(s)
  • actieve deelname aan de jury van de verkiezing van de Zorg+Welzijn Award 2022
  • aanwezigheid bij de uitreiking van de Award (tijdens het congres Wijkteams 2021 op donderdag 20 mei)

Wat is de procedure?

 • Van 12 oktober 2020 tot en met 12 februari 2021 kunnen kandidaten voor de Award worden voorgedragen via deze link >>
 • Na 12 februari kiest de jury uit alle inzendingen drie genomineerden.
 • Uiterlijk eind februari worden de genomineerden door de jury op de hoogte gesteld.
 • In februari of maart worden de drie genomineerden gefilmd, deze filmpjes worden in maart geplaatst op de website van Zorg+Welzijn. De genomineerden en hun werkgevers maken tijd vrij en stellen locatie(s) beschikbaar voor de opnames.
 • Van eind maart tot eind april 2021 kunnen bezoekers van de website van Zorg+Welzijn stemmen op het filmpje van hun favoriete kandidaat.
 • In maart bepaalt de jury tijdens een laatste jurybijeenkomst wie hun favoriete kandidaat voor de Award is.
 • Op donderdag 20 mei wordt de winnaar van de Zorg+Welzijn Award bekend gemaakt op het congres Wijkteams 2021.

Wat valt er te winnen?

Zowel de winnaar als de genomineerden krijgen een jaarabonnement op het vakblad Zorg+Welzijn en zullen regelmatig gevraagd worden om mee te werken aan artikelen voor de website van Zorg+Welzijn. De winnaar krijgt verder een reportage in het vakblad Zorg+Welzijn, gratis toegang tot een Zorg+Welzijn congres naar keuze en een mooi pakket aan prijzen dat later bekend gemaakt wordt.

Wie bepaalt de winnaar?

De jury selecteert drie genomineerden. Bezoekers van de Dag van de Sociaal Werker, stemmers op de website van Zorg+Welzijn en de jury bepalen vervolgens wie van de drie genomineerden de winnaar wordt. De jury bestaat uit:

 • Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling op het ministerie van VWS
 • Jan Willem Bruins, directeur van BPSW
 • Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland
 • Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie
 • Sophie van Hogendorp, hoofdredacteur Zorg+Welzijn

Hoe zit het met privacy?

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van iedereen die wordt voorgedragen en van iedereen die een ander voordraagt voor de Zorg+Welzijn Award. Meer weten? Bekijk dan hier het privacystatement.