Home Award

Zorg+Welzijn Award 2020

Voor de allereerste keer wordt in 2020 de Zorg+Welzijn Award uitgereikt, dé prijs voor het sociaal domein. Thema van dit jaar: Wie maakt het verschil? Wie maakt aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein? Wie krijgt dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt? Wie grijpt de kans voor vernieuwing en verbinding? Dit jaar reikt Zorg+Welzijn de Zorg+Welzijn Award uit aan de persoon die de grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein!

Wie komen in aanmerking voor de Zorg+Welzijn Award?

Kandidaten die worden voorgedragen:

 • zijn op wat voor manier dan ook actief in het sociaal domein. Dat kan in een professionele rol zijn als bijvoorbeeld schuldhulpverlener, jongerenwerker of lid van een wijkteam, maar ook in een informele rol als vrijwilliger of ervaringsdeskundige.
 • maken aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein.
 • krijgen dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt.
 • hebben vernieuwende en verbindende ideeën over de inrichting van het sociaal domein.
 • zien kansen en grijpen deze ook aan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Kandidaten kunnen voorgedragen worden door een collega, leidinggevende, iemand uit het professioneel netwerk, een wethouder, cliënt(en) of iemand uit de persoonlijke omgeving. Het is ook mogelijk jezelf voor te dragen als kandidaat.
 • De Award is bedoeld voor een individueel persoon. Het is dus niet mogelijk een duo, team of organisatie aan te melden.
 • De kandidaten zijn, wanneer zij bij de drie genomineerden eindigen, akkoord met het gebruik van beeld- en videogebruik in diverse, relevante media.
 • De voorgedragen kandidaten zijn op de hoogte gebracht van de voordracht en verbinden zich als genomineerde aan:
  • filmopnames op eigen locatie(s) in maart 2020
  • aanwezigheid bij het Zorg+Welzijn congres Wijkteams 2020 op woensdag 13 mei waar de winnaar bekend gemaakt wordt
  • actieve deelname aan de jury van de verkiezing van de Zorg+Welzijn Award in 2021

Wat is de procedure?

 • Van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 kunnen kandidaten voor de Award worden voorgedragen.
 • Op 12 maart kiest de jury uit alle inzendingen drie genomineerden.
 • Op 13 maart worden de genomineerden door de jury op de hoogte gesteld.
 • In maart 2020 worden de drie genomineerden gefilmd, deze filmpjes worden geplaatst op de website van Zorg+Welzijn. De genomineerden en hun werkgevers maken tijd vrij en stellen locatie(s) beschikbaar voor de opnames.
 • In april en mei kunnen bezoekers van de website van Zorg+Welzijn stemmen op het filmpje van hun favoriete kandidaat.
 • In mei bepaalt de jury tijdens een laatste jurybijeenkomst wie hun favoriete kandidaat voor de Award is.
 • Op 13 mei, tijdens het Zorg+Welzijn congres Wijkteams 2020, wordt de allereerste winnaar van de Zorg+Welzijn Award bekend gemaakt.

Wat valt er te winnen?

Zowel de winnaar als de genomineerden krijgen een jaarabonnement op het vakblad Zorg+Welzijn en zullen regelmatig gevraagd worden om mee te werken aan artikelen voor de website van Zorg+Welzijn. De winnaar krijgt verder een reportage in het vakblad Zorg+Welzijn, gratis toegang tot een Zorg+Welzijn congres naar keuze en een mooi pakket aan prijzen dat later bekend gemaakt wordt.

Wie bepaalt de winnaar?

De jury selecteert drie genomineerden. Bezoekers van de Dag van de Sociaal Werker, stemmers op de website van Zorg+Welzijn en de jury bepalen vervolgens welke van de drie genomineerden de winnaar wordt. De jury bestaat uit:

 • Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling op het ministerie van VWS
 • Jan Willem Bruins, directeur van BPSW
 • Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland
 • Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie
 • Sophie van Hogendorp, hoofdredacteur Zorg+Welzijn

Hoe zit het met privacy?

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van iedereen die wordt voorgedragen en van iedereen die een ander voordraagt voor de Zorg+Welzijn Award. Meer weten? Bekijk dan hier het privacystatement.