Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Factor-G pakt risicojongeren Gouda aan

Jongeren die in Gouda op straat rondhangen en overlast veroorzaken, worden direct door jongerenwerker Mohamed Amessas van Factor-G of een van zijn collega’s aangesproken. De kracht van de Goudse aanpak ligt in de samenwerking van lokale organisaties.
Factor-G pakt risicojongeren Gouda aan


Door Kees Neefjes - ‘Wat wil je met je toekomst?’, vraagt Amessas van
Factor-G hen. ‘Wil je een baan met een goed salaris? Dan ben je daar zelf
verantwoordelijk voor.’

De jongerenwerkers van
target=_blank name="factor g">Factor-G
organiseren activiteiten voor
jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Naast dat ze jongeren informeren over
diverse zaken, stappen zij meteen af op jongeren die overlast veroorzaken of
rondhangen.

SamenwerkingManager Paulus Drost van Factor-G zegt:
‘Groepen jongeren die overlast in de wijken veroorzaken worden besproken tijdens
het Ketenoverleg Jeugdveiligheid. De gemeente heeft hierin de regie.’ Deelnemers
aan het Ketenoverleg zijn de politie, de afdeling Wijkaanpak van de gemeente,
Bureau Halt, het jongerenwerk van Factor-G en de woningcorporaties.’

Overleg Naast het Ketenoverleg zijn er drie
signaleringsoverleggen. ‘Daarin zoomen de deelnemers in op de individuele
jongeren,’ legt Drost uit. ‘Wanneer informatie over jongeren wordt uitgewisseld,
wordt duidelijk wie tot de harde kern behoren en wie de meelopers zijn.’

Alle leden van het Ketenoverleg Jeugdveiligheid (met uitzondering van de
corporaties) nemen aan deze gesprekken deel. Ook vertegenwoordigers van de Raad
voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering en het Jeugdpreventieteam,
waarin de jeugdzorg en de politie samenwerken, zijn hierbij aanwezig.

Isoleren‘Jongeren met ernstige problemen, krijgen een
intensief traject’, zegt Amessas. ‘Samen met hen maken we een plan van aanpak
dat ze ondertekenen. We zoeken oplossingen voor bijvoorbeeld hun schulden,
probleemgedrag, drugsverslaving of huisvesting. Ze krijgen training in sociale
vaardigheden en daarnaast leiden we ze naar een opleiding, stage of werk en
zoeken een goede vrijetijdsbesteding. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Op
die manier isoleer je de harde kern.’

Meelopers
Meelopers die niet met al te grote problemen worstelen, krijgen een lichte
vorm van coaching. ‘We proberen hen tijdens gesprekken te motiveren om naar
school te gaan en een goede vrijetijdsbesteding te zoeken,’ zegt Amessas.

Succes‘Deze aanpak werkt erg goed,’ zegt Drost. ‘Tachtig
procent van de jongeren in het zware traject raakt gemotiveerd. In totaal zitten
24 jongeren in het traject, waarvan er 18 de intensieve training
volgen.’

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.