Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Rotterdam pakt overlast jeugd harder aan

Onder het motto 'Ruimte geven door grenzen te stellen, Rotterdam doet het' pakt Rotterdam overlast door jeugd harder aan. Twintig wijken krijgen een eigen actieplan, dat de problemen die jongeren veroorzaken binnen vijf jaar drastisch moet terugdringen.
Rotterdam pakt overlast jeugd harder aan

Door Esther van Andel - Dit is dinsdag afgesproken na de conferentie Jeugd en
overlast, die maandag en dinsdag werd gehouden. Aan het overleg deden onder
andere vertegenwoordigers van de lokale overheid, politie, justitie en jeugdwerk
mee.

Gezinscoaches Er zijn een aantal doelen geformuleerd
om de jeugdoverlast harder te lijf te gaan. De gezinscoach moet effectiever
worden ingezet. Maatwerk op gezinsniveau moet de inzet van het instrument
verbeteren. In dat kader komt er een onderzoek naar de mogelijkheid
kinderbijslag niet rechtstreeks aan de ouders maar via de gezinscoach uit te
keren.

Meer jongerenwerkersOok het jongerenwerk krijgt een
impuls; er komen vijftig jongerenwerkers bij. De regie en sturing van de
jeugdaanpak komt op wijkniveau in handen van één regisseur. Per gezin komt
voortaan één actieprogramma; één gezin, één plan. Daarmee kan sneller en
effectiever worden opgetreden. Zo wordt voorkomen diverse
hulpverleningsinstanties met een jongere of gezin bezig zijn.

‘Een goed teken’, zegt Dick Smit, consulent jongerenwerk bij
href="http://www.jip.org/jong/" target=_blank name=JONG>Stichting JONG
Rotterdam
. ‘De gemeente telt maar 120 jongerenwerkers, er is een groot
tekort. De groei van het aantal jongerenwerkers zal zeker bijdragen aan minder
overlast. Ik hoop dat gemeente Rotterdam in de toekomst nog meer inzet op een
preventief beleid, niet alleen curatief en repressief.’

Algemeen secretaris Johan Geraerts van het
href="http://www.spr.rotterdam.nl/">Sociaal Platform Rotterdam

vindt de groei prima, maar zet er wel een kanttekening
bij: ‘Waar haalt Rotterdam zo veel goede jongerenwerkers vandaan?’ Volgens hem
moet er een goede beloning tegenover staan. ‘Ondersteun deze mensen,
faciliteer ze, maak onderscheidt junior en senior jongerenwerkers en zorg voor de
juiste doorstroming.’

Jeugdige gedetineerdenDe (na)zorg van jeugdige
gedetineerden krijgt speciale aandacht. Hiervoor wordt een justitiemarinier
aangesteld naar het voorbeeld van de stadsmariniers. In de twintig
jeugdaandachtsgebieden komen prestatieafspraken over het aantal begeleidings- en
nazorgtrajecten.

OpvoedingsondersteuningOok wil Rotterdam dat de
burgemeester de bevoegdheid krijgt om opvoedingsondersteuning op te leggen.
Ouders die de opvoeding niet aan kunnen moeten verplicht meedoen aan begeleiding
van zichzelf en hun kinderen. Smit zegt: ‘In veel gezinnen hebben de ouders te
weinig vermogen om corrigerend op te treden en te weinig zicht op waar hun
kinderen mee bezig zijn. Geef de burgemeester die bevoegdheid, maar zorg wel
voor de nodige structurering.’

Geraerts sluit zich daarbij aan. ‘Wel moet er op gelet worden dat de mensen
het zelf ook leren. De overheid moet niet al hun verantwoordelijkheden uit
handen nemen, dat houdt ze nooit vol. Mensen moeten leren hoe ze hun perspectief
kunnen verbeteren.’

CampusNaast deze doelen wil Rotterdam ook speciale
opvangmogelijkheden voor zeer overlastgevende jongeren. Hiervoor moeten
zogenaamde campussen worden opgericht. Een ander voornemen is het instellen van
samenscholingsverboden.

ProefVolgens wethouder Jantien Kriens (Zorg, Welzijn en
Maatschappelijke Opvang) moet Rotterdam van de landelijke overheid de kans
krijgen om een 'sociaal laboratorium' te zijn. De plannen die tijdens de
conferentie zijn gemaakt, moeten voor 15 december aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.

Link:
name=welzijnsdebat>Welzijnsdebat 'De harde aanpak'


Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-95426/mogroep_prep_camp_zinloos_zonder_investeringen_in_buurt.html">MOgroep:
‘Prep camp zinloos zonder investeringen in buurt’
(Zorg + Welzijn Website,
15 oktober 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-95240/straatcoaches_zijn_wapen_tegen_overlast_amsterdamse_jongeren.html"
target=_blank name=straatcoaches>‘Straatcoaches zijn wapen tegen overlast
Amsterdamse jongeren’
(Zorg + Welzijn Website, 11 oktober 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-85639/job_cohen_het_welzijnswerk_moeten_we_helemaal_opnieuw_bekijken_2_reacties.html"
target=_blank name="job cohen">Job Cohen: ‘Het welzijnswerk moeten we helemaal
opnieuw bekijken’
(Zorg + Welzijn Magazine, 5 juli 2007)

Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=vvTKb&m=QsDC&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.