Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Peter Lankhorst: ‘Professionals weten te weinig van jeugdcultuur’

Gemeenten doen te weinig aan structureel beleid om problemen met jongeren aan te pakken. ‘Er gebeurt pas iets als het volledig uit de hand loopt’, concluderen de interventieteams multi-etnisch beleid in hun eindrapportage. Peter Lankhorst (Interventieteam Jeugd en Veiligheid): ‘Te veel jongerenwerkers denken dat de wereld nog hetzelfde is als twintig jaar geleden.’

Door Carolien Stam - Als voorzitter heeft
href="http://www.parlement.com/9291000/biof/02669" target=_blank
name="Peter Lankhorst">Peter Lankhorst

twee jaar lang gevraagd en ongevraagd adviezen aan gemeenten gegeven voor
verbetering van het jeugdbeleid. Dat viel niet mee. (Foto Peter Lankhorst, Luc
Nijenhuis, APCP)Geen structureel beleid

‘Veel gemeenten denken dat ze het zelf wel aan kunnen. Maar je ziet dat er
pas iets gebeurt, als het uit de hand loopt. Er is geen sprake van structureel
beleid en het ontbreekt aan goede samenwerking tussen instanties en tussen de
vele projecten die worden ingezet.’Jeugdbeleid hangt erbij

Het lokale niveau is bij uitstek de plaats waar het jeugdbeleid tot stand
moet komen, vindt Lankhorst. ‘De grote steden zijn op dat gebied al veel verder.
Maar vooral in de kleinere steden en op het platteland hangt het multiculturele
jeugdbeleid er bij.''Het is afhankelijk van een goedwillende burgemeester of wethouder. Maar
die kleine steden en dorpen hebben inmiddels ook te maken met multiculturele
spanningen. In grote steden zie je het juist afnemen, doordat ze daar al langer
met jeugdbeleid bezig zijn. En omdat er niet zo veel autochtone jongeren meer
wonen.’De gemeenten krijgen er in het rapport van langs: geen beleid, geen
goede analyses, geen uitvoeringsmiddelen. Ligt de nadruk op
repressie?
‘Er wordt meestal pas iets ondernomen als het tussen groepen
jongeren in de gemeente uit de hand loopt. Vaak begint dat met repressie.
Gemeenten hebben veel projecten, maar het ontbreekt aan samenwerking tussen die
projecten. Doe dat dan in het kader van de brede school. Dat kan net zo goed in
het voortgezet onderwijs. Bij de overgang van basisschool naar vo zie je het
juist vaak fout gaan bij jongeren.’Brandhaarden

Vooral vooroordelen en groepsvorming zijn belangrijke brandhaarden onder
jongeren, zo is de ervaring van het interventieteam. En ook: jongeren krijgen te
weinig ruimte van ouderen, terwijl ze juist die steun en verantwoordelijkheid
van ouderen nodig hebben. Peter Lankhorst: ‘Natuurlijk moet je, als het uit de
hand loopt, stevig optreden en de raddraaiers eruit halen. Met de rest kun je
dan individueel in een ander traject verder gaan.’Met de nadruk op het individuele karakter, zegt Lankhorst. ‘Veel gemeenten
maken de grote fout te generaliseren. Ze hebben het over dé Marokkanen, dé
Antillianen. Als je jongeren op deze manier benadert, gooi je ze in het
isolement. Je moet ze juist vertrouwen geven.’Deskundigheidsbevordering is een van de aanbevelingen van het
interventieteam. Wat moeten jongerenwerkers nog leren?
'Ze moeten zich meer verdiepen in de
multiculturele jeugdcultuur. Te veel professionals denken dat de wereld nog
hetzelfde is als twintig jaar geleden. Dat zie je trouwens net zo goed bij de
jeugdzorg, de politie en in het onderwijs.''Tijdens de Forumconferentie, waar onze aanbevelingen zijn gepresenteerd,
vertelde een politiecommissaris dat zijn dienders overal op af durven te
stappen. Behalve op Marokkaanse jongeren. Ze weten niet hoe ze die aan moeten
pakken. Na- en bijscholing is heel belangrijk. Als jongerenwerkers met de
moeilijkste groepen moeten werken, dan moeten ze daarbij ook zwaar ondersteund
worden.’De gemeenten moeten meer aan jeugdbeleid doen. Heeft dat kans van
slagen met alle WMO-drukte?

'Dat maakt het niet
gemakkelijker. De gemeenten richten zich nog vooral op ouderen en gehandicapten
met de WMO. Preventieve jeugdzorg begint nu ook langzaam een item te worden.
Jeugdwerk hoort ook thuis bij de WMO. De moderne jongerenwerker moet netwerken,
weten wanneer hij met de jeugdzorg of met politie samen moet werken. Weten bij
wie je terecht kunt. Het gaat over samenlevingsopbouw en dat heeft ook met de
WMO te maken.''De gemeenten hebben een centrale rol in de uitvoering van het jeugdbeleid.
Met het verstrekken van subsidies, door partijen bij elkaar te brengen.
Belangrijk is dat ook de kleinere steden en dorpen een idee krijgen van hoe
urgent het is om multicultureel jongerenbeleid structureel te
maken.’Link: Peter
Lankhorst (Wikipedia)
,
href="http://www.forum.nl/interventieteams/index.html" target=_blank
name="Waarom interventieteams">Forum, Waarom interventieteams?
,
href="http://www.forum.nl/interventieteams/eindrapp_%20interventieteams.doc"
target=_blank name=Eindrapport>Vrijblijvendheid Voorbij. Eindrapportage
Interventieteams. 2005 – 2006
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/70166/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Multiculti aanpak faalt">Aanpak multiculturele problemen
jongeren faalt
, (Zorg + Welzijn, 11 januari 2007),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/69276/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=MOgroep>Maatschappelijke Ondernemersgroep wil 550 miljoen
voor jeugd
, (Zorg + Welzijn, 18 december
2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20105/tsge_portlet_zw_searchitemId/67384/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Bervoets>Onderzoeker Eric Bervoets: 'Keiharde aanpak
Marokkaanse probleemjeugd leidt tot onrust'
(Zorg + Welzijn, 5 oktober 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/53153/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Jongerenwerk>Jongerenwerk maakt na lange tijd stormachtige
ontwikkeling door: ‘Jan, maak jij er een jongerenwerker van?’
, (Zorg +
Welzijn Magazine, 19 november 2003),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20105/tsge_portlet_zw_searchitemId/55416/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Zuiver>Hans Zuiver (Combiwel): ‘Geen Franse toestanden maar
balorigheid’
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 20 januari
2006)

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.