Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Rekenkamer: 'Subsidiebeheer VWS onder de maat'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is nog steeds niet in staat de verstrekking van subsidies goed te organiseren. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in de beoordeling van het beleid van het ministerie over 2005 vandaag tijdens Verantwoordingsdag.
Rekenkamer: 'Subsidiebeheer VWS onder de maat'


De Rekenkamer
vond het beheer van subsidies van VWS de afgelopen jaren ook
al onder de maat. Nog steeds ontbreken complete dossiers, worden verplichtingen
niet vastgelegd en nemen ambtenaren een loopje met de procedures.Gebrekkige wetten

Volgens de Rekenkamer heeft het ministerie al actie ondernomen om het
subsidiebeheer te verbeteren, maar heeft het nog te weinig opgeleverd. De
Rekenkamer dringt erop aan dat de leiding van het departement de kwaliteit van
de wet- en regelgeving verbetert. Veel van de gemaakte fouten bij het uitgeven
van subsidies zijn terug te voeren op gebrekkige wetten en regels.Geen verbeteringen'Het ministerie is voortvarend bezig
met het plan van aanpak subsidiebeheer VWS', aldus de Rekenkamer. 'Ondanks de
nodige inspanningen om het beheer van het subsidieproces (structureel) te
verbeteren, zijn in 2005 nog geen concrete zichtbare verbeteringen te
constateren. In het plan van aanpak is de verwachting uitgesproken dat in 2007
de eerste effecten zichtbaar zijn.'OnvolkomenhedenOok over het bijhouden van de
administraties door VWS, is de controleur van de staatskas buitengewoon
kritisch. 'De onvolkomenheid bij de administraties betreft onder meer het niet
tijdig administreren van de verplichtingen, het niet volgen van de juiste
procedures bij inkoop (zoals Europees aanbesteden) en een onvoldoende
archivering, zodat essentiële stukken niet altijd terug te vinden zijn.'Zakelijker

In zijn reactie schrijft ministerie Hoogervorst dat (VWS) dat hij inmiddels
is overgegaan tot een meer zakelijke benadering van het subsidiebeheer. Hij
heeft besloten strenger toe te zien op de volledigheid en tijdigheid van de
ingediende subsidieaanvragen.Bij het niet of niet volledig indienen van de vereiste subsidiestukken wil
Hoogervorst een strafkorting toepassen van tien procent of zelfs overgaan tot
volledige terugvordering van de subsidie. Bovendien geldt per 1 juli nieuwe
regelgeving die zorgt voor een betere procesgang bij de subsidie-aanvraag en een
vereenvoudiging van de administratieve lasten, schrijft Hoogervorst.Links: Algemene Rekenkamer, 'Wat is Verantwoordingsdag?', 'Rapport bij het Jaarverslag 2005 van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport'
, Reactie van de minister van
VWS
en Zorg + Welzijn,Rekenkamer: 'Onduidelijk of geld gaat
naar succesvol beleid'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.