Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg

Woonvormen met zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt, zodat ouderen of mensen met een handicap toch zelfstandig en middenin de samenleving kunnen blijven wonen. De werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg is een kennisplatform dat particulieren, organisaties en instellingen wil inspireren tot de ontwikkeling van zulke initiatieven, door het geven van informatie en het in contact brengen met partijen die hen kunnen helpen. De werkplaats is een initiatief van de provincie Groningen en Menzis. Beiden stellen hiervoor € 150.000 euro beschikbaar.

De werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg is een
kennisplatform waar particulieren of instellingen informatie kunnen krijgen over
hoe zij initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen realiseren.
Ook biedt de werkplaats de mogelijkheid om ervaringen en kennis te delen, van
elkaar te leren en partners te vinden voor het uitvoeren van projecten. In de
werkplaats kunnen betrokken partijen uitwisselen wat ze van elkaar verwachten
als samenwerkingspartner. Daarnaast zal het toegankelijk maken van al aanwezige
kennis in de provincie een belangrijk aandachtspunt zijn.

Aan de werkplaats wordt een expertteam verbonden als
vast aanspreekpunt. Het expertteam maakt mensen wegwijs, adviseert en brengt
partijen bij elkaar. Ook gaat het op zoek naar expertise waar mensen behoefte
aan hebben en bouwt een expertisenetwerk op. De werkplaats is ingesteld voor een
projectperiode van twee jaar. De werkplaats wordt zo ingericht dat de
activiteiten na twee jaar geheel of gedeeltelijk in een ander bestuurlijk kader
voortgezet kunnen worden. De projectleiding van de Werkplaats ligt bij
href="http://www.usus.nl:80/" class="" id="" target="" name="">Usus BV
, een bedrijf dat adviseert en
ondersteunt op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.