Home Werkvelden

Onze werkvelden

Ouderenzorg

Professionals die werken met ouderen, werken samen met diverse hulpverleners. Uitgangspunt is de vraag en eigen regie van de cliënt. Volg het nieuws over zorg en ondersteuning aan ouderen.

Jeugdzorg

Aan de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet wordt nog gewerkt. Niet alles gaat goed, toch zetten jeugdwerkers zich vol in voor goede zorg aan kinderen en ouders. Lees hier over de ontwikkelingen in de jeugdzorg.

GGZ

De verwarde personen zijn veel in beeld. GGZ gaat ook over werken met andere patiënten met een psychische of psychiatrische beperking. De professionals zetten zich in om de zorg voor patiënten steeds te verbeteren.

Gehandicaptenzorg

De kwaliteit van de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking staat hoog in het vaandel. Er is veel gebeurd in de individuele- en groepsbegeleiding.

Welzijnswerk

De sociale professional heeft de toekomst. Het werk in de eerste lijn van zorg en welzijn staat prominent in beeld. De decentralisatie moet het sociaal domein versterken en handen en voeten geven.

Dagbesteding

Professionals in de activiteitenbegeleiding en dagbesteding werken in verschillende sectoren, van ouderenzorg tot sociaal-pedagogische hulp. Onder hun begeleiding kunnen cliënten zich verder ontwikkelen.