Thijs Beckers

Verpleegkundig specialist

Thijs Beckers komt in zijn werk als verpleegkundig specialist, onder andere in de crisisdienst, regelmatig in aanraking met mensen met onbegrepen of verward gedrag. Als onderzoeker en programmaleider probeert hij de zorg voor hen te verbeteren. Hij is in de overtuiging dat persoonlijke aandacht essentieel is in de omgang met deze doelgroep.