Sanne Eggen

Adviseur Sociaal Domein specialisatie Jeugd, Trainer, Gedragswetenschapper

Sanne Eggen is adviseur Sociaal Domein specialisatie Jeugd, Trainer, Gedragswetenschapper. Nadat ze als orthopedagoog binnen de GGZ heeft gewerkt, heeft Sanne 6 jaar gewerkt binnen het Sociaal Domein van de gemeente als (proces)coördinator en als gedragswetenschapper van een gemeentelijk jeugdteam. In 2021 heeft zij de overstap gemaakt van de gemeente naar een jeugdhulpaanbieder. Deze werkzaamheden combineert zij met haar bedrijf Visie op Jeugd. Vanuit Visie op Jeugd is zij werkzaam als projectleider/trainer Samen voor Veiligheid in Zuid-Limburg, met als doel te komen tot een meer effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: grondhouding, samenwerking en een goede analyse zijn hierbij zeer belangrijke aspecten!